Gość honorowy Päivi Maria Räsänen na Seminarium Naukowe pt. „Ekspresja religijna versus wolność słowa”

2022-03-03

W dniu 2 marca 2022 r. w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości odbyło się Seminarium Naukowe pt. „Ekspresja religijna versus wolność słowa”. W trakcie spotkania podjęta została dyskusja dotycząca rozwiązań prawnych w kwestii granic ekspansji religijnej, wolności słowa oraz wolności religijnej. Przeanalizowane zostały zagadnienia związane z ochroną prawną w związku z korzystaniem z wolności wypowiedzi oraz ochrony uczuć religijnych w przestrzeni publicznej.

 

 

Otwierając konferencję, minister Marcin Romanowski nawiązał do sytuacji broniącej się przed rosyjską agresją Ukrainy. Wskazał, że Ukraina broni swojej suwerenności, prawa do samostanowienia. Broni również tych wartości cywilizacyjnych, które są obce społeczeństwom i państwom autokratycznym, czy wręcz rozbójniczym. Są to podstawowe prawa i wolności człowieka i obywatela, które w swej istocie nie podlegają dyspozycji władzy, ale przynależą człowiekowi dlatego, że jest osobą, opierają się na jego wrodzonej, niezbywalnej i równiej godności. Do takich podstawowych dóbr przynależnych człowiekowi należy właśnie wolność sumienia i religii.

 

Podniesiono również wątek godności człowieka. W czasie trwania panelu publicystycznego przedmiotem zainteresowania była problematyka wartości chrześcijańskich i ich miejsca we współczesnym świecie, a także kwestii dotyczących cenzury, rewolucji kulturowej czy teorii zderzenia cywilizacji Samuela P. Huntingtona.

 

Gościem honorowym konferencji była poseł Päivi Maria Räsänen, która w swoim wystąpieniu przedstawiła okoliczności przedstawienia jej karnych zarzutów w związku z jej wypowiedziami dotyczącymi etyki chrześcijańskiej i jej wiary. Przedstawiła motywy swoich wypowiedzi, bazujące na wolności sumienia, wolności religijnej. Pani poseł podziękowała za wsparcie, również to płynące z Polski, czego wyrazem było również zaproszenie na seminarium organizowane przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości.

 

Podczas panelu profesorskiego podjęto rozważania na temat zjawiska chrystianofobii oraz jej form. Poruszony został problem profanacji symboli religijnych, dezinformacji na temat religii i jej znaczenia oraz klauzul limitacyjnych, które ustanawiają zakres dopuszczalności ograniczeń praw człowieka.

 

 

 

TRANSMISJA ON-LINE

qq online qq online qq online qq online