Wybitne prace naukowe w konkursie IWS

W Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości odbyła się uroczysta gala IV Edycji „Konkursu na najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk prawnych”. – Głównym celem naszego konkursu jest wypromowanie odważnych i wybitnych polskich naukowców – mówił prof. Marcin Wielec, dyrektor IWS.    


Ogólnopolskie seminarium z prawa rodzinnego

Na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego odbyło się VIII Ogólnopolskie Seminarium z Prawa Rodzinnego „Ochrona słabszego w prawie rodzinnym i opiekuńczym”. W seminarium czynny wzięli udział pracownicy Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości z Sekcji Prawa Rodzinnego.


Spada przestępczość w Polsce

Przestępczość w naszym kraju jest w trendzie spadkowym i nic nie wskazuje na to, by ta tendencja miałaby się zmienić. W ostatnich latach nieznacznie rośnie przestępczość internetowa, ale jednocześnie spada pospolita przestępczość uliczna jak kradzieże i rozboje – mówił dr Paweł Ostaszewski w rozmowie z redaktorem Łukaszem Warzechą.


Wyniki II etapu II edycji Konkursu „Stwórz ustawę, zmieniaj prawo”

Drużyny biorące udział w II etapie Konkursu wyróżniały się wiedzą z zakresu prawa, znajomością obowiązujących przepisów, jak i zrozumieniem aktualnych problemów prawnych, dzięki czemu z łatwością radziły sobie z uzasadnieniem stworzonych przez nich projektów ustaw. Prace Drużyn wykazywały się niezwykle wysokim poziomem merytorycznym, co wpisało się w założenia Konkursu jakimi są m.in. szerzenie świadomości prawnej i wiedzy o prawie.


Przekrojowe opracowanie nt. mediacji

,,Mediacja: od rozmowy do porozumienia”- to tytuł nowej monografii, która ukazała się nakładem Wydawnictwa Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości.  Publikacja pod redakcją dr Marcina Romanowskiego powstała we współpracy z przedstawicielami środowiska mediacyjnego, zarówno jego teoretykami, jak i praktykami.


Central Europe research platforms

As part of its international cooperation efforts, the Justice Institute organised a conference of the Polish-Croatian, Polish-Slovak and Polish-Ukrainian Research Platforms. Legal topics discussed included artificial intelligence, legal protection of older people, mediation and the administrative judiciary.


Nagrody IWS za najlepsze habilitacje i doktoraty

W Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości odbyło się posiedzenie Kapituły IV Edycji „Konkursu na najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk prawnych”. Po długich obradach, dyskusji i głosowaniu 28 listopada 2022 r. ogłoszono wyniki konkursu.


Scientific research delegation in Norway

Scientific and research visit of a delegation from the Institute of Justice to the University of Stavanger. The meetings in Norway are an important stage of the international research project entitled. “Integrated System for Counteracting Domestic Violence.”


Szkolenia z przestępczości bankowej i internetowej

Kilkadziesiąt młodych wzięło udział w II zjeździe w ramach Pracowni Liderów Prawa Junior – programu edukacyjnego Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości. Uczestnicy podczas paneli szkoleniowych dowiedzieli m. in. jakie są granice wolności słowa w mediach oraz znamiona przestępstw bankowych i internetowych. Ponadto poszerzyli swoja wiedzę o problematykę dowodów elektronicznych w procesie karnym.


Artificial intelligence and protection of older people

Several dozen eminent scholars from Poland and Hungary summarised the research they conducted in 2022. An academic conference organised by the Justice Institute demonstrated among others the need for accelerating regulatory work on artificial intelligence and improving the legal protection of older people.   


« Poprzednia strona Następna strona »