Profesjonalizm pracy z przestępcami seksualnymi (zapowiedź)

2024-03-18

„Profesjonaliści podejmujący interwencje psychologiczne wobec skazanych za przestępstwa seksualne” – to tytuł konferencji naukowej z udziałem prawników i psychologów, która odbędzie się 20 marca w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie.

 

Przeciwdziałanie przestępstwom przeciwko wolności seksualnej i obyczajności jest wyzwaniem, przed którym stoi polskie społeczeństwo i państwo. Problematyka ta wymaga oparcia się na aktualnym, światowym dorobku nauki o przestępczości seksualnej.

 

Podczas konferencji naukowej dr Paulina Banaszak-Grzechowiak z Sekcji Prawa i Procesu Karnego IWS zaprezentuje wyniki badań akt sądowych ws. przestępstw przeciwko wolności seksualnej małoletnich.

 

W trakcie panelu naukowego zostaną również omówione badania kompetencji profesjonalnych kadr, które mogą podejmować interwencje psychologiczne wobec skazanych za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. Podczas prezentacji omówione zostaną wyniki oraz wnioski płynące z badania. – Jedynie bieżąca i poparta badaniami wiedza dostarcza narzędzi skutecznej redukcji przestępczości. Jest to szczególnie ważne w obliczu emocji, jakie budzi przestępczość seksualna oraz podejmowania przez niektórych praktyków, przypadkowych i nieudokumentowanych oddziaływań wobec skazanych za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności – podkreśla prof. Maria Beisert z Wydziału Psychologii i Kognitywistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

Jej zdaniem strategicznym elementem budowy systemu przeciwdziałania przestępstwom przeciwko wolności seksualnej i obyczajności powinno być zbadanie zasobów specjalistów już pracujących w tym obszarze, ich motywacji i doświadczanych przez nich trudności. Kolejnym elementem jest również analiza  kompetencji profesjonalistów z obszaru zdrowia seksualnego, którzy nie pracują ze sprawcami.

 

Konferencja rozpocznie się 20 marca 2024 r. o godz. 12.00 w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości, ul. Karkowskie Przedmieście 25.

 

 

 

qq online qq online qq online qq online