Przeciwdziałanie przemocy domowej (zapowiedź)

„Zintegrowany system zapobiegania przemocy domowej” – to tytuł międzynarodowej konferencji naukowej, którą w dniach 11-12 kwietnia organizuje Instytut Wymiaru Sprawiedliwości. Debata naukowców jest zwieńczeniem polsko-norweskiego projektu, którego celem jest utworzenie modelu zapobiegania przemocy, jego testowanie w wybranych samorządach, a następnie praktyczne wdrożenie w skali ogólnokrajowej.


Scientific Conference “Legal Aspects of the Prevention of Domestic Violence”

The Justice Institute invites you to participate in scientific conference: “Legal aspects of domestic violence prevention”.


International Scientific Conference “Integrated System for the Prevention of Domestic Violence”.

The Justice Institute invites you to participate in the international scientific conference: ” Integrated System for Prevention of Domestic Violence”.Globalne strategie zapobiegania przestępczości

Doktor Justyna Włodarczyk-Madejska z Sekcji Analiz Ekonomicznych Wymiaru Sprawiedliwości IWS wzięła udział w międzynarodowej konferencji poświęconej zapobieganiu przestępczości i wiktymizacji. W trakcie konferencji oprócz reprezentacji naukowców z Polski swoje wystąpienia zaprezentowali  prelegenci m. in.  z Indii, Wietnamu, Malezji, Wielkiej Brytanii, Włoch, Kanady i Nigerii.


Profesjonalizm pracy z przestępcami seksualnymi (zapowiedź)

“Profesjonaliści podejmujący interwencje psychologiczne wobec skazanych za przestępstwa seksualne” – to tytuł konferencji naukowej z udziałem prawników i psychologów, która odbędzie się 20 marca w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie.Hungarian award for Prof. Marcin Wielec

Hungarian President Katalin Novák awarded the Director of the Institute of Justice, Prof. Marcin Wielec, with the Hungarian Order of Merit. One of Hungary’s highest state awards was given for the development of scientific and legal cooperation between Poland and Hungary. 


Trening z zarządzania projektami

Metodyki zarządzania projektami – to główny temat pierwszego w 2024 roku zjazdu Pracowni Zarządzania Strategicznego. Uczestnicy programu edukacyjnego Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości  wzięli udział w zajęciach prowadzonych przez certyfikowanego trenera zarządzania projektami.


Results of the competition for the best essay in the field of migration law

The Institute of Justice in Warsaw, in cooperation with the Scientific Circle of Criminal Procedure at the Faculty of Law and Administration of Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, organised a competition for the best essay on migration law. The event was organised in the Central European Professors Network 2023 research project.


Następna strona »
qq online qq online qq online qq online