RADA PROGRAMOWA:

Kauko Aromaa (University of Manchester), Tadeusz Ereciński (Uniwersytet Warszawski), Ondřej Frinta (Univerzita Karlova), Rafael García Pérez (Universidad de Navarra), Lech Gardocki (SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny), Uberto Gatti (Università di Genova), Beata Gruszczyńska (Uniwersytet Warszawski), Carlos Martinez de Aguirre y Aldaz (Universidad de Zaragoza), Vyacheslav Navrotskyy (Lwowski Państwowy Uniwersytet Spraw Wewnętrznych), Andrea Nicolussi (Università cattolica di Milano), Andrei Novikov (Petersburski Uniwersytet Państwowy), Lech Paprzycki (Akademia Leona Koźmińskiego), Martin Píry (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici)  Marek Safjan (Uniwersytet Warszawski), Antonino Vaccaro (IESE Business School), Dobrochna Wójcik (Polska Akademia Nauk), Adam Zieliński (Uniwersytet Warszawski)

 

 

REDAKTOR NACZELNY:

Andrzej Siemaszko

 

 

KOLEGIUM REDAKCYJNE:

Andrzej Siemaszko (Przewodniczący, IWS), Elżbieta Holewińska-Łapińska (zastępca redaktora naczelnego – redaktor tematyczny: prawo cywilne i rodzinne, IWS), Łukasz Pohl (zastępca redaktora naczelnego – redaktor tematyczny: prawo karne, Uniwersytet Szczeciński, IWS), dr Beata Bieńkowska (redaktor tematyczny: procedura karna, Uniwersytet Warszawski), dr Grzegorz Blicharz (redaktor tematyczny: prawo prywatne porównawcze, Uniwersytet Jagielloński), dr Agata Czarnecka (redaktor tematyczny: amerykańska jurysprudencja, UMK), dr Maciej Dybowski (redaktor tematyczny: prawa podstawowe, UAM), dr Robert Netczuk (redaktor tematyczny: prawo karne skarbowe, Uniwersytet Śląski), Marcin Romanowski (redaktor tematyczny: aksjologia prawa, UKSW, IWS)

 

Paweł Bachmat (sekretarz redakcji – sprawy karne)

Jerzy Słyk (sekretarz redakcji – sprawy cywilne)

Marek Marczewski (redaktor statystyczny)

Katarzyna Sowińska (redaktor językowy – język polski)

Sylwia Domańska (redaktor językowy – język angielski)

 

 

 

ADRES REDAKCJI:

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości
Ul. Krakowskie Przedmieście 25
00-071 Warszawa
tel. +48 22 826 03 63
faks +48 22 826 24 01
e-mail: iws@iws.org.pl

 

 

WYDAWCA:

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości

na zlecenie Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości obowiązki wydawcy realizuje Wolters Kluwer SA
ul. Przyokopowa 33
01-208 Warszawa
tel. +48 22 535 82 03; 535 83 13
faks +48 22 535 81 35
infolinia 0 801 04 45 45
e-mail: czasopisma@wolterskluwer.pl

qq online qq online qq online qq online