Prawo do azylu i status uchodźcy – kwestie prawne (wideo)

2023-12-22

„Spojrzenie prawne na status uchodźcy” oraz „Spojrzenie prawne na kwestie migracji”– to tytuły dwóch paneli dyskusyjnych w ramach  HARD-TALK „Asylum and refugees – legalaffairs”. W rolę panelistów wcielili się studenci i magistrzy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

 

Debata była wydarzeniem upowszechniającym dr Bartłomieja Oręziaka w związku z działalnością grupy badawczej „Migration Challenges – Legal Responses” w ramach Central European Professors’ Network.

 

Podczas pierwszego panelu „Spojrzenie prawne na status uchodźcy” prelegenci poruszyli kwestie dotyczące definiowania pojęcia uchodźcy w prawie międzynarodowym, poddając analizie prawa przysługujące rodzinom uchodźców. W świetle obowiązujących zasad przyznania i pomocniczości rozróżniono jakie konkretne dziedziny prawa migracyjnego regulowane są na poziomie Unii Europejskiej, a jakie pozostawiane są w gestii państw członkowskich. W panelu odniesiono się również do praktycznego zastosowania sztucznej inteligencji jako wsparcia w procesie azylu i integracji uchodźców w społeczeństwach przyjmujących.

 

W drugim panelu zatytułowanym „Spojrzenie prawne na kwestie migracji” paneliści odnieśli się do polityki migracyjnej oraz działań mających na celu ochronę praw uchodźców w świetle przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej. Co istotne, przeanalizowano działania i regulacje jakie powinny zostać podjęte, aby skutecznie przeciwdziałać handlowi ludźmi i wyzyskiwaniu uchodźców. Odniesiono się także do konsekwencji wykorzystania algorytmów sztucznej inteligencji w ocenie ryzyka i przewidywaniu trendów migracyjnych.

 

Całe wydarzenie prowadził oraz moderował dr Bartłomiej Oręziak. Dyskusję zorganizowana została w ramach działalności Central European Professors’ Network koordynowanej przez Central European Academy.

 

 

qq online qq online qq online qq online