Komunikat w sprawie ogłoszenia listy recenzentów za rok 2018

 

Redakcja ma przyjemność poinformować, że w gronie recenzentów Prawa w Działaniu w roku 2018 znalazły się następujące osoby:

 

Bronisław Czech, SSN w stanie spoczynku
Michał Domagała, dr hab., KUL
Aleksander Grebieniow, dr, UW
Beata Gruszczyńska, dr hab., prof. UW
Stanisław Hoc, prof. zw., UO
Andrzej Jakubecki, prof. zw., UMCS
Barbara Janusz-Pohl, dr. hab., UAM
Grzegorz Jędrejek, dr hab., prof. UKSW
Mirosław Kosek, dr hab., UKSW
Michał Kowalski, dr hab., prof. UJ
Rafał Kubiak, dr hab., prof. UŁ i UM w Łodzi
Zbigniew Kuniewicz, dr hab., prof USz
Jerzy Lachowski, dr hab., prof. UMK
Katarzyna Laskowska, prof. zw., UB
Maciej Mataczyński, dr hab., prof UAM
Przemysław Palka, dr hab., UWM
Konrad Osajda, dr hab., UW
Olga Sitarz, dr hab., prof. UŚ
Ryszard A. Stefański, prof. zw., Uczelnia Łazarskiego
Adam Szafrański, dr hab., UW
Marek Świerczyński, dr hab., prof UKSW
Jarosław Turłukowski, dr, UW
Paulina Wiktorska, dr, INP PAN
Dobrochna Wójcik, emerytowany prof. INP PAN
Piotr Zakrzewski, dr, UKSW

 

 

Komunikat w sprawie ogłoszenia listy recenzentów za rok 2017

 

Redakcja ma przyjemność poinformować, że w gronie recenzentów Prawa w Działaniu w roku 2017 znalazły się następujące osoby:

 

dr Magdalena Arczewska, UW
SSN w stanie spoczynku Bronisław Czech
prof. dr hab. Sławomir Godek, UKSW
dr hab. Beata Gruszczyńska, prof. UW
prof. dr hab. Stanisław Hoc, UO
dr Barbara Janusz-Pohl, UAM
dr hab. Grzegorz Jędrejek, prof. UKSW
dr hab. Zbigniew Jędrzejewski, prof. UW
prof. dr hab. Mirosław Kosek, UKSW
dr hab. Rafał Kubiak, prof. UŁ
prof. dr hab. Jerzy Lachowski, UMK
dr Bogusław Lackoroński, UW
dr hab. Maciej Mataczyński, prof. UAM
prof. dr hab. Konrad Osajda, UW
prof. dr hab. Paweł Sobczyk, UO
prof. dr hab. Tomasz Sokołowski, UAM
prof. dr hab. Marek Świerczyński, UKSW
dr hab. Leszek Wieczorek, prof. UJK
dr Marcin Wielec, UKSW, IWS
dr Paulina Wiktorska, INP PAN
prof. dr hab. Leszek Wilk, WSFiP
prof. dr hab. Dobrochna Wójcik, emerytowany profesor INP PAN

 

 

Komunikat w sprawie ogłoszenia listy recenzentów za rok 2016

 

Redakcja ma przyjemność poinformować, że w gronie recenzentów Prawa w Działaniu w roku 2016 znalazły się następujące osoby:

 

dr Krzysztof Buk
sędzia SN w st. sp. Helena Ciepła
sędzia SN w st. sp. Bronisław Czech
prof. dr hab. Stanisław Hoc
prof. dr hab. Beata Janiszewska
dr Barbara Janusz-Pohl
prof. dr hab. Grzegorz Jędrejek
dr Mirosław Kosek
prof. dr hab. Marcin Krajewski
dr hab. Marek Kulik
prof. dr hab. Jerzy Lachowski
prof. dr hab. Katarzyna Laskowska
prof. dr hab. Celina Nowak
prof. dr hab. Konrad Osajda
dr hab. Przemysław Palka
prof. dr hab. Hanna Paluszkiewicz
prof. dr hab. Elżbieta Skowrońska-Bocian
prof. dr hab. Stanisław Leszek Stadniczeńko
prof. dr hab. Ryszard Andrzej Stefański
prof. dr hab. Marek Świerczyński
prof. dr hab. Jacek Wierciński
prof. dr hab. Leszek Wieczorek
prof. dr hab. Leszek Wilk
dr Paulina Wiktorska
prof. dr hab. Zbigniew Jędrzejewski

 

 

Komunikat w sprawie ogłoszenia listy recenzentów za rok 2015

 

Redakcja ma przyjemność poinformować, że w gronie recenzentów „Prawa w Działaniu” w roku 2015 znalazły się następujące osoby:

 

SSN w stanie spoczynku doc. dr Helena Ciepła, Uczelnia Łazarskiego
prof. dr hab. Jacek Gołaczyński, Uniwersytet Wrocławski
prof. dr hab. Henryk Haak, Uniwersytet Szczeciński
prof. dr hab. Anna Kossowska, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
prof. dr hab. Katarzyna Laskowska, Uniwersytet w Białymstoku
prof. dr hab. Konrad Osajda, Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Hanna Paluszkiewicz, Uniwersytet Zielonogorski
SSN w stanie spoczynku, Jadwiga Skibińska-Adamowicz
prof. dr hab. Jerzy Skorupka, Uniwersytet Wrocławski
prof. dr hab. Stanisław Stadniczeńko, Wyższa Szkoła Finansow i Zarządzania w Warszawie
prof. dr hab. Ryszard Andrzej Stefański, Uczelnia Łazarskiego
prof. dr hab. Teodor Szymanowski
prof. dr hab. Marek Świerczyński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
SSN, prof. Karol Weitz, Uniwersytet Warszawski

 

 

Komunikat w sprawie ogłoszenia listy recenzentów za rok 2014

 

Redakcja ma przyjemność poinformować, że w gronie recenzentów Prawa w Działaniu w roku 2014 znalazły się następujące osoby:

 

prof. dr hab. Leszek Bosek, Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Henryk Haak, Uniwersytet Szczeciński
prof. dr hab. Grzegorz Jędrejek, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
prof. dr hab. Anna Kossowska, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
prof. dr hab. Zbigniew Lasocik, Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Ewa Łętowska, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
prof. dr hab. Piotr Machnikowski, Uniwersytet Wrocławski
prof. dr hab. Krystian Markiewicz, Uniwersytet Śląski
prof. dr hab. Hanna Paluszkiewicz, Uniwersytet Zielonogórski
prof. dr hab. Irena Rzeplińska, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
prof. dr hab. Ryszard Andrzej Stefański, Uczelnia Łazarskiego
dr Magdalena Słok-Wódkowska, Uniwersytet Warszawski
prof. dr. hab. Marek Świerczyński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
prof. dr hab. Karol Weitz, Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Jacek Wierciński, Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Tadeusz Wiśniewski, Akademia Leona Koźmińskiego, sędzia Sądu Najwyższego
prof. dr hab. Jacek Widło, Katolicki Uniwersytet Lubelski
prof. dr hab. Leszek Wilk, Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej

 

 

Komunikat w sprawie ogłoszenia listy recenzentów za rok 2013

 

Redakcja ma przyjemność poinformować, że w gronie recenzentów Prawa w Działaniu w roku 2013 znalazły się następujące osoby:

 

dr hab. Mirosław Bączyk, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr hab. Paweł Grzegorczyk, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Henryk Haak, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego, sędzia Sądu Okręgowego w Kaliszu
dr Beata Janiszewska, Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Karol Weitz, Uniwersytet Warszawski
dr hab. Anna Kossowska, prof. Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
dr hab. Zbigniew Lasocik, prof. Uniwersytetu Warszawskiego
prof. dr hab. Mirosław Nazar, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
dr hab. Konrad Osajda, Uniwersytet Warszawski,
dr hab. Hanna Paluszkiewicz, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. dr hab. Jerzy Pisuliński, Uniwersytet Jagielloński
dr hab. Irena Rzeplińska, prof. Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
dr hab. Ryszard Andrzej Stefański, prof. Uczelni Łazarskiego
dr hab. Jacek Wierciński, prof. Uniwersytetu Warszawskiego
prof. dr hab. Tadeusz Wiśniewski, Akademia Leona Koźmińskiego, sędzia Sądu Najwyższego
dr Kamil Zaradkiewicz, Uniwersytet Warszawski, Dyrektor Zespołu Orzecznictwa i Studiów Trybunału Konstytucyjnego

 

 

Komunikat w sprawie ogłoszenia listy recenzentów za rok 2012

 

Redakcja ma zaszczyt poinformować, że w gronie recenzentów PRAWA w DZIAŁANIU w roku 2012 znalazły się następujące osoby:

 

dr Adam Bieranowski, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, notariusz
dr hab. Paweł Grzegorczyk, prof. Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Andrzej Jakubecki, prof. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dr hab. Piotr Machnikowski, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego
prof. dr hab. Mirosław Nazar, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dr Konrad Osajda, Uniwersytet Warszawski, Członek Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego
dr hab. Hanna Paluszkiewicz, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Ryszard Andrzej Stefański, prof. Uczelni Łazarskiego
dr Tomasz Szanciło, Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie, sędzia
prof. dr hab. Karol Weitz, Uniwersytet Warszawski

qq online qq online qq online qq online