Międzynarodowa Konferencja Naukowa „The Right to Privacy – View of Young Researchers”

2022-05-14

The Right to Privacy – View of Young Researchers

 

Dnia 16 maja 2022 r. odbyła się organizowana przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości międzynarodowa konferencja naukowa poświęcona tematyce prawa do prywatności, zatytułowana „The Right to Privacy – View of Young Researchers”.

Wydarzenie to zostało zorganizowane w ramach Sieci Profosorskiej Europy Środkowej, koordynowanej przez Uniwersytet w Miszkolcu – Akademię Środkowoeuropejską.

 

Głównym celem  wydarzenia było umożliwienie młodym naukowcom zaprezentowania wyników swoich badań. Prywatność jest ważnym elementem autonomii jednostki i czymś, co jest niezbędne do prowadzenia pełnego i satysfakcjonującego życia w XXI wieku. Ochrona prywatności może stanowić wyzwanie, gdy zderzają się ze sobą płaszczyzny praw i wolności oraz polityka państwa, której celem jest ingerencja w prywatność dla osiągnięcia celów zbiorowych. Wypracowanie akceptowalnej formy prawa do prywatności staje się więc dzisiaj wyzwaniem, które było przedmiotem dyskusji konferencji.

 

Wyniki swoich badań zaprezentowało aż 11 prelegentów z różnych krajów.

 

W Komitecie Naukowym zasiadło międzynarodowe grono profesorskie w osobach:

  • Dr hab. Marcin Wielec, prof. UKSW (Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw)
  • Dr. Dusan Popovic (University of Belgrade)
  • Prof. Dr. hab. András Koltay (National University of Public Service)
  • Ass Prof. Dr. David Sehnálek (University of Masaryk)
  • Assis Prof Dr. Matija Damjan (University of Ljubljana)
  • Prof. Zoltan J. Toth (Karoli Gaspar University)
  • Prof. Aleksandra Syryt (Cardinal Stefan Wyszynski University in Warsaw)
  • JUDr. PhDr. Lilla Garayova (PhD (Pan-European University)

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z Księgą Abstraktów, w której znajdują się informacje o prelegentach konferencji a także członka Komitetu Naukowego:

Abstract Book

 

Zachęcamy również do zapoznania się z agendą, zgodnie z którą było prowadzone wydarzenie:

AGENDA

 

Serdecznie dziękujemy za udział wszystkim czynnym i biernym uczestnikom!

 

Konferencję można obejrzeć na YouTube:

 

I Panel

 

II Panel

 

III Panel

 

qq online qq online qq online qq online