Prawa Człowieka na zjeździe liderów

Uprawnienia małoletnich w postępowaniu cywilnym, system ochrony Praw Człowieka oraz kazusy dotyczące skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka – to główne tematy drugiego zjazdu Pracowni Liderów Prawa Junior, które odbyło się 27 maja w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości. 


Wizyta naukowo-badawcza przedstawicieli IWS w Norwegii

Przedstawiciele Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości uczestniczyli w naukowo-badawczej wizycie w Norwegii. Spotkanie delegacji z Polski z naukowcami norweskiego Uniwersytetu w Stavanger była  kolejnym etapem realizacji międzynarodowego projektu badawczego pt. „Zintegrowany System Przeciwdziałania Przemocy Domowej”.


Konkurs na Międzynarodowy Dzień Mediacji 2023

Ministerstwo Sprawiedliwości we współpracy z Instytutem Wymiaru Sprawiedliwości ogłasza konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży na  plakat promujący mediację – alternatywny do sądowego sposób rozwiązywania sporów. Zwycięskie prace uświetnią tegoroczne obchody Międzynarodowego Dnia Mediacji i Tygodnia Mediacji, które przypadają w październiku. 


Komunikacyjna w sytuacjach kryzysowych

W siedzibie Centrum Analiz Strategicznych odbył się II. zjazd Akademii Komunikacji Społecznej.  W tym wyjątkowym programie edukacyjnym Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości biorą udział młode osoby, które w swojej codziennej pracy społecznej i zawodowej stykają się z szeroko rozumianą komunikacją społeczną.


Jak lepiej chronić dzieci przed przemocą? (transmisja wideo)

W Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości rozpoczyna się konferencja naukowa pt. „Ochrona, wsparcie, pomoc – w trosce o najmłodszych”. Dyskusja na temat prawnej ochrony nieletnich doskonale wpisuje się w dorobek naukowy tej instytucji. – IWS prowadzi wiele badań oraz projektów, w których centrum jest troska o dzieci, czyli najsłabsze ogniwo całego systemu prawnego – mówi prof. Marcin Wielec, dyrektor IWS.   


Ochrona dzieci przed przemocą (zapowiedź)

„Ochrona, wsparcie, pomoc – w trosce o najmłodszych” – to tytułu konferencji, na którą  22 maja zaprasza Instytut Wymiaru Sprawiedliwości. W trakcie dyskusji z udziałem psychologów, prawników i  seksuologów podjęty zostanie temat przemocy wobec dzieci i nowych rozwiązań prawnych, których celem jest zwiększenie ochrony małoletnich.  


Kierunki badań i rozwoju IWS (Wywiad)

Polska jest największym państwem naszego regionu i powinna animować badania oraz koordynować pracę wiodących instytucji naukowych Europy Centralnej. Jako Instytut Wymiaru Sprawiedliwości musimy działać tak jak instytucje zachodnie, czyli organizować konferencje, rozdawać granty badawcze i stawiać na młodych naukowców, którzy będą mieli wpływ na europejską politykę w przyszłości – mówi prof. ucz. dr hab. Marcin Wielec, Dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, Prodziekan ds. kierunku Prawo i Człowiek w cyberprzestrzeni oraz Kierownik Katedry Postępowania Karnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.


Ukazały się monografie naukowe z polsko-węgierskich badań

Nakładem Wydawnictwa IWS ukazały się cztery monografie naukowe, które są zwieńczeniem prac Polish-Hungarian Research Platform 2021. Anglojęzyczne publikacje dotyczą procesu legislacyjnego zmian w Konstytucji, rządów prawa, reformy sądownictwa administracyjnego oraz efektywności wymiaru sprawiedliwości.


Naukowcy z Norwegii z wizytą w Polsce

Delegacja norweskiego Uniwersytetu w Stavanger oraz przedstawiciele Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości wzięli udział w naukowo-badawczych konsultacjach, które odbyły się w Toruniu. Kolejna wizyta Norwegów w Polsce jest częścią międzynarodowego projektu badawczego pt. „Zintegrowany system zapobiegania przemocy domowej”. 


Ruszyła wiosenno-letnia edycja Pracowni Liderów Prawa Junior

Kilkadziesiąt osób z całej Polski uczestniczyło w zajęciach w ramach pierwszego zjazdu III edycji Pracowni Liderów Prawa Junior – programu edukacyjnego Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości. Misją programu jest kształcenie przyszłych państwowych elit.


Następna strona »