O CZASOPIŚMIE

 

PRAWO w DZIAŁANIU jest czasopismem wydawanym od roku 2006 przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, obecnie w formule kwartalnika. Co roku dwa tomy poświęcone są zagadnieniom prawa cywilnego i rodzinnego, zaś pozostałe dwa – prawu karnemu i kryminologii.

Z uwagi na zawartość merytoryczną PRAWO w DZIAŁANIU stanowi periodyk unikatowy na polskim rynku naukowych czasopism prawniczych. Prezentowane są w nim wyniki badań nad jakością prawa i jego stosowania przez organy wymiaru sprawiedliwości, przygotowane między innymi w oparciu o analizę akt sądowych i prokuratorskich. W czasopiśmie publikowane są także wyniki badań kryminologicznych z zakresu przyczyn i trendów przestępczości,  polityki karnej oraz przestępczości nieletnich.

Naszą dewizą jest stałe podnoszenie naukowego poziomu publikowanych artykułów, otwartość w poszukiwaniu interesujących tematów oraz dotarcie do jak najszerszego kręgu odbiorców spośród praktyków i teoretyków prawa. Z tego względu do Rady Programowej zaprosiliśmy najwybitniejszych znawców prawa z Polski i zagranicy.

Czynimy także starania, aby PRAWO w DZIAŁANIU weszło do międzynarodowego obiegu naukowego. W tym celu uzyskaliśmy International Standard Serial Number (ISSN 2084-1906), spis treści oraz streszczenie każdego artykułu publikujemy w języku angielskim, zachęcamy też autorów do publikacji w języku angielskim. Ponadto stale rozbudowujemy naszą stronę WWW, a także będziemy aplikować o indeksację w międzynarodowych bazach referencyjnych. 

 

ISSN: 2084-1906
REJESTR DZIENNIKÓW i CZASOPISM: pozycja PR 17677   
Wersją pierwotną (referencyjną) PRAWA w DZIAŁANIU jest wersja papierowa

 

EWALUACJA: 

Index Copernicus Journal Master List

INDEX COPERNICUS VALUE (ICV):

rok 2012 (4.12); rok 2013 (4.33); rok 2014 (34.06); rok 2017 (45.98)

 

Ocena w ramach listy B wykazu czasopism punktowanych MNiSW:

rok 2016 (5 punktów)

rok 2015 (5 punktów)

rok 2014 (2 punkty)

rok 2013 (2 punkty)

qq online qq online qq online qq online