Sukces IWS w międzynarodowym konkursie Rady Europy

2023-11-21

Zespół z Polski zdobył w Paryżu trzecie miejsce w maratonie projektowania rozwiązań cyfrowych w wymiarze sprawiedliwości. W konkursie Rady Europy w reprezentacji Polski znalazł się dr Bartłomiej Oręziak, koordynator Centrum Analiz Strategicznych Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości. 

 

W Paryżu w ramach projektu Rady Europy TJENI zorganizowano 18–19 listopada maraton projektowania tzw. hackaton zatytułowany „Cyfrowa przyszłość wymiaru sprawiedliwości”. Celem rywalizacji zespołów z różnych państw europejskich była prezentacja rozwiązań cyfrowych usprawniających indeksowanie i kategoryzację tekstów sądowych dotyczących praw człowieka.

 

Hackaton jest częścią projektu „Foster Transparency of Judicial Decisions and Enhancing the National Implementation of the ECHR” (Wzmacnianie przejrzystości orzeczeń sądowych i usprawnianie wdrażania EKPC na szczeblu krajowym), w którym Polskę reprezentował zespół w składzie – dr Bartłomiej Oręziak, Emil Murawski, Ryszard Mozolewski, Maciej Kalaman.

 

Reprezentacja z Polski znalazła sie na podium międzynarodowej rywalizacji zajmując trzecie miejsce. – Udało nam się stworzyć działające demo narzędzia informatycznego do indeksowania oraz kategoryzowania narodowego orzecznictwa pod kątem słów kluczowych z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.  Jury podkreśliło, że zrobiliśmy świetną robotę, podkreślili nasz profesjonalizm oraz pomysłowość, bo przedstawiliśmy działające demo realnego rozwiązania – mówi dr Bartłomiej Oręziak, koordynator Centrum Analiz Strategicznych IWS.

 

Konkurs nie tylko zachęcał do pomysłowości technologicznej, ale także podkreślał kluczową rolę współpracy multidyscyplinarnej w opracowywaniu rozwiązań chroniących prawa człowieka w systemie wymiaru sprawiedliwości.

 

Rada Europy angażuje się w stwarzanie studentom i badaczom możliwości wykorzystywania technologii w celu poprawy ochrony praw człowieka i podnoszenia świadomości sędziów, prawników i innych przedstawicieli zawodów prawniczych na temat Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. -Jestem pewien, że rozwiązania zaproponowane podczas Hackathonu mogą położyć podwaliny pod łatwiejsze korzystanie z baz danych orzecznictwa na poziomie krajowym i powiązanie ich z odpowiednimi standardami Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w zakresie praw człowieka–  powiedział Tigran Karapetyan, kierownik oddziału grupy zadaniowej ds. wyzwań przekrojowych i projektów Rady Europy.

 

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości prowadzi szereg programów międzynarodowych w Europie Środkowej, z państwami Skandynawskimi oraz na forum różnych organizacji europejskich. Dyrektor IWS prof. Marcin Wielec został zakwalifikowany jako ekspert Rady Europy w projekcie „Foster Transparency of Judicial Decisions and Enhancing the National Implementation of the ECHR” ( https://iws.gov.pl/dyrektor-iws-ekspertem-rady-europy/).

 

 

qq online qq online qq online qq online