KOMUNIKATY

 

29.10.2020

 

Niniejszym uprzejmie udostępniamy Państwu link do testu I Etapu Olimpiady Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości. Formularz zostanie otwarty 30 października 2020 roku o godzinie 12:00 i zamknięty o godzinie 12:50. Po tym czasie nie będzie możliwe zapisanie wyników testu.

 

LINK:

 

https://forms.gle/JjEBjhUGdM7N7y6A8

 

Jednocześnie uprzejmie przypominamy, że zgodnie z Regulaminem uczestnicy zobowiązani są do samodzielnego wykonywania prac i odpowiadania na pytania na każdym etapie Olimpiady, o czym Komisje Szkolne powinny pouczyć uczestników Olimpiady. Złamanie Regulaminu skutkować będzie wykluczeniem uczestnika z dalszego udziału w Olimpiadzie.

 

Uwaga dla członków Komisji Szkolnej 

 

Szanowni Państwo bardzo prosimy o czuwanie nad prawidłowym udziałem uczestników w I Etapie, zgodnie z zasadami przyjętymi przy sprawdzianach w ramach prowadzenia zajęć w formie zdalnej.

W razie nieotrzymania wiadomości z linkiem do testu przez któregokolwiek z uczestników uprzejmie prosimy o przekazanie im niniejszej wiadomości z linkiem do testu lub poinformowanie ich o możliwości skorzystania z linku umieszczonego na stronie internetowej.

 

27.10.2020

 

Niniejszym udostępniamy Państwu link do testu próbnego celem zbadania funkcjonalności formularza Olimpiady. Formularz zostanie otwarty 28 października 2020 roku o godzinie 10:00 i zostanie zamknięty o godzinie 12:00. Po tej godzinie nie będzie możliwe wzięcie udziału w teście próbnym.

Test składa się z 5 przykładowych pytań (spoza bazy przygotowanej na cele Olimpiady).  Jego wyniki nie mają żadnego wpływu na udział w Olimpiadzie.

 

LINK:

 

https://forms.gle/bfqkcDLyeF2oJQaR6

 

Po przeprowadzeniu testu, w razie zaistnienia jakichkolwiek nieprawidłowości, uprzejmie prosimy o kierowanie zgłoszeń wraz z opisem problemu na adres e-mail: olimpiadasupport@iws.gov.pl

 

Przypominamy jednocześnie, że zgodnie z Regulaminem uczestnicy zobowiązani są do samodzielnego wykonywania prac i odpowiadania na pytania na każdym etapie Olimpiady, o czym Komisje Szkolne powinny pouczyć uczestników. Złamanie Regulaminu skutkować będzie wykluczeniem takiego uczestnika z dalszego udziału w Olimpiadzie.

 

Uwaga dla członków Komisji Szkolnej 

Szanowni Państwo prosimy o czuwanie nad prawidłowym udziałem uczestników w I Etapie oraz w teście próbnym, zgodnie z zasadami przyjętymi przy sprawdzianach w ramach prowadzenia zajęć w formie zdalnej. W razie zaś nieotrzymania wiadomości z linkiem do testu przez któregokolwiek z uczestników prosimy o przekazanie niniejszej wiadomości z linkiem do testu.

 

20.10.2020

 

Niniejszym informujemy, że do udziału w Olimpiadzie Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości zgłosiło się ponad 3000 osób. Dziękujemy za tak duże zainteresowanie ze strony Szkół. Państwa zaangażowanie w Olimpiadę z pewnością pomoże w tworzeniu przyjaznego i twórczego środowiska dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

Przypominamy, że I Etap Olimpiady odbędzie się 30 października 2020 roku (piątek) o godz. 12:00. Szczegółowy przebieg I Etapu Olimpiady jest opisany w Regulaminie oraz Instrukcji dla Komisji Szkolnej (https://iws.gov.pl/olimpiada/dokumenty/). Mając na uwadze wprowadzenie nowych obostrzeń w związku z sytuacją epidemiczną, w szczególności nauczania hybrydowego oraz zdalnego w szkołach średnich informujemy, iż zgodnie z Regulaminem Olimpiady “w przypadku braku możliwości przeprowadzenia I Etapu Olimpiady w szkole, z uwagi na zawieszenie zajęć i prowadzenie edukacji zdalnej, Organizator zastrzega, że etap ten może zostać przeprowadzony w formie online umożliwiającej rozwiązanie testu przez uczestnika w warunkach domowych.”

 

Na adresy e-mail uczestników w dzień poprzedzający dzień przeprowadzenia I Etapu Olimpiady wysłana zostanie wiadomość z linkiem do testu online, który należy otworzyć o godzinie rozpoczęcia testu, a następnie rozwiązać i zapisać wyniki w ciągu 50 minut. Udostępniony formularz testowy zostanie wyposażony w zabezpieczenia mające zapobiegać ewentualnym nadużyciom podczas jego rozwiązywania. Zgodnie z Regulaminem uczestnicy zobowiązani są do samodzielnego wykonywania prac i odpowiadania na pytania na każdym etapie Olimpiady, o czym Komisje Szkolne powinny pouczyć uczestników. Złamanie Regulaminu skutkować będzie wykluczeniem takiego uczestnika z dalszego udziału w Olimpiadzie. Jednocześnie informujemy, że z dniem 19 października zaktualizowane zostało brzmienie bazy pytań do I etapu Olimpiady. Dziękujemy za Państwa sugestie dotyczące sformułowania niektórych pytań i odpowiedzi. Zaktualizowane pytania i odpowiedzi do przygotowania na I etap można znaleźć pod adresem: https://iws.gov.pl/olimpiada/dokumenty/

 

Przypominamy także o konieczności wzięcia udziału w teście funkcjonalności formularza (test demo), który odbędzie się w dniu 28 października 2020 roku (środa) o godz. 10:00.

Na adresy podane przez uczestników, jak i adresy wskazane przez osoby zgłaszające udostępniony zostanie link do wersji próbnej testu. Składać się on będzie z 5 przykładowych pytań. Jego wyniki nie mają żadnego wpływu na udział w Olimpiadzie.
Po przeprowadzeniu testu, w razie zaistnienia jakichkolwiek nieprawidłowości uprzejmie prosimy o kierowanie zgłoszeń wraz z opisem problemu na adres e-mail:
olimpiadasupport@iws.gov.pl

 

24.09.2020

 

Dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości ma zaszczyt poinformować, że Rektor-Komendant Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie objął Patronatem Honorowym Olimpiadę Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości.

 

Patronat Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie to wyróżnienie podkreślające szczególny charakter przedsięwzięcia, jakim jest Olimpiada Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości. Powyższa współpraca pomoże zrealizować cele, jakie postawiliśmy sobie w związku z organizacją Olimpiady, a ponadto zagwarantuje Laureatom Olimpiady możliwość rozpoczęcia kształcenia akademickiego na unikalnych kierunkach studiów.

 

Rektor przewiduje dla laureatów Olimpiady:

– indeks na studia I stopnia lub uzyskanie w postępowaniu kwalifikacyjnym maksymalnej liczby punktów (określoną w warunkach studiów),

– nagrody rzeczowe.

 

Ponadto dla finalistów Olimpiady przewidziane są nagrody w postaci:

– zwiedzania kampusu mundurowego WSKiP oraz budynku byłego zakładu karnego w Kaliszu,

– udział w wybranych wykładach i zajęciach, np. samoobrona, techniki interwencji, ratownictwo przedmedyczne, strzelectwo.

 

Jednocześnie, dzięki uprzejmości Pana Rektora nauczyciele – opiekunowie otrzymają atrakcyjne upominki.

 

 

WSTECZ