Promocja książki Ministra Sprawiedliwości Węgier J.E. László Trócsányiego

2017-10-20

20 października 2017 w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości miało miejsce wyjątkowe wydarzenie, na którym J.E. László Trócsányi, Minister Sprawiedliwości Węgier, zaprezentował polskie tłumaczenie swojej książki pt. „Wokół prac nad ustawą zasadniczą Węgier. Tożsamość konstytucyjna a integracja europejska”. W spotkaniu uczestniczył Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny, Zbigniew Ziobro.

 

Po przywitaniu przybyłych gości przez gospodarza, Dyrektora IWS dr. Marcina Romanowskiego, treść książki zaprezentował prof. dr hab. Bogumił Szmulik, dyrektor Wydawnictwa Sejmowego.

 

Następnie głos zabrał Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro, który w swoim przemówieniu podkreślił wspólną ideę cementującą polsko-węgierską przyjaźń skupioną wokół konsekwentnej budowy niezależnego państwa na fundamencie narodowej dumy i tożsamości, tworzonego na zasadach prawdziwej demokracji.

 

W wykładzie autor książki, prof. László Trócsányiego w zajmujący sposób przedstawił problematykę współczesnego węgierskiego konstytucjonalizmu, przenosząc jej poszczególne elementy na grunt rozważań historyczno-kulturowych. Osadzenie refleksji poświęconych konstytucji Węgier w tak bogatym, szerokim kontekście z pewnością pozwala określić to wystąpienie mianem kompletnego.

 

Autor wprowadził uczestników wydarzenia w specyfikę węgierskiego systemu prawnego poprzez omówienie kluczowych zagadnień z zakresu prawa konstytucyjnego, takich jak podział władzy, suwerenność czy ochrona praw podstawowych. Główna część wystąpienia poświęcona była zrelacjonowaniu procesu tworzenia ustawy zasadniczej, a szczególny akcent w tym obszarze położony został na ukazanie związków współczesnej konstytucji z tradycją węgierską.

 

Warto zauważyć, że prof. László Trócsányi w swojej książce chętnie podejmuje się prowadzenia rozważań nad trudnym zagadnieniem relacji pomiędzy krajami członkowskimi a Unią Europejską w kwestiach samodzielności konstytucyjnej. Autor wyraził pogląd, iż prawo do tożsamości konstytucyjnej wywodzi się zarówno z pozycji każdego państwa członkowskiego, jak i prawnych podstaw działania Unii. Wątek ten został szeroko rozbudowany w nawiązaniu do postanowień Traktatu z Lizbony oraz uprawnień przysługujących państwom członkowskim, które to zostały poddane szczegółowej analizie.

 

Na zakończenie spotkania jego uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań autorowi, a już po jego zakończeniu prof. Trócsányi chętnie podpisywał swoje działo zainteresowanym czytelnikom.

 

W uroczystej promocji polskiego wydania książki udział wzięło wielu dostojnych gości, w tym m.in. prof. Michał Seweryński – wicemarszałek Senatu RP, Anna Anders – sekretarz stanu i Pełnomocnik Rządu do spraw Dialogu Międzynarodowego, J. E. Orsolya Zsuzsanna Kovács – Ambasador Węgier, Dobrosław Dowiat-Urbański – Szef Służby Cywilnej, Michał Woś – podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, Stanisław Piotrowicz – Przewodniczący Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP, , dr Wojciech Federczyk, dyrektor Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego. W spotkaniu uczestniczyli inni przedstawiciele administracji rządowej oraz licznie zgromadzeni przedstawiciele świata akademickiego, w tym dziekani, kierownicy katedr, inni pracownicy naukowo-dydaktyczni z uczelni z całej Polski. Na sali obecni byli również uczestnicy realizowanego przez IWS programu edukacyjnego – „Pracownia Liderów Prawa”, którzy – jak na przyszłych liderów przystało – licznie przybyli na to szczególne wydarzenie.

Książka została wydana przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości i Wydawnictwo Sejmowe.

 

qq online qq online qq online qq online