Jaka odpowiedzialność diecezji za przestępstwa duchownych?

„(Nie)odpowiedzialność cywilnoprawna kościelnych osób prawnych za czyny niedozwolone popełnione przez osoby duchowne”– to tytuł nowej publikacji z Wydawnictwa Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości. Wybitni prawnicy wskazują, że sądy popełniają błędy traktując hierarchiczność struktury Kościoła, jak relacje z podwładnymi w korporacjach i zwykłych spółkach prawa handlowego.


Jak lepiej zapobiegać przemocy domowej?

Naukowcy różnych dziedzin prawnych oraz nauk społecznych dyskutowali na temat lepszej skuteczności profilaktyki wobec przemocy domowej. Międzynarodowa konferencja w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości została zorganizowana w ramach programu polsko-norweskiej współpracy.   


Transmisja konferencji o przeciwdziałaniu przemocy

W Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości rozpoczyna się międzynarodowa konferencja naukowa o przeciwdziałaniu przemocy domowej pt. „How to help victims of domestic violence and what can be done better? – review of existing solutions and proposition of new activities”.


Forum europejskiej kryminologii

Przedstawiciele Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości zaprezentowali polskie badania na specjalistycznej konferencji międzynarodowej  Europejskiego Towarzystwa Kryminologicznego, która odbyła się w  Maladze. 


Wolność sumienia i religii prawem człowieka

Wolność myśli, sumienia i religii, która jako jedno z podstawowych praw człowieka posiada charakter prawa podmiotowego, przysługuje każdej jednostce – to główne wnioski z VI Międzynarodowego Kongresu ICLARS w Hiszpanii.


Wyniki konkursu na najlepszą pracę z zakresu komunikacji

W dniu 26 września 2022 r. odbyło się posiedzenie Kapituły Konkursu na najlepszą pracę z zakresu komunikacji, ogłoszonego Zarządzeniem Dyrektora Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości z dnia 1 sierpnia 2022 r.


Międzynarodowa konferencja o przeciwdziałaniu przemocy domowej

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej o przeciwdziałaniu przemocy domowej  pt. „How to help victims of domestic violence and what can be done better? – review of existing solutions and proposition of new activities”. 


II edycja konkursu legislacyjnego Stwórz ustawę, zmieniaj prawo

Zapraszamy do udziału w II edycji konkursu legislacyjnego dla szkół ponadpodstawowych „Stwórz ustawę, zmieniaj prawo”!

Celem konkursu jest zwiększenie świadomości młodzieży w zakresie inicjatywy ustawodawczej oraz poszerzenie wiedzy w zakresie tworzenia projektów ustaw i uchwalania prawa. Konkurs daje uczestnikom szansę stworzenia własnego projektu legislacyjnego i zdobycia wiedzy o procesie legislacyjnym w praktyce.


II edycja konkursu mediacyjnego Postaw na mediację

Zapraszamy do wzięcia udziału w II edycji konkursu mediacyjnego dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych Postaw na mediację! Celem konkursu jest zwiększenie świadomości młodzieży w zakresie alternatywnych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz rozpowszechniania wiedzy z zakresu prawa, poprzez aktywizację młodych ludzi na poziomie lokalnym.


Zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji do II edycji Pracowni Liderów Prawa Junior – programu edukacyjnego Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości

PRACOWNIA LIDERÓW PRAWA JUNIOR to nowoczesna forma kształcenia przyszłych państwowych elit zaadresowana do niepełnoletnich i pełnoletnich uczniów szkół ponadpodstawowych. W ramach zjazdów szkoleniowych uczestnicy pod okiem znanych specjalistów z najbardziej renomowanych polskich uczelni, jak również praktyków z obszaru służby publicznej będą mieli okazję nabywać wiedzę i poszerzać swoje kompetencje z zakresu takich dziedzin, jak: prawo, politologia, socjologia czy stosunki międzynarodowe.


Następna strona »