PRAWO W DZIAŁANIU – Wybrane instytucje prawa cywilnego w orzecznictwie sądów powszechnych

2013-10-25

Konferencja została zorganizowana przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości i odbyła się w jego siedzibie w dniu 25 X 2013r. Uczestników powitali Dyrektor IWS, prof. dr hab. Andrzej Siemaszko oraz Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, Pan Jerzy Kozdroń.

 

Obrady zostały podzielone na trzy, odrębne pod względem tematycznym panele. W każdym z nich wygłoszone zostały po trzy referaty, prezentujące wyniki badań empirycznych przeprowadzonych w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości przez referentów. Aspekt empiryczny poszczególnych referatów (prezentacja wyników badań aktowych) był elementem wspólnym wszystkich wystąpień i tematem wiodącym konferencji.

 

Termin: 2013-10-25

Miejsce: Warszawa

 

qq online qq online qq online qq online