KOMUNIKATY

 

31.03.2023

 

FINAŁ III EDYCJI OLIMPIADY WIEDZY O PRAWIE I WYMIARZE SPRAWIEDLIWOŚCI

 

31 marca 2023 r. odbył się III etap III edycji Olimpiady Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości z udziałem samego pomysłodawcy wydarzenia – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości dr Marcina Romanowskiego. Corocznym organizatorem wydarzenia jest Instytut Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie we współpracy z Ministerstwem Sprawiedliwości i Szkołą Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie.

 

Olimpiada Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości niezmiennie cieszy się wielkim zainteresowaniem wśród młodzieży, chcących zgłębiać tajniki wiedzy prawniczej. Do jej III edycji zgłosiło się ponad 3500 uczniów z całej Polski. Uczestnicy rozgrywek finałowych musieli wykazać się zarówno wiedzą  z zakresu prawa – między innymi prawa cywilnego, prawa karnego czy postępowania administracyjnego, jak i kreatywnością podczas przedstawienia  mów końcowych. Przygotowując się do eliminacji, uczniowie wzorowo opanowali materiał znacznie bardziej zaawansowany, wykraczający poza zagadnienia przewidziane na  lekcjach wiedzy o społeczeństwie.

 

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości dr Marcin Romanowski osobiście pogratulował uczestnikom ogromnej wiedzy i chęci współzawodnictwa w konkursie promującym wiedzę prawniczą, zwracając uwagę na to, jak warte podziwu jest zaangażowanie w działalność naukową młodych, już na tak wczesnym etapie, jakim jest szkoła ponadpodstawowa.

 

Po zaciętej rywalizacji:

 

I miejsce uzyskał Piotr Wawrzyniak

II miejsce uzyskała Alicja Sierant

III miejsce uzyskał Michał Burduk

 

Dodatkowo Komisja przyznała nagrody wyróżnienia następującym osobom:

 

– Magdalenie Głowni

– Karolowi Leśkiewiczowi

oraz Piotrowi Werensowi

 

 

Oprócz atrakcyjnych  nagród przyznane zostały indeksy na kierunek prawo w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości. Uczestnictwo w Olimpiadzie pozwoliło uczniom zdobyć przede wszystkim szeroki zasób wiedzy merytorycznej oraz praktycznej z zakresu prawa, co będzie procentować w przyszłości każdego z nich.

 

 

06.02.2023

 

Szanowni Państwo,

 

zgodnie z Regulaminem III edycji Olimpiady Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości oraz terminarzem Olimpiady, niniejszym publikujemy listę 36 osób zakwalifikowanych do III etapu Olimpiady, który zaplanowany jest na 31 marca 2023 roku.

 

Serdecznie gratulujemy osobom, które zakwalifikowały się do III etapu III edycji Olimpiady Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości!

 

Informacja w zakresie formuły przeprowadzenia III etapu Olimpiady (stacjonarnej lub zdalnej) zostanie podana w późniejszym terminie.

 

LISTA OSÓB

 

 

09.01.2023

 

Szanowni Państwo,

 

w dniu 13 stycznia 2023 r. (piątek) o godzinie 10:00 odbędzie się II etap III edycji Olimpiady Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości. Do treści  zadań uczestnicy otrzymają dostęp po zalogowaniu się na stronie: https://olimpiada.swws.edu.pl/na której zostaną udostępnione 3 kazusy – z zakresu prawa karnego, prawa cywilnego oraz prawa administracyjnego. Prosimy o sprawdzenie czy możecie się Państwo zalogować na swoje konta na stronie https://olimpiada.swws.edu.pl/ oraz wejść w kurs Olimpiada. Przed godziną 10:00 w dniu 13 stycznia 2023 r. powinniście Państwo widzieć jedynie tytuły: „Kazus z prawa administracyjnego”, „Kazus z prawa cywilnego” oraz „Kazus z prawa karnego” bez treści kazusów. Treść kazusów będzie widoczna dopiero od godziny 10:00.

 

Limit czasu na rozwiązanie zadań wynosi 120 minut.

 

Dla przypomnienia przedstawiamy Państwu instrukcję przesyłania odpowiedzi na kazusy:

 

 1. Proszę zalogować się na stronie https://olimpiada.swws.edu.pl/
 2. Następnie proszę wejść w kurs Olimpiada 2022/2023
 3. Proszę kliknąć na niebieski napis „Kazus z prawa administracyjnego” lub „Kazus z prawa cywilnego” lub „Kazus z prawa karnego” – kolejność rozwiązywania zadań jest dowolna
 4. Pod treścią zadania pojawi się napis „Dodaj rozwiązanie”
 5. Proszę na niego kliknąć i w wyznaczone do tego miejsce wgrać plik PDF z rozwiązaniem.

 

Ważne!

 

Odpowiedź na każdy z kazusów powinna zostać umieszczona osobno pod odpowiednim kazusem. Należy zastosować czcionkę Times New Roman 12, interlinię 1,5 oraz marginesy 2,5. Na górze strony nad każdym rozwiązaniem należy również umieścić imię i nazwisko autora oraz nazwę szkoły, w której się uczy.

 

W razie problemów z logowaniem lub innych wątpliwości prosimy o kontakt mailowy na adres edukacja.prawna@ms.gov.pl lub telefoniczny:

 

22 23 90 641

– 22 23 90 745

– 22 23 90 502

 

Życzymy powodzenia!

 

 

 

02.11.2022

 

Wyniki I etapu III edycji Olimpiady Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości

 

 

Serdecznie dziękujemy za wzięcie udziału w I etapie III edycji Olimpiady Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości zorganizowanej pod honorowym patronatem Ministra Sprawiedliwości przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie we współpracy ze Szkołą Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości.

 

 

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy osiągnięcia tak wysokich wyników w I etapie.

 

 

Poniżej znajduje się lista osób zakwalifikowanych do II etapu III edycji Olimpiady Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości.

 

 

LISTA OSÓB

 

 

 

25.10.2022

 

Szanowni Państwo,

 

bezpośrednio po zakończeniu rozwiązywania testu w ramach I etapu Olimpiady, formularz konkursowy wyświetli uczestnikowi uzyskaną przez niego liczbę punktów. Za każdą prawidłowo udzieloną odpowiedź uczestnik może zdobyć 1 punkt. Za bezbłędnie rozwiązany test można otrzymać maksymalnie 50 punktów.  Do kolejnego etapu przejdzie co najmniej 150 osób, które uzyskają najlepszy wynik w I etapie. Osoby zakwalifikowane do II etapu Olimpiady zostaną o tym poinformowane nie później niż do 10.11.2022 r.

 

 

25.10.2022

 

 

Szanowni Państwo,

 

w dniu 28.10.2022 r. (piątek) o godzinie 10:00 odbędzie się I etap III edycji Olimpiady. Uczestnicy I etapu będą mieli dostęp do testu po zalogowaniu się na stronie: https://olimpiada.swws.edu.pl/

 

Limit czasu na rozwiązanie testu wynosi 40 minut.

 

W razie problemów technicznych prosimy o kontakt:

 

– 22 23 90 641

– 22 23 90 745

– 22 23 90 502

 

 

25.10.2022

 

 

Szanowni Państwo,

 

w załączeniu przedstawiamy instrukcje logowania się do systemu:

 

 1. Wchodzimy do systemu poprzez link  https://olimpiada.swws.edu.pl/
 2. W polu „zaloguj” wpisujemy imię.nazwisko@student.swws.edu.pl,  (UCZESTNIK WPISUJE SWOJE IMIĘ I NAZWISKO ROZDZIELONE KROPKĄ JAK W PRZYKŁADZIE NP: jan.kowalski@student.swws.edu.pl – rozszerzenie nazwy student.swws.edu.pl są wspólne dla wszystkich użytkowników, w imieniu i nazwisku nie używamy polskich znaków.
 3. W polu hasło wpisujemy: Olimpiada2022! (hasło jest takie samo dla wszystkich użytkowników).
 4. Po zalogowaniu się system poprosi o zmianę hasła które będzie musiało składać się z:  min. 8 znaków, duża litera, mała litera, znak specjalny i cyfra.
 5. W kolejnym kroku system poprosi o podanie adresu email lub nr telefonu w celu przesłania kodu weryfikacyjnego  – podajemy prywatny adres email który został użyty przy zgłoszeniu do olimpiady lub prywatny nr telefonu – wybieramy „wyślij wiadomość”
 6. Sprawdzamy skrzynkę e mail lub wiadomości SMS w zależności co wybraliśmy
 7. Po otrzymaniu KODU i wpisaniu go w pole formularza i klikamy przycisk „Zakończ”
 8. W tym momencie system zapyta czy się wylogować – wybieramy opcję „NIE”
 9. System przekieruje do konta Microsoft. Po lewej stronie ekranu znajdują się ikony aplikacji, prosimy o wybranie ikony Outlook i sprawdzanie komunikatów przychodzących.

 

 

25.10.2022

 

Szanowni Państwo,

 

w dniu 27.10.2022 r. (czwartek) o godzinie 10:00 odbędzie się test funkcjonalności systemu I etapu III edycji Olimpiady.

 

Każdy z Państwa powinien otrzymać na swoje skrzynki mailowej, dzień wcześniej link do testu. W razie problemów prosimy o kontakt:

 

– 22 23 90 641

– 22 23 90 745

– 22 23 90 502

 

 

 

06.09.2022

 

Szanowni Państwo,

 

serdecznie zapraszamy do udziału w III edycji Olimpiady Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości!

 

Celem III edycji Olimpiady Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości jest zwiększenie świadomości młodzieży w zakresie edukacji prawnej, a także kształtowanie postaw obywatelskich i zaangażowania w życie społeczne.

 

Olimpiada składa się z trzech etapów. Pierwszy polega na rozwiązaniu testu online, drugi na rozwiązaniu trzech kazusów online z zakresu prawa administracyjnego, karnego oraz cywilnego, a trzeci na turnieju wiedzy i wygłoszeniu mowy końcowej. Przeprowadzenie trzeciego etapu planuje się w formie stacjonarnej w Warszawie.

 

Dla trojga Laureatów Olimpiady przewidziana jest nagroda finansowa:

 

– za zajęcie I miejsca 5 000 złotych,

 

– za zajęcie II miejsca 4 000 złotych,

 

– za zajęcie III miejsca 3 000 złotych.

 

Natomiast dla wybranych finalistów przewidziana jest nagroda wyróżniająca.

 

W celu zgłoszenia uczestnika do Olimpiady, prosimy o wypełnienie dwóch formularzy zgłoszeniowych od dnia 30 września 2022 r. do dnia 20 października 2022 r.

 

– formularz dla nauczyciela uczestnika: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiu7FUW7mPqz4H-04yk0Q6vepjfMTMn7zylPVRdBAPonjvBQ/viewform?usp=sf_link (w przypadku sprawowania opieki nad kilkoma uczestnikami Olimpiady, nauczyciel powinien wypełnić formularz tylko jeden raz);

 

– formularz dla uczestnika: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNOKoJC6iOmzG8hqEsz-x3O1SCHtdLBLP8vtTvPZnDsYFPPg/viewform?usp=sf_link  (powinien zostać wypełniony przez każdego uczestnika samodzielnie).

 

Więcej informacji o zasadach zgłoszeń, terminarzu Olimpiady i wymaganych dokumentach znajduje się w pozostałych zakładach na stronie: http://iws.gov.pl/olimpiada/.

 

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w Olimpiadzie!

 

 

 

31.03.2022

 

FINAŁ II EDYCJI OLIMPIADY WIEDZY O PRAWIE I WYMIARZE SPRAWIEDLIWOŚCI

 

31 marca 2022 r. odbyła się finałowa rozgrywka II edycji Olimpiady Wiedzy o Prawie  i Wymiarze Sprawiedliwości pod honorowym patronatem Ministra Sprawiedliwości. Pomysłodawcą i inicjatorem wydarzenia był Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości dr Marcin Romanowski. Uczestnicy imprezy musieli wykazać się szerokim zasobem zainteresowań i wiadomości – od wiedzy na temat prawa karnego, postępowania administracyjnego, prawa cywilnego po prawo ustrojowe. Finałowe zmagania zainaugurował Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Marcin Romanowski, który pogratulował najlepszym uczestnikom imprezy zakwalifikowania się do decydującego boju oraz demonstrowanej systematycznie chęci zdobywania coraz szerszej wiedzy prawnej połączonej z ogromnym zaangażowaniem.

 

Minister Romanowski podkreślił także, że od początku olimpiada cieszyła się ogromną popularnością wśród młodzieży, gdyż do I etapu zgłosiło się 1700 uczniów, ze szkół ponadpodstawowych z całej Polski.

 

To zainteresowanie świadczy o tym, że młode pokolenie chce zgłębiać prawniczą wiedzę, która umożliwia i ułatwia aktywny udział w życiu społecznym.

 

Uczestników II edycji Olimpiady Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości przywitał również Dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości dr hab. Marcin Wielec, prof. UKSW, który zwrócił uwagę na istotę tego rodzaju wydarzeń i życzył powodzenia wszystkim uczestnikom finałowej rozgrywki.

 

Zacięta rywalizacja uczestników olimpiady trwała do końca imprezy. Najlepsi uczniowie zademonstrowali godną podziwu wiedzę na temat polskiego prawa oraz pracy wymiaru sprawiedliwości. Po długich zmaganiach i odpowiedziach na pytania zadawane przez komisję konkursową wyłoniono 5 finalistów, byli to:

 

– Pan Patryk Kral,

– Pan Igor Wilk,

– Pani Jolanta Gul,

– Pan Michał Orzechowski,

– Pan Kacper Janus.

 

Zwycięzcą II edycji Olimpiady Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości okazał się Pan Patryk Kral. Drugie miejsce zajął Pan Igor Wilk. Trzecia była Pani Jolanta Gul. Natomiast na pozycji czwartej uplasowali się Pan Kacper Janus i Pan Michał Orzechowski.

 

09.02.2022

 

Szanowni Państwo,

 

zgodnie z Regulaminem Olimpiady Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości oraz terminarzem Olimpiady niniejszym publikujemy listę 23 osób zakwalifikowanych do III etapu Olimpiady, który zaplanowany jest na 31 marca 2022 roku.

 

 

Lp. Imię i nazwisko Nazwa szkoły Ocena
1 Aleksandra Jarosz II Liceum Ogólnokształcące im. płk. Leopolda Lisa-Kuli w Rzeszowie 38
2 Michał Orzechowski Publiczne Liceum Ogólnokształcące Uniwersytetu Łódzkiego im. Sprawiedliwych wśród Narodów Świata 37
3 Anna Paczocha I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnobrzegu 36,5
4 Patryk Kral I Liceum Ogólnokształcące im. Antoniego Osuchowskiego w Cieszynie 36,5
5 Kacper Janus II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Starachowicach 36
6 Karol Leśkiewicz LVIII Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Warszawie 34,5
7 Jakub Fortuna II Liceum Ogólnokształcące im. gen. Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu 34
8 Mikołaj Kostrzewski I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Toruniu 33
9 Agata Badźmirowska Liceum Ogólnokształcące im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu 32
10 Oktawian Grygieńczo IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kotarbińskiego w Gorzowie Wielkopolskim 32
11 Igor Wilk XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie 31,5
12 Jolanta Gul Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Żuławskiej w Nowym Dworze Gdańskim 31
13 Karolina Cebula Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie 31
14 Katarzyna Stalmach Liceum Ogólnokształcące im. Josephiny Gebert w Centrum Edukacyjnym „Radosna Nowina 2000” w Piekarach 31
15 Mateusz Grąbczewski XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie 31
16 Kamila Felisiak III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie 30
17 Marcin Szudrowicz II Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu 30
18 Marta Kowaliszyn II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Gdyni 30
19 Nikodem Kaczprzak Technikum Kinematograficzno-Komputerowe im. Krzysztofa Kieślowskiego w Warszawie 29,5
20 Lena Knap IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kotarbińskiego w Gorzowie Wielkopolskim 29
21 Maja Bernad Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Grodzisku Wielkopolskim 29
22 Magdalena Głownia LVIII Liceum Ogólnokształcące im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Warszawie 28,5
23 Maja Łoboda XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Krakowie 28,5

 

Serdecznie gratulujemy osobom, które zakwalifikowały się do III etapu II edycji Olimpiady Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości!

 

Informacja w zakresie formuły przeprowadzenia III etapu Olimpiady (stacjonarnej lub zdalnej) zostanie podana w późniejszym terminie.

 

 

12.01.2022

 

Szanowni Państwo,

 

w związku ze zbliżającym się terminem II etapu II edycji Olimpiady Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości, który przypada na 13 stycznia na godzinę 10:00, przedstawiamy Państwu instrukcję przesyłania odpowiedzi na kazusy:

 

 1. Proszę zalogować się na stronie https://olimpiada.swws.edu.pl/
 2. Następnie proszę wejść w kurs Olimpiada 2021/2022
 3. Proszę kliknąć na niebieski napis „Kazus z prawa administracyjnego” lub „Kazus z prawa cywilnego” lub „Kazus z prawa karnego” – kolejność rozwiązywania zadań jest dowolna
 4. Pod treścią zadania pojawi się napis „Dodaj rozwiązanie”
 5. Proszę na niego kliknąć i w wyznaczone do tego miejsce wgrać plik PDF z rozwiązaniem.

 

Uwaga!

 

Odpowiedź na każdy z kazusów powinna zostać umieszczona osobno pod odpowiednim kazusem. Należy zastosować czcionkę Times New Roman 12, interlinię 1,5 oraz marginesy 2,5. Na górze strony nad każdym rozwiązaniem należy również umieścić imię i nazwisko autora oraz nazwę szkoły, w której się uczy.

 

Prosimy o sprawdzenie czy możecie się Państwo zalogować na swoje konta na stronie https://olimpiada.swws.edu.pl/ oraz wejść w kurs Olimpiada. Przed godziną 10:00 w dniu 13 stycznia 2022 r. powinniście Państwo widzieć jedynie tytuły: „Kazus z prawa administracyjnego”, „Kazus z prawa cywilnego” oraz „Kazus z prawa karnego” bez treści kazusów. Treść kazusów będzie widoczna od godziny 10:00.

 

 

W razie problemów z logowaniem lub innych wątpliwości prosimy o kontakt mailowy na adres edukacja.prawna@ms.gov.pl.

 

 

Życzymy powodzenia!

 

 

03.01.2022

 

Szanowni Państwo,

 

II etap II edycji Olimpiady Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości rozpocznie się w dniu 13 stycznia 2022 r. o godzinie 10:00.

 

Uczestnicy II etapu będą mieli dostęp do treści zadań po zalogowaniu się na stronie: olimpiada.swws.edu.pl.

 

Zostaną tam udostępnione 3 kazusy – z zakresu prawa karnego, prawa cywilnego oraz prawa administracyjnego. Limit czasu na rozwiązanie zadań wynosi 120 minut.

 

Życzymy powodzenia!

 

29.10.2021

 

Wyniki I etapu II edycji Olimpiady Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości

 

 

Serdecznie dziękujemy za wzięcie udziału w I etapie II edycji Olimpiady Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości zorganizowanej pod honorowym patronatem Ministra Sprawiedliwości przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie we współpracy ze Szkołą Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości.

 

 

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy osiągnięcia tak wysokich wyników w I etapie II edycji Olimpiady Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości.

 

Poniżej znajduje się lista osób zakwalifikowanych do II etapu II edycji Olimpiady Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości.

 

LISTA OSÓB

 

28.10.2021

Bardzo ważny komunikat w sprawie organizacji I etapu II edycji Olimpiady Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości

Uprzejmie informujemy, że logowanie do I etapu  II edycji Olimpiady Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości będzie odbywało się w następujący sposób:

 

 

 

1. Wchodzimy na stronę https://olimpiada.swws.edu.pl/ skąd nastąpi przekierowanie do strony logowania Microsoft.

 

 

 

2. W polu „Zaloguj” wpisujemy imię.nazwisko@wskip.onmicrosoft.com (UCZESTNIK WPISUJE SWOJE IMIĘ I NAZWISKO ROZDZIELONE KROPKĄ JAK W PRZYKŁADZIE NP: jan.kowalski@wskip.onmicrosoft.com – rozszerzenie nazwy wskip.onmicrosoft.com są wspólne dla wszystkich użytkowników, w imieniu i nazwisku nie używamy polskich znaków.

 

 

 

3. W polu hasło wpisujemy: 29olimpiad@21!  (hasło jest takie samo dla wszystkich użytkowników)

 

 

 

4. Po zalogowaniu się system poprosi o zmianę hasła które będzie musiało składać się z:  min. 8 znaków, duża litera, mała litera, znak specjalny i cyfra.

 

 

 

5. W kolejnym kroku system poprosi o podanie adresu email lub nr telefonu w celu przesłania kodu weryfikacyjnego  – podajemy prywatny adres email który został użyty przy zgłoszeniu do olimpiady lub prywatny nr telefonu – wybieramy „wyślij wiadomość”

 

 

 

6. Sprawdzamy skrzynkę e mail lub wiadomości SMS w zależności co wybraliśmy

 

 

 

7. Po otrzymaniu KODU i wpisaniu go w pole formularza i klikamy przycisk „Zakończ”

 

 

 

8. W tym momencie system zapyta czy wylogować – wybieramy opcję „NIE”

 

 

 

9. System przekieruje nas do strony formularza testu – przed godziną 10:00 lub po godzinie 11:00 otrzymamy informację o braku możliwości wypełnienia testu.

 

 

 

 

 

 

 

Bardzo prosimy o wcześniejsze zalogowanie się na stronie https://olimpiada.swws.edu.pl/ i sprawdzenie dostępu i działania konta. Dostęp do wykonywania zadań z I etapu Olimpiady zostanie uruchomiony o godzinie 10:00, natomiast sprawdzenie poprawności logowania do konta użytkownika będzie możliwe już od godziny 8:00.

 

 

UWAGA: TEST BĘDZIE DOSTĘPNY 29 PAŹDZIERNIKA 2021 r.  W GODZINACH 10:00 – 11:00.

 

 

W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA PROBLEMÓW Z LOGOWANIEM SKUTKUJĄCYCH OPÓŹNIENIEM I TYM SAMYM SKRÓCENIEM CZASU NA ROZWIĄZYWANIE ZADAŃ Z
I ETAPU OLIMPIADY – CZAS ROZWIĄZYWANIA ZADAŃ ZOSTANIE INDYWIDUALNIE WYDŁUŻONY.

 

 

 

PO UPŁYWIE  WSKAZANEGO CZASU TEST ZOSTANIE AUTOMATYCZNIE ZAMKNIĘTY.

 

 

 

TEST MOŻNA URUCHOMIĆ WYŁĄCZNIE RAZ. W PRZYPADKU WYLOGOWANIA SIĘ NIE BĘDZIE PONOWNEJ MOŻLIWOŚCI URUCHOMIENIA TESTU.

 

 

W przypadku problemów technicznych służymy pomocą pod nr telefonów wskazanymi poniżej:

 

 

 

– 22 23 90 641

 

– 22 23 90 745

 

– 22 23 90 502

 

 

28.10.2021

 

Szanowni Państwo w związku ze zbyt dużym obciążeniem serwera spowodowanym ogromnym ruchem na stronie, test próbny Olimpiady można rozwiązywać do godziny 15:00.

 

Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

 

 

15.09.2021

 

Szanowni Państwo,

 

mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w II edycji Olimpiady Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości! Druga edycja Olimpiady organizowana jest pod honorowym patronatem Ministra Sprawiedliwości przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie we współpracy ze Szkołą Wyższą Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie.

 

Tematyka zagadnień, ich forma oraz różnorodność zadań mają skłonić uczestników do samodzielnego myślenia i praktycznego wykorzystania posiadanej wiedzy.

 

Osoby, które chcą wziąć udział w olimpiadzie mogą wysyłać zgłoszenia do dnia 20 października 2021 r. Prosimy o zgłaszanie się za pomocą platformy edukacyjnej umieszczonej na stronie internetowej pod adresem: https://olimpiada.swws.edu.pl/. W tym celu należy:

 1. Wejść na wyżej wymienioną stronę internetową
 2. Kliknąć przycisk „Nowe konto”
 3. Kliknąć przycisk „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych”
 4. Wypełnić formularz. Pola z czerwonym wykrzyknikiem są wymagane.
 5. W polu „Miasto” należy wpisać miejscowość, w której szkoła ma siedzibę
 6. W polu „Instytucja/ Nazwa jednostki/ Miejsce zatrudnienia” należy wpisać pełną nazwę szkoły
 7. Po wypełnieniu formularza, kliknąć przycisk „Utwórz moje nowe konto”
 8. Aby dokończyć rejestrację należy postępować zgodnie z instrukcją wysłaną na podany w formularzu adres e-mail
 9. Po otrzymaniu komunikatu „Twoja rejestracja została potwierdzona” należy kliknąć przycisk „Kontynuuj”, a następnie z menu po lewej stronie wybrać przycisk „Strona główna”
 10. Pod kursem „Olimpiada 2021/2022” należy kliknąć przycisk „Wejdź”
 11. W kategorii „Zapisy dla uczestników” należy wpisać klucz dostępu: kwbN7aVz, który da uczestnikom dostęp do testu funkcjonalności Olimpiady, a następnie etapów właściwych.

 

Dla trojga Laureatów Olimpiady przewidziana jest nagroda finansowa w łącznej wysokości 12 000 złotych. Odpowiednio 5 000 złotych za I miejsce, 4 000 złotych za II miejsce, 3 000 złotych za III miejsce. Natomiast dla wybranych finalistów przewidziano nagrody wyróżniające.

 

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w Olimpiadzie!

 

30.03.2021

 

30 marca 2021 r. odbył się finał I edycji Olimpiady Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości. Impreza zorganizowana przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości oraz Ministerstwo Sprawiedliwości została objęta patronatem rektora Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie. Olimpiada była skierowana do uczniów szkół ponadpodstawowych, by umożliwić im zdobycie szerszej wiedzy na temat prawa i zasad działania społeczeństwa obywatelskiego. Olimpiada cieszyła się ogromnym powodzeniem wśród młodzieży.

 

Uczestnicy imprezy musieli wykazać się szerokim zasobem zainteresowań i wiadomości – od wiedzy na temat prawa karnego, postępowania administracyjnego, prawa cywilnego po prawo ustrojowe.

 

Finałowe zmagania zainaugurował Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Marcin Romanowski, który pogratulował najlepszym uczestnikom imprezy zakwalifikowania się do decydującego boju oraz demonstrowanej systematycznie chęci zdobywania coraz szerszej wiedzy prawnej połączonej z ogromnym zaangażowaniem.

 

Minister Romanowski podkreślił także, że od początku olimpiada cieszyła się ogromną popularnością wśród młodzieży, gdyż do I etapu zgłosiło się około 2500 uczniów z ponad 400 szkół.

 

To zainteresowanie świadczy o tym, że młode pokolenie chce zgłębiać prawniczą wiedzę, która umożliwia i ułatwia aktywny udział w życiu społecznym.

 

Zacięta rywalizacja uczestników olimpiady trwała do końca imprezy. Najlepsi uczniowie zademonstrowali godną podziwu wiedzę na temat polskiego prawa oraz pracy wymiaru sprawiedliwości. Po długich zmaganiach i odpowiedziach na pytania zadawane przez komisję konkursową wyłoniono 5 finalistów:

 

 • Damian Błaszka
 • Szymon Wincenciak
 • Aleksandra Majówka
 • Tymoteusz Goździk,
 • Kacper Nowicki

 

Zwycięzcą I edycji olimpiady został Damian Błaszka z Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni.

 

Dzięki patronatowi Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości wszyscy laureaci olimpiady zyskali możliwość rozpoczęcia kształcenia od nowego roku akademickiego na nowo uruchomionym kierunku „prawo” w tej warszawskiej uczelni.

 

03.03.2021

 

Szanowni Państwo,

 

uprzejmie informujemy, że data finału Olimpiady Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości uległa zmianie.

 

Finałowa rozgrywka pomiędzy uczestnikami odbędzie się w dniu 30 marca 2021 roku o godz.: 12:00, w formie zdalnej. 

 

O dokładnym sposobie oraz platformie służącej do przeprowadzenia Olimpiady zostaną Państwo poinformowani nie później niż na 7 dni przed terminem finału Olimpiady.

 

Konieczność przeprowadzenia finału Olimpiady Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości we wskazanej powyżej formie wynika z nieustannie wzrastającej liczby przypadków zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19. Mając zatem na uwadze konieczność zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom biorącym udział w ostatnim etapie Olimpiady, Dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości wraz z Komitetem Głównym Olimpiady Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości podjęli decyzję o przeprowadzeniu finału w formie zdalnej.

 

Wyżej wspomniana decyzja podyktowana jest ochroną życia oraz zdrowia ludzkiego uczestników jak i osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie Olimpiady. W ocenie organizatora oraz Komitetu Głównego wspomniane wartości mają charakter nadrzędny, w związku z czym należy traktować je priorytetowo.

 

Niestety, początkowe miesiące 2021 roku, tak samo jak w zasadzie cały uprzedni rok, zdominowane zostały przez pandemię wywołaną wirusem SARS-CoV-2. Biorąc pod uwagę kolejny zwrot w liczbie zachorowań, w ocenie Komitetu Głównego jak i organizatora, przeprowadzenie III etapu Olimpiady byłoby wydarzeniem, które mogłoby potencjalnie zagrażać zdrowiu uczestników, a jednocześnie przyczynić się do wzrostu liczby zachorowań. Przy podejmowaniu decyzji o wyborze formy zdalnej wzięto pod uwagę także ogromny zasięg Olimpiady – należy bowiem pamiętać, że w finale biorą udział uczniowie z całej Polski. Konieczność przybycia na miejsce, w którym pierwotnie miał odbyć się finałowy etap Olimpiady wiązałaby się z niepotrzebnym eksponowaniem uczestników na potencjalne zagrożenie zarażenia się wyżej wspomnianym wirusem.

 

Organizator ma na uwadze fakt ciążących na uczestnikach obowiązków związanych z koniecznością uczestnictwa w zajęciach oraz przygotowywania się do egzaminów maturalnych. Okres nauki do sprawdzianów czy też tzw. egzaminu dojrzałości jest etapem niezwykle istotnym w życiu człowieka. Obecnie cały proces przygotowań uległ zmianie, stąd też organizator, w drodze podejmowanych działań, dąży do uniknięcia nałożenia dodatkowego stresu na uczestników.

 

W związku z powyższym decyzja o przeprowadzeniu finału Olimpiady w formie zdalnej jest w obecnej sytuacji konieczna oraz w pełni uzasadniona.

 

 

18.01.2021

 

Szanowni Państwo,

 

Zgodnie z Regulaminem Olimpiady Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości oraz terminarzem Olimpiady niniejszym publikujemy listę 20 osób zakwalifikowanych do III etapu Olimpiady, który zaplanowany jest na 31 marca 2021 roku.

 

 

Lp. Imię i nazwisko Nazwa Szkoły. Ocena
1 Damian Błaszka Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza we Wrześni 30
2 Natalia Podstawka LXIV Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Ignacego Witkiewicza w Warszawie 30
3 Kacper Nowicki XVII Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu 29,5
4 Aleksandra Majówka I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie 29
5 Aleksandra Julia Żero IV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Białymstoku 29
6 Konrad Stefaniak I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnobrzegu 28
7 Mikołaj Wolanin II Liceum Ogólnokształcące im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu 28
8 Tymoteusz Goździk II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefana Batorego w Warszawie 28
9 Julia Maćkowska VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy 27,5
10 Katarzyna Chełpa Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Stalowej Woli 27,5
11 Szymon Wincenciak V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie 27,5
12 Karolina Cebula Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie 27,5
13 Aleksandra Sroka VII Liceum Ogólnokształcące im. Dąbrówki w Poznaniu 27,5
14 Adrian Pacuszka I Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Krzywoustego w Głogowie 27,5
15 Adam Buwelski XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie 27
16 Kamil Cieśla II Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Wieluniu 27
17 Karolina Bąkiewicz Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Pruszkowie 27
18 Patrycja Czemierys IV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Białymstoku 27
19 Wiktoria Żmuda I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnobrzegu 27
20 Martyna Boryczka II Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Wieluniu 27

 

 

Mając na uwadze stan epidemii i prawdopodobieństwo braku możliwości wzięcia udziału w III Etapie Olimpiady przez któregokolwiek z uczestników Organizator zdecydował się o opublikowaniu listy osób, które zajęły kolejne miejsca. W przypadku rezygnacji lub braku możliwości wzięcia udziału w III Etapie zakwalifikowanego uczestnika będziemy kontaktować się z osobami z poniższej listy. W związku z czym prosimy o śledzenie poczty e-mail oraz wstępne zaznajomienie się z wykazem materiałów obowiązujących na III Etap Olimpiady Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości. 

 

 

21 Aleksander Jagiełłowicz I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Gorzowie Wlkp. 26,5
22 Jakub Gisztarowicz IV Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Białymstoku 26,5
23 Weronika Hat II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Dąbrowie Górniczej 26,5
24 Zuzanna Zawadzka XXI Liceum Ogólnokształcące im. gen. Władysława Andersa w Poznaniu 26,5

 

 

Jednocześnie informujemy, iż pozostałe osoby otrzymają wyniki swoich prac na wskazany przez nie adres e-mail. 

 

 

16.12.2020

 

Serdecznie dziękujemy za udział w II Etapie Olimpiady Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości.

 

Informujemy, że uczestnicy którzy zakwalifikowali się do III Etapu zostaną o tym fakcie poinformowani drogą elektroniczną na podany przez nich adres do dnia 1 lutego 2021 roku. Wyniki zostaną również opublikowane na stronie internetowej. Jednocześnie przypominamy, że do III etapu zostanie wyłonionych 20 najlepszych prac, ocenianych wg. następujących kryteriów: interpretacja tematu, sposób argumentacji, kreatywność, merytoryczność oraz spójność tekstu.

 

Wszystkim osobom dziękujemy za zainteresowanie Olimpiadą, zaangażowanie i poświęcony czas na przygotowania

 

14.12.2020

 

Szanowni Państwo,

 

W dniu dzisiejszym przesłano uczestnikom zakwalifikowanym do  II Etapu Olimpiady Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości linki do formularzy.

Uczestnicy zostali podzieleni alfabetycznie wg nazwisk na trzy grupy.

Uprzejmie prosimy o skorzystanie z linku przypisanego do swojego nazwiska.

Formularz zostanie aktywowany w dniu 15 grudnia 2020 roku o godzinie 10:00.

 

Przed rozpoczęciem sporządzania pracy pisemnej prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją dotyczącą przeprowadzenia II Etapu Olimpiady.

 

W razie pozyskania wiedzy o tym, że którykolwiek z uczestników nie uzyskał niniejszej wiadomości prosimy o jej przesłanie.

 

Uczestnikom udostępnione zostały poniższe linki do formularzy:

 

Uczestnicy A-H: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8Acgi5A81XOkJqQqzAqMDUTIWukXMINpgdDervFJnrRsW6A/viewform?usp=sf_link

 

Uczestnicy I – R

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeU4r7zPgOA0bsPo9XUmTTxijFzr5Ro6MpoRA_nbQbHqKezFw/viewform?usp=sf_link

 

Uczestnicy S-Ż

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfThaN-ZdWG3P449Km_P7wmG5H8mnkZ6VjdWpaXxf7j4o4FEA/viewform?usp=sf_link

 

Życzymy powodzenia.

 

24.11.2020

 

Szanowni Państwo jeszcze raz serdecznie gratulujemy wszystkim awansu do II Etapu Olimpiady Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości.

 

Poniżej przedstawimy Państwu kilka informacji organizacyjnych.

 

II Etap Olimpiady polegać będzie na przygotowaniu przez każdego z zakwalifikowanych uczestników pracy pisemnej na jeden spośród trzech tematów przedstawionych przez organizatora. Uczestnicy winni wykazać się w trakcie tego etapu kreatywnością oraz tzw. “lekkim piórem”. Na rozwiązanie zadania przewidziane jest 180 minut. Najpóźniej na jeden dzień przed II Etapem Olimpiady otrzymają Państwo link do formularza, w którym należy przygotować pracę na jeden z wybranych tematów.

 

Celem umożliwienia uczestnikom jak najlepszego przygotowania się do wspomnianego etapu, w tym w szczególności do szlifowania sztuki argumentacji poniżej udostępniamy przykładowe tematy. Uwaga – tematy te mają charakter przykładowy i przeznaczone są dla celów ćwiczeniowych.

 

Tematy:

 

 1. Scharakteryzuj wartości Unii Europejskiej i oceń ich funkcjonowanie w państwach członkowskich.
 2. Demokracja: sposób wybierania władzy czy uniwersalna wartość?
 3. Państwo dobrobytu, państwo jako nocny stróż, a może synteza obu koncepcji? Oceń który model ustrojowo-społeczno-gospodarczy jest Twoim zdaniem właściwszy?
 4. Prawo wobec uczniów. Oceń sytuację prawno-społeczną ucznia we współczesnej Polsce.
 5. Prawo łaski, anachronizm czy potrzebna instytucja?
 6. Czy administracja publiczna potrzebuje dziś reformy? Oceń odwołując się do biurokratyzacji administracji.

 

Jednocześnie zachęcamy do śledzenia komunikatów dotyczących Olimpiady oraz innych aktywności Wydziału ds. Edukacji Prawnej na portalu Facebook.com mieszczącej się pod adresem:  https://www.facebook.com/Edukacja-Prawna-102567281694518

 

 

06.11.2020

 

Serdecznie dziękujemy za udział w I Etapie Olimpiady Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości.

 

Informujemy, że uczestnicy którzy zakwalifikowali się do II Etapu zostali o tym fakcie poinformowani drogą elektroniczną.

 

Wszystkim osobom dziękujemy za zainteresowanie Olimpiadą i zaangażowanie w naukę do niej, a uczestnikom, którzy rozwiązali test bezbłędnie składamy ogromne gratulacje awansu do kolejnego Etapu.

 

W I Etapie wzięło udział blisko 2400 uczestników, co świadczy o ogromnym zainteresowaniu olimpiadą. Wszyscy uczestnicy reprezentowali bardzo wysoki poziom wiedzy merytorycznej, co pozwala nam sądzić, że cel Olimpiady Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości jakim jest zwiększenie świadomości młodzieży w zakresie edukacji prawnej, a także kształtowanie postaw obywatelskich i zaangażowania w życie społeczne został zrealizowany.

 

Uczestników zachęcamy do zapoznania się z udostępnionym na stronie internetowej testem wraz z prawidłowymi odpowiedziami. Komitet Główny Olimpiady przypomina o możliwym trybie odwoławczym. Wzór odwołania znajdziecie Państwo na stronie Olimpiady w zakładce “dokumenty”. Wskazany wzór po uzupełnieniu można przesłać jako załącznik w wiadomości lub jego treść wkleić w treść wiadomości. Przypominamy, że Komitet Główny Olimpiady odpowiada na odwołania w terminie maksymalnie 14 dni roboczych.

 

Wszelkie zapytania oraz wiadomości prosimy kierować na adres: olimpiada@iws.gov.pl

 

30.10.2020

 

Serdecznie dziękujemy za tak duże zainteresowanie i udział Państwa uczniów w I Etapie Olimpiady Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości.

 

Najmocniej przepraszamy za niedogodności, które miały miejsce przy pierwotnie planowanej godzinie testu. Z uwagi na fakt, że zbyt mała liczba osób wzięła udział w przeprowadzonym teście funkcjonalności formularza, nie zostały uwidocznione jego mankamenty. Ponadto liczba odsłon formularza znacznie przekroczyła liczbę zgłoszonych uczestników.

 

Powyższe zmusiło Organizatora do przesunięcia godziny rozpoczęcia testu. Spersonalizowane linki zostały udostępnione wszystkim uczestnikom, a ponadto, w celu dodatkowego zabezpieczenia, link udostępniony został także osobom zgłaszającym szkołę. Dodatkowo Organizator zamieścił linki na stronie https://www.edukacjaprawna.gov.pl/, o której funkcjonowaniu uczestnicy jak i osoby zgłaszające były informowane we wcześniejszej korespondencji.

 

Uczestnicy, którzy z przyczyn obiektywnych nie mogli wziąć udziału I Etapie Olimpiady ze względu na problemy techniczne związane z udostępnieniem formularza uprzejmie proszeni są o skontaktowanie się w nieprzekraczalnym terminie do końca 31.10.2020 roku z działem technicznym Olimpiady pod adresem:olimpiada@iws.gov.pl.

 

Mimo powyższych technicznych problemów cieszymy się, że w I Etapie Olimpiady Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości wzięło już udział blisko 2400 uczestników. Powyższa liczba świadczy o ogromnym zainteresowaniu Olimpiadą.

 

Jednocześnie przypominamy, że do dnia 6 listopada 2020 roku uczestnicy, którzy zakwalifikowali się do II Etapu zostaną o tym fakcie poinformowani drogą elektroniczną. Z uwagi na dużą liczbę wiadomości prosimy o cierpliwość w oczekiwaniu na odpowiedzi na zadane pytania.

 

Wszelkie zapytania oraz wiadomości prosimy kierować na adres: olimpiada@iws.gov.pl

 

 

30.10.2020

 

Szanowni Państwo,

 

W związku ze zbyt dużym obciążeniem serwera spowodowanego ogromnym ruchem na stronie, Olimpiada zostanie przesunięta na godzinę 14:00. Każdy z uczestników otrzyma indywidualny link na podany w zgłoszeniu adres mailowy. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

 

 

 

29.10.2020

 

Niniejszym uprzejmie udostępniamy Państwu link do testu I Etapu Olimpiady Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości. Formularz zostanie otwarty 30 października 2020 roku o godzinie 12:00 i zamknięty o godzinie 12:50. Po tym czasie nie będzie możliwe zapisanie wyników testu.

 

LINK:

 

https://forms.gle/JjEBjhUGdM7N7y6A8

 

Jednocześnie uprzejmie przypominamy, że zgodnie z Regulaminem uczestnicy zobowiązani są do samodzielnego wykonywania prac i odpowiadania na pytania na każdym etapie Olimpiady, o czym Komisje Szkolne powinny pouczyć uczestników Olimpiady. Złamanie Regulaminu skutkować będzie wykluczeniem uczestnika z dalszego udziału w Olimpiadzie.

 

Uwaga dla członków Komisji Szkolnej 

 

Szanowni Państwo bardzo prosimy o czuwanie nad prawidłowym udziałem uczestników w I Etapie, zgodnie z zasadami przyjętymi przy sprawdzianach w ramach prowadzenia zajęć w formie zdalnej.

W razie nieotrzymania wiadomości z linkiem do testu przez któregokolwiek z uczestników uprzejmie prosimy o przekazanie im niniejszej wiadomości z linkiem do testu lub poinformowanie ich o możliwości skorzystania z linku umieszczonego na stronie internetowej.

 

27.10.2020

 

Niniejszym udostępniamy Państwu link do testu próbnego celem zbadania funkcjonalności formularza Olimpiady. Formularz zostanie otwarty 28 października 2020 roku o godzinie 10:00 i zostanie zamknięty o godzinie 12:00. Po tej godzinie nie będzie możliwe wzięcie udziału w teście próbnym.

Test składa się z 5 przykładowych pytań (spoza bazy przygotowanej na cele Olimpiady).  Jego wyniki nie mają żadnego wpływu na udział w Olimpiadzie.

 

LINK:

 

https://forms.gle/bfqkcDLyeF2oJQaR6

 

Po przeprowadzeniu testu, w razie zaistnienia jakichkolwiek nieprawidłowości, uprzejmie prosimy o kierowanie zgłoszeń wraz z opisem problemu na adres e-mail: olimpiadasupport@iws.gov.pl

 

Przypominamy jednocześnie, że zgodnie z Regulaminem uczestnicy zobowiązani są do samodzielnego wykonywania prac i odpowiadania na pytania na każdym etapie Olimpiady, o czym Komisje Szkolne powinny pouczyć uczestników. Złamanie Regulaminu skutkować będzie wykluczeniem takiego uczestnika z dalszego udziału w Olimpiadzie.

 

Uwaga dla członków Komisji Szkolnej 

Szanowni Państwo prosimy o czuwanie nad prawidłowym udziałem uczestników w I Etapie oraz w teście próbnym, zgodnie z zasadami przyjętymi przy sprawdzianach w ramach prowadzenia zajęć w formie zdalnej. W razie zaś nieotrzymania wiadomości z linkiem do testu przez któregokolwiek z uczestników prosimy o przekazanie niniejszej wiadomości z linkiem do testu.

 

20.10.2020

 

Niniejszym informujemy, że do udziału w Olimpiadzie Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości zgłosiło się ponad 3000 osób. Dziękujemy za tak duże zainteresowanie ze strony Szkół. Państwa zaangażowanie w Olimpiadę z pewnością pomoże w tworzeniu przyjaznego i twórczego środowiska dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

Przypominamy, że I Etap Olimpiady odbędzie się 30 października 2020 roku (piątek) o godz. 12:00. Szczegółowy przebieg I Etapu Olimpiady jest opisany w Regulaminie oraz Instrukcji dla Komisji Szkolnej (https://iws.gov.pl/olimpiada/dokumenty/). Mając na uwadze wprowadzenie nowych obostrzeń w związku z sytuacją epidemiczną, w szczególności nauczania hybrydowego oraz zdalnego w szkołach średnich informujemy, iż zgodnie z Regulaminem Olimpiady “w przypadku braku możliwości przeprowadzenia I Etapu Olimpiady w szkole, z uwagi na zawieszenie zajęć i prowadzenie edukacji zdalnej, Organizator zastrzega, że etap ten może zostać przeprowadzony w formie online umożliwiającej rozwiązanie testu przez uczestnika w warunkach domowych.”

 

Na adresy e-mail uczestników w dzień poprzedzający dzień przeprowadzenia I Etapu Olimpiady wysłana zostanie wiadomość z linkiem do testu online, który należy otworzyć o godzinie rozpoczęcia testu, a następnie rozwiązać i zapisać wyniki w ciągu 50 minut. Udostępniony formularz testowy zostanie wyposażony w zabezpieczenia mające zapobiegać ewentualnym nadużyciom podczas jego rozwiązywania. Zgodnie z Regulaminem uczestnicy zobowiązani są do samodzielnego wykonywania prac i odpowiadania na pytania na każdym etapie Olimpiady, o czym Komisje Szkolne powinny pouczyć uczestników. Złamanie Regulaminu skutkować będzie wykluczeniem takiego uczestnika z dalszego udziału w Olimpiadzie. Jednocześnie informujemy, że z dniem 19 października zaktualizowane zostało brzmienie bazy pytań do I etapu Olimpiady. Dziękujemy za Państwa sugestie dotyczące sformułowania niektórych pytań i odpowiedzi. Zaktualizowane pytania i odpowiedzi do przygotowania na I etap można znaleźć pod adresem: https://iws.gov.pl/olimpiada/dokumenty/

 

Przypominamy także o konieczności wzięcia udziału w teście funkcjonalności formularza (test demo), który odbędzie się w dniu 28 października 2020 roku (środa) o godz. 10:00.

Na adresy podane przez uczestników, jak i adresy wskazane przez osoby zgłaszające udostępniony zostanie link do wersji próbnej testu. Składać się on będzie z 5 przykładowych pytań. Jego wyniki nie mają żadnego wpływu na udział w Olimpiadzie.
Po przeprowadzeniu testu, w razie zaistnienia jakichkolwiek nieprawidłowości uprzejmie prosimy o kierowanie zgłoszeń wraz z opisem problemu na adres e-mail:
olimpiadasupport@iws.gov.pl

 

24.09.2020

 

Dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości ma zaszczyt poinformować, że Rektor-Komendant Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie objął Patronatem Honorowym Olimpiadę Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości.

 

Patronat Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie to wyróżnienie podkreślające szczególny charakter przedsięwzięcia, jakim jest Olimpiada Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości. Powyższa współpraca pomoże zrealizować cele, jakie postawiliśmy sobie w związku z organizacją Olimpiady, a ponadto zagwarantuje Laureatom Olimpiady możliwość rozpoczęcia kształcenia akademickiego na unikalnych kierunkach studiów.

 

Rektor przewiduje dla laureatów Olimpiady:

– indeks na studia I stopnia lub uzyskanie w postępowaniu kwalifikacyjnym maksymalnej liczby punktów (określoną w warunkach studiów),

– nagrody rzeczowe.

 

Ponadto dla finalistów Olimpiady przewidziane są nagrody w postaci:

– zwiedzania kampusu mundurowego WSKiP oraz budynku byłego zakładu karnego w Kaliszu,

– udział w wybranych wykładach i zajęciach, np. samoobrona, techniki interwencji, ratownictwo przedmedyczne, strzelectwo.

 

Jednocześnie, dzięki uprzejmości Pana Rektora nauczyciele – opiekunowie otrzymają atrakcyjne upominki.

 

 

WSTECZ


qq online qq online qq online qq online