Monografia naukowa pt. „Rynek ubezpieczeniowy. Zapobieganie przyczynom przestępczości” – nowa publikacja Wydawnictwa Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości

2019-10-10

Uprzejmie informujemy, że monografia naukowa pt.: „Rynek ubezpieczeniowy. Zapobieganie przyczynom przestępczości” została opublikowana przez Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości.

 

Opracowanie stanowi produkt prac analitycznych, podejmowanych przez Zespół Implementacyjny w ramach Projektu: Prawo, gospodarka i technologia na rzecz zapobiegania przyczynom przestępczości, organizowanego przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, w obszarze rynku ubezpieczeniowego. W monografii naukowej, co oczywiste, przedstawiono jedynie wybrane zagadnienia, związane z tytułowym problemem. Na opracowanie składają się teksty autorstwa siedmiu ekspertów.

 

Monografia naukowa dotyczy istotnych oraz aktualnych zagadnień związanych z przeciwdziałaniem przestępczości ubezpieczeniowej oraz metodami zapobiegania jej przyczynom. Sektor ubezpieczeniowy stanowi jeden z najważniejszych filarów polskiej gospodarki, który wpływa na prawidłowe oraz bezpieczne funkcjonowanie państwa. Z tego powodu przedmiotowa problematyka zasługuje na szczególną uwagę praktyki, teorii oraz legislatury. Efektywne eliminowanie przestępczości na rynku ubezpieczeniowym wymaga sformułowania konkretnych metod zwalczania tego rodzaju aktywności, a w szczególności wskazania odpowiednich działań zapobiegawczych. Zaproponowane w niniejszym opracowaniu rozwiązania stanowią istotne głosy w dyskusji na temat przemian, jakim ulegać powinno polskie prawo karne gospodarcze oraz na jakie zagadnienia powinni zwrócić uwagę prawodawcy w aspekcie zwiększania bezpieczeństwa sektora ubezpieczeniowego.

 

Serdecznie zachęcamy do lektury!

 

Zapraszamy również do odwiedzenia strony Projektu: https://iws.gov.pl/projekt-2/aktualnosci/

 

qq online qq online qq online qq online