KOMUNIKATY

 

24.11.2020

 

Szanowni Państwo jeszcze raz serdecznie gratulujemy wszystkim awansu do II Etapu Olimpiady Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości.

 

Poniżej przedstawimy Państwu kilka informacji organizacyjnych.

 

II Etap Olimpiady polegać będzie na przygotowaniu przez każdego z zakwalifikowanych uczestników pracy pisemnej na jeden spośród trzech tematów przedstawionych przez organizatora. Uczestnicy winni wykazać się w trakcie tego etapu kreatywnością oraz tzw. “lekkim piórem”. Na rozwiązanie zadania przewidziane jest 180 minut. Najpóźniej na jeden dzień przed II Etapem Olimpiady otrzymają Państwo link do formularza, w którym należy przygotować pracę na jeden z wybranych tematów.

 

Celem umożliwienia uczestnikom jak najlepszego przygotowania się do wspomnianego etapu, w tym w szczególności do szlifowania sztuki argumentacji poniżej udostępniamy przykładowe tematy. Uwaga – tematy te mają charakter przykładowy i przeznaczone są dla celów ćwiczeniowych.

 

Tematy:

 

  1. Scharakteryzuj wartości Unii Europejskiej i oceń ich funkcjonowanie w państwach członkowskich.
  2. Demokracja: sposób wybierania władzy czy uniwersalna wartość?
  3. Państwo dobrobytu, państwo jako nocny stróż, a może synteza obu koncepcji? Oceń który model ustrojowo-społeczno-gospodarczy jest Twoim zdaniem właściwszy?
  4. Prawo wobec uczniów. Oceń sytuację prawno-społeczną ucznia we współczesnej Polsce.
  5. Prawo łaski, anachronizm czy potrzebna instytucja?
  6. Czy administracja publiczna potrzebuje dziś reformy? Oceń odwołując się do biurokratyzacji administracji.

 

Jednocześnie zachęcamy do śledzenia komunikatów dotyczących Olimpiady oraz innych aktywności Wydziału ds. Edukacji Prawnej na portalu Facebook.com mieszczącej się pod adresem:  https://www.facebook.com/Edukacja-Prawna-102567281694518

 

 

06.11.2020

 

Serdecznie dziękujemy za udział w I Etapie Olimpiady Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości.

 

Informujemy, że uczestnicy którzy zakwalifikowali się do II Etapu zostali o tym fakcie poinformowani drogą elektroniczną.

 

Wszystkim osobom dziękujemy za zainteresowanie Olimpiadą i zaangażowanie w naukę do niej, a uczestnikom, którzy rozwiązali test bezbłędnie składamy ogromne gratulacje awansu do kolejnego Etapu.

 

W I Etapie wzięło udział blisko 2400 uczestników, co świadczy o ogromnym zainteresowaniu olimpiadą. Wszyscy uczestnicy reprezentowali bardzo wysoki poziom wiedzy merytorycznej, co pozwala nam sądzić, że cel Olimpiady Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości jakim jest zwiększenie świadomości młodzieży w zakresie edukacji prawnej, a także kształtowanie postaw obywatelskich i zaangażowania w życie społeczne został zrealizowany.

 

Uczestników zachęcamy do zapoznania się z udostępnionym na stronie internetowej testem wraz z prawidłowymi odpowiedziami. Komitet Główny Olimpiady przypomina o możliwym trybie odwoławczym. Wzór odwołania znajdziecie Państwo na stronie Olimpiady w zakładce “dokumenty”. Wskazany wzór po uzupełnieniu można przesłać jako załącznik w wiadomości lub jego treść wkleić w treść wiadomości. Przypominamy, że Komitet Główny Olimpiady odpowiada na odwołania w terminie maksymalnie 14 dni roboczych.

 

Wszelkie zapytania oraz wiadomości prosimy kierować na adres: olimpiada@iws.gov.pl

 

30.10.2020

 

Serdecznie dziękujemy za tak duże zainteresowanie i udział Państwa uczniów w I Etapie Olimpiady Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości.

 

Najmocniej przepraszamy za niedogodności, które miały miejsce przy pierwotnie planowanej godzinie testu. Z uwagi na fakt, że zbyt mała liczba osób wzięła udział w przeprowadzonym teście funkcjonalności formularza, nie zostały uwidocznione jego mankamenty. Ponadto liczba odsłon formularza znacznie przekroczyła liczbę zgłoszonych uczestników.

 

Powyższe zmusiło Organizatora do przesunięcia godziny rozpoczęcia testu. Spersonalizowane linki zostały udostępnione wszystkim uczestnikom, a ponadto, w celu dodatkowego zabezpieczenia, link udostępniony został także osobom zgłaszającym szkołę. Dodatkowo Organizator zamieścił linki na stronie https://www.edukacjaprawna.gov.pl/, o której funkcjonowaniu uczestnicy jak i osoby zgłaszające były informowane we wcześniejszej korespondencji.

 

Uczestnicy, którzy z przyczyn obiektywnych nie mogli wziąć udziału I Etapie Olimpiady ze względu na problemy techniczne związane z udostępnieniem formularza uprzejmie proszeni są o skontaktowanie się w nieprzekraczalnym terminie do końca 31.10.2020 roku z działem technicznym Olimpiady pod adresem:olimpiada@iws.gov.pl.

 

Mimo powyższych technicznych problemów cieszymy się, że w I Etapie Olimpiady Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości wzięło już udział blisko 2400 uczestników. Powyższa liczba świadczy o ogromnym zainteresowaniu Olimpiadą.

 

Jednocześnie przypominamy, że do dnia 6 listopada 2020 roku uczestnicy, którzy zakwalifikowali się do II Etapu zostaną o tym fakcie poinformowani drogą elektroniczną. Z uwagi na dużą liczbę wiadomości prosimy o cierpliwość w oczekiwaniu na odpowiedzi na zadane pytania.

 

Wszelkie zapytania oraz wiadomości prosimy kierować na adres: olimpiada@iws.gov.pl

 

 

30.10.2020

 

Szanowni Państwo,

 

W związku ze zbyt dużym obciążeniem serwera spowodowanego ogromnym ruchem na stronie, Olimpiada zostanie przesunięta na godzinę 14:00. Każdy z uczestników otrzyma indywidualny link na podany w zgłoszeniu adres mailowy. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

 

 

 

29.10.2020

 

Niniejszym uprzejmie udostępniamy Państwu link do testu I Etapu Olimpiady Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości. Formularz zostanie otwarty 30 października 2020 roku o godzinie 12:00 i zamknięty o godzinie 12:50. Po tym czasie nie będzie możliwe zapisanie wyników testu.

 

LINK:

 

https://forms.gle/JjEBjhUGdM7N7y6A8

 

Jednocześnie uprzejmie przypominamy, że zgodnie z Regulaminem uczestnicy zobowiązani są do samodzielnego wykonywania prac i odpowiadania na pytania na każdym etapie Olimpiady, o czym Komisje Szkolne powinny pouczyć uczestników Olimpiady. Złamanie Regulaminu skutkować będzie wykluczeniem uczestnika z dalszego udziału w Olimpiadzie.

 

Uwaga dla członków Komisji Szkolnej 

 

Szanowni Państwo bardzo prosimy o czuwanie nad prawidłowym udziałem uczestników w I Etapie, zgodnie z zasadami przyjętymi przy sprawdzianach w ramach prowadzenia zajęć w formie zdalnej.

W razie nieotrzymania wiadomości z linkiem do testu przez któregokolwiek z uczestników uprzejmie prosimy o przekazanie im niniejszej wiadomości z linkiem do testu lub poinformowanie ich o możliwości skorzystania z linku umieszczonego na stronie internetowej.

 

27.10.2020

 

Niniejszym udostępniamy Państwu link do testu próbnego celem zbadania funkcjonalności formularza Olimpiady. Formularz zostanie otwarty 28 października 2020 roku o godzinie 10:00 i zostanie zamknięty o godzinie 12:00. Po tej godzinie nie będzie możliwe wzięcie udziału w teście próbnym.

Test składa się z 5 przykładowych pytań (spoza bazy przygotowanej na cele Olimpiady).  Jego wyniki nie mają żadnego wpływu na udział w Olimpiadzie.

 

LINK:

 

https://forms.gle/bfqkcDLyeF2oJQaR6

 

Po przeprowadzeniu testu, w razie zaistnienia jakichkolwiek nieprawidłowości, uprzejmie prosimy o kierowanie zgłoszeń wraz z opisem problemu na adres e-mail: olimpiadasupport@iws.gov.pl

 

Przypominamy jednocześnie, że zgodnie z Regulaminem uczestnicy zobowiązani są do samodzielnego wykonywania prac i odpowiadania na pytania na każdym etapie Olimpiady, o czym Komisje Szkolne powinny pouczyć uczestników. Złamanie Regulaminu skutkować będzie wykluczeniem takiego uczestnika z dalszego udziału w Olimpiadzie.

 

Uwaga dla członków Komisji Szkolnej 

Szanowni Państwo prosimy o czuwanie nad prawidłowym udziałem uczestników w I Etapie oraz w teście próbnym, zgodnie z zasadami przyjętymi przy sprawdzianach w ramach prowadzenia zajęć w formie zdalnej. W razie zaś nieotrzymania wiadomości z linkiem do testu przez któregokolwiek z uczestników prosimy o przekazanie niniejszej wiadomości z linkiem do testu.

 

20.10.2020

 

Niniejszym informujemy, że do udziału w Olimpiadzie Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości zgłosiło się ponad 3000 osób. Dziękujemy za tak duże zainteresowanie ze strony Szkół. Państwa zaangażowanie w Olimpiadę z pewnością pomoże w tworzeniu przyjaznego i twórczego środowiska dla uczniów szkół ponadpodstawowych.

Przypominamy, że I Etap Olimpiady odbędzie się 30 października 2020 roku (piątek) o godz. 12:00. Szczegółowy przebieg I Etapu Olimpiady jest opisany w Regulaminie oraz Instrukcji dla Komisji Szkolnej (https://iws.gov.pl/olimpiada/dokumenty/). Mając na uwadze wprowadzenie nowych obostrzeń w związku z sytuacją epidemiczną, w szczególności nauczania hybrydowego oraz zdalnego w szkołach średnich informujemy, iż zgodnie z Regulaminem Olimpiady “w przypadku braku możliwości przeprowadzenia I Etapu Olimpiady w szkole, z uwagi na zawieszenie zajęć i prowadzenie edukacji zdalnej, Organizator zastrzega, że etap ten może zostać przeprowadzony w formie online umożliwiającej rozwiązanie testu przez uczestnika w warunkach domowych.”

 

Na adresy e-mail uczestników w dzień poprzedzający dzień przeprowadzenia I Etapu Olimpiady wysłana zostanie wiadomość z linkiem do testu online, który należy otworzyć o godzinie rozpoczęcia testu, a następnie rozwiązać i zapisać wyniki w ciągu 50 minut. Udostępniony formularz testowy zostanie wyposażony w zabezpieczenia mające zapobiegać ewentualnym nadużyciom podczas jego rozwiązywania. Zgodnie z Regulaminem uczestnicy zobowiązani są do samodzielnego wykonywania prac i odpowiadania na pytania na każdym etapie Olimpiady, o czym Komisje Szkolne powinny pouczyć uczestników. Złamanie Regulaminu skutkować będzie wykluczeniem takiego uczestnika z dalszego udziału w Olimpiadzie. Jednocześnie informujemy, że z dniem 19 października zaktualizowane zostało brzmienie bazy pytań do I etapu Olimpiady. Dziękujemy za Państwa sugestie dotyczące sformułowania niektórych pytań i odpowiedzi. Zaktualizowane pytania i odpowiedzi do przygotowania na I etap można znaleźć pod adresem: https://iws.gov.pl/olimpiada/dokumenty/

 

Przypominamy także o konieczności wzięcia udziału w teście funkcjonalności formularza (test demo), który odbędzie się w dniu 28 października 2020 roku (środa) o godz. 10:00.

Na adresy podane przez uczestników, jak i adresy wskazane przez osoby zgłaszające udostępniony zostanie link do wersji próbnej testu. Składać się on będzie z 5 przykładowych pytań. Jego wyniki nie mają żadnego wpływu na udział w Olimpiadzie.
Po przeprowadzeniu testu, w razie zaistnienia jakichkolwiek nieprawidłowości uprzejmie prosimy o kierowanie zgłoszeń wraz z opisem problemu na adres e-mail:
olimpiadasupport@iws.gov.pl

 

24.09.2020

 

Dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości ma zaszczyt poinformować, że Rektor-Komendant Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie objął Patronatem Honorowym Olimpiadę Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości.

 

Patronat Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie to wyróżnienie podkreślające szczególny charakter przedsięwzięcia, jakim jest Olimpiada Wiedzy o Prawie i Wymiarze Sprawiedliwości. Powyższa współpraca pomoże zrealizować cele, jakie postawiliśmy sobie w związku z organizacją Olimpiady, a ponadto zagwarantuje Laureatom Olimpiady możliwość rozpoczęcia kształcenia akademickiego na unikalnych kierunkach studiów.

 

Rektor przewiduje dla laureatów Olimpiady:

– indeks na studia I stopnia lub uzyskanie w postępowaniu kwalifikacyjnym maksymalnej liczby punktów (określoną w warunkach studiów),

– nagrody rzeczowe.

 

Ponadto dla finalistów Olimpiady przewidziane są nagrody w postaci:

– zwiedzania kampusu mundurowego WSKiP oraz budynku byłego zakładu karnego w Kaliszu,

– udział w wybranych wykładach i zajęciach, np. samoobrona, techniki interwencji, ratownictwo przedmedyczne, strzelectwo.

 

Jednocześnie, dzięki uprzejmości Pana Rektora nauczyciele – opiekunowie otrzymają atrakcyjne upominki.

 

 

WSTECZ