Announcement of reviewers list for 2017

 

Editors is pleased to announce that among the reviewers in 2017 were as follows:

 

dr Magdalena Arczewska, UW
SSN w stanie spoczynku Bronisław Czech
prof. dr hab. Sławomir Godek, UKSW
dr hab. Beata Gruszczyńska, prof. UW
prof. dr hab. Stanisław Hoc, UO
dr Barbara Janusz-Pohl, UAM
dr hab. Grzegorz Jędrejek, prof. UKSW
dr hab. Zbigniew Jędrzejewski, prof. UW
prof. dr hab. Mirosław Kosek, UKSW
dr hab. Rafał Kubiak, prof. UŁ
prof. dr hab. Jerzy Lachowski, UMK
dr Bogusław Lackoroński, UW
dr hab. Maciej Mataczyński, prof. UAM
prof. dr hab. Konrad Osajda, UW
prof. dr hab. Paweł Sobczyk, UO
prof. dr hab. Tomasz Sokołowski, UAM
prof. dr hab. Marek Świerczyński, UKSW
dr hab. Leszek Wieczorek, prof. UJK
dr Marcin Wielec, UKSW, IWS
dr Paulina Wiktorska, INP PAN
prof. dr hab. Leszek Wilk, WSFiP
prof. dr hab. Dobrochna Wójcik, emerytowany profesor INP PAN

 

 

Announcement of reviewers list for 2016

 

Editors is pleased to announce that among the reviewers in 2016 were as follows:

 

dr Krzysztof Buk
sędzia SN w st. sp. Helena Ciepła
sędzia SN w st. sp. Bronisław Czech
prof. dr hab. Stanisław Hoc
prof. dr hab. Beata Janiszewska
dr Barbara Janusz-Pohl
prof. dr hab. Grzegorz Jędrejek
dr Mirosław Kosek
prof. dr hab. Marcin Krajewski
dr hab. Marek Kulik
prof. dr hab. Jerzy Lachowski
prof. dr hab. Katarzyna Laskowska
prof. dr hab. Celina Nowak
prof. dr hab. Konrad Osajda
dr hab. Przemysław Palka
prof. dr hab. Hanna Paluszkiewicz
prof. dr hab. Elżbieta Skowrońska-Bocian
prof. dr hab. Stanisław Leszek Stadniczeńko
prof. dr hab. Ryszard Andrzej Stefański
prof. dr hab. Marek Świerczyński
prof. dr hab. Jacek Wierciński
prof. dr hab. Leszek Wieczorek
prof. dr hab. Leszek Wilk
dr Paulina Wiktorska
prof. dr hab. Zbigniew Jędrzejewski

 

 

Announcement of reviewers list for 2015

 

Editors is pleased to announce that among the reviewers in 2015 were as follows:

 

SSN w stanie spoczynku doc. dr Helena Ciepła, Uczelnia Łazarskiego
prof. dr hab. Jacek Gołaczyński, Uniwersytet Wrocławski
prof. dr hab. Henryk Haak, Uniwersytet Szczeciński
prof. dr hab. Anna Kossowska, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
prof. dr hab. Katarzyna Laskowska, Uniwersytet w Białymstoku
prof. dr hab. Konrad Osajda, Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Hanna Paluszkiewicz, Uniwersytet Zielonogorski
SSN w stanie spoczynku, Jadwiga Skibińska-Adamowicz
prof. dr hab. Jerzy Skorupka, Uniwersytet Wrocławski
prof. dr hab. Stanisław Stadniczeńko, Wyższa Szkoła Finansow i Zarządzania w Warszawie
prof. dr hab. Ryszard Andrzej Stefański, Uczelnia Łazarskiego
prof. dr hab. Teodor Szymanowski
prof. dr hab. Marek Świerczyński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
SSN, prof. Karol Weitz, Uniwersytet Warszawski

 

 

Announcement of reviewers list for 2014

 

Editors is pleased to announce that among the reviewers in 2014 were as follows:

 

prof. dr hab. Leszek Bosek, Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Henryk Haak, Uniwersytet Szczeciński
prof. dr hab. Grzegorz Jędrejek, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
prof. dr hab. Anna Kossowska, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
prof. dr hab. Zbigniew Lasocik, Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Ewa Łętowska, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
prof. dr hab. Piotr Machnikowski, Uniwersytet Wrocławski
prof. dr hab. Krystian Markiewicz, Uniwersytet Śląski
prof. dr hab. Hanna Paluszkiewicz, Uniwersytet Zielonogórski
prof. dr hab. Irena Rzeplińska, Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
prof. dr hab. Ryszard Andrzej Stefański, Uczelnia Łazarskiego
dr Magdalena Słok-Wódkowska, Uniwersytet Warszawski
prof. dr. hab. Marek Świerczyński, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
prof. dr hab. Karol Weitz, Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Jacek Wierciński, Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Tadeusz Wiśniewski, Akademia Leona Koźmińskiego, sędzia Sądu Najwyższego
prof. dr hab. Jacek Widło, Katolicki Uniwersytet Lubelski
prof. dr hab. Leszek Wilk, Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej

 

 

Announcement of reviewers list for 2013

 

Editors is pleased to announce that among the reviewers in 2013 were as follows:

 

dr hab. Mirosław Bączyk, prof. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
dr hab. Paweł Grzegorczyk, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Henryk Haak, prof. Uniwersytetu Szczecińskiego, sędzia Sądu Okręgowego w Kaliszu
dr Beata Janiszewska, Uniwersytet Warszawski
prof. dr hab. Karol Weitz, Uniwersytet Warszawski
dr hab. Anna Kossowska, prof. Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
dr hab. Zbigniew Lasocik, prof. Uniwersytetu Warszawskiego
prof. dr hab. Mirosław Nazar, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
dr hab. Konrad Osajda, Uniwersytet Warszawski,
dr hab. Hanna Paluszkiewicz, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
prof. dr hab. Jerzy Pisuliński, Uniwersytet Jagielloński
dr hab. Irena Rzeplińska, prof. Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk
dr hab. Ryszard Andrzej Stefański, prof. Uczelni Łazarskiego
dr hab. Jacek Wierciński, prof. Uniwersytetu Warszawskiego
prof. dr hab. Tadeusz Wiśniewski, Akademia Leona Koźmińskiego, sędzia Sądu Najwyższego
dr Kamil Zaradkiewicz, Uniwersytet Warszawski, Dyrektor Zespołu Orzecznictwa i Studiów Trybunału Konstytucyjnego

 

 

Announcement of reviewers list for 2012

 

Editors is pleased to announce that among the reviewers in 2012 were as follows:

 

dr Adam Bieranowski, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, notariusz
dr hab. Paweł Grzegorczyk, prof. Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Andrzej Jakubecki, prof. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dr hab. Piotr Machnikowski, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego
prof. dr hab. Mirosław Nazar, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
dr Konrad Osajda, Uniwersytet Warszawski, Członek Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego
dr hab. Hanna Paluszkiewicz, prof. Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
dr hab. Ryszard Andrzej Stefański, prof. Uczelni Łazarskiego
dr Tomasz Szanciło, Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie, sędzia
prof. dr hab. Karol Weitz, Uniwersytet Warszawski