SCIENTIFIC BOARD:

Kauko Aromaa, Tadeusz Ereciński, Rafael García Pérez, Lech Gardocki, Uberto Gatti, Beata Gruszczyńska, Carlos Martinez de Aguirre y Aldaz, Vyacheslav Navrotskyy, Lech Paprzycki, Andrzej Rzepliński, Marek Safjan, Antonino Vaccaro, Stanisław Waltoś, Dobrochna Wójcik, Adam Zieliński

 

 

EDITOR-IN-CHIEF

Andrzej Siemaszko

 

 

EDITORIAL BOARD:

Elżbieta Holewińska-Łapińska, Łukasz Pohl, Marcin Romanowski, Andrzej Siemaszko (Przewodniczący),

Jerzy Słyk, Paweł Bachmat

 

 

SCIENTIFIC EDITOR – CIVIL LAW: Elżbieta Holewińska-Łapińska

EDITORIAL SECRETARY – CIVIL LAW: Jerzy Słyk

SCIENTIFIC EDITOR – CRIMINAL LAWŁukasz Pohl

EDITORIAL SECRETARY – CRIMINAL LAW: Paweł Bachmat

STATISTICAL EDITOR: Marek Marczewski

LANGUAGE EDITOR: Katarzyna Sowińska

 

 

ADDRESS OF EDITORIAL

Institute of Justice
Street. Krakowskie Przedmieście 25
00-071 Warsaw
phone: +48 22 826 03 63
e-mail: iws@iws.org.pl