var cli_flush_cache=2;

SUMMER SCHOOL – CHRZEŚCIJANIE I ICH WOLNOŚĆ RELIGIJNA

2019-04-03

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości zaprasza na

„SUMMER SCHOOL – CHRZEŚCIJANIE I ICH WOLNOŚĆ RELIGIJNA”

 

Seminarium odbędzie się Toruniu w dniach 15-20 lipca 2019 roku w ramach projektu „O wolność wyznawania religii we współczesnym świecie. Przeciwdziałanie przyczynom dyskryminacji i pomoc prześladowanym na przykładzie chrześcijan.” Myślą przewodnią seminarium będzie zwiększenie wrażliwości na obecność prześladowania, wszelkich przejawów dyskryminacji i uprzedzeń wobec chrześcijan oraz wskazanie sposobów przeciwdziałania przestępczości w tym zakresie.

 

Do aplikowania wymagane jest przesłanie do dnia 10 maja na adres religiousfreedomiws@gmail.com abstraktu pracy w języku angielskim o objętości 1-2 tys. znaków. Liczba miejsc jest ograniczona.

 

Warsztaty odbywać się będą w formie wykładów i konwersatoriów. Zajęcia prowadzić będą zaproszeni specjaliści:

 

  • dr Saša Horvat (Chorwacja),
  • dr Daniel Moulin-Stożek (Wielka Brytania),
  • Martin Tamcke (Niemcy),
  • dr Maria Moulin-Stożek (Wielka Brytania).

 

Organizator zapewnia zakwaterowanie, wyżywienie oraz materiały dla uczestników.

Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu.

 

Więcej informacji o projekcie  – https://iws.gov.pl/centrum-analiz-strategicznych/o-wolnosc-wyznawania-religii-we-wspolczesnym-swiecie/