Rola kary w procesie resocjalizacji

,,Kara ograniczenia wolności i jej rola w resocjalizacji sprawców przestępstw” –  to tytuł jednej z najnowszych publikacji autorstwa Dominika Wzorka, Eleonory Zielińskiej oraz Joanny Klimczak, która ukazała się nakładem Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości. „


Współpraca IWS z Naukową i Akademicką Siecią Komputerową

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości oraz Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK) – Państwowy Instytut Badawczy zawarły porozumienie o współpracy. Stosowny dokument został podpisany 18 stycznia 2023 r. Sygnatariuszami memorandum są dyrektor IWS prof. ucz. dr hab. Marcin Wielec i dyrektor NASK Wojciech Pawlak.


Młodzi liderzy poznali prawo nowych technologii

Kilkudziesięciu młodych miało okazję spotkać się oraz dyskutować z przedstawicielami środowisk prawniczych w ramach czwartego zjazdu II edycji Pracowni Liderów Prawa Junior – programu edukacyjnego Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości. Misją przedsięwzięcia  jest kształcenie przyszłych państwowych elit.


Komunikacja we współczesnych mediach

Studenci i absolwenci uczelni wyższych zakończyli jesienno-zimową Akademię Komunikacji Społecznej. Dwadzieścia osób z całej Polski miało okazję zdobycia nowych kompetencji m. in. z zakresu wystąpień publicznych, teorii komunikacji czy warsztatu dziennikarstwa śledczego.


Zapowiedź: Ostatni zjazd Akademii Komunikacji Społecznej

Już w najbliższy weekend, 14 i 15 stycznia 2023 r. w Centrum Analiz Strategicznych Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości odbędzie się kolejny i zarazem ostatni zjazd Akademii Komunikacji Społecznej – programu edukacyjnego IWS.


Jak chronić „twórczość” sztucznej inteligencji?

,,Sztuczna inteligencja w prawie własności intelektualnej” – to tytuł publikacji autorstwa prof. UMCS dr hab. Adriana Niewęgłowskiego, która jest bezpłatnie udostępniona przez Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości.


Młodzi liderzy prawa poznali pracę prokuratury

Blisko 30 młodych adeptów prawa miało okazję spotkać się oraz dyskutować z przedstawicielami środowisk prawniczych w ramach trzeciego  zjazdu II edycji Pracowni Liderów Prawa Junior – programu edukacyjnego Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości. Misją przedsięwzięcia  jest kształcenie przyszłych państwowych elit.


Wyniki konkursu na najlepszy esej w zakresie prawa do prywatności

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie we współpracy z Kołem Naukowym Postępowania Karnego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie zorganizował konkurs na najlepszy esej z zakresu prawa do prywatności. Wydarzenie zostało zorganizowane w projektu badawczego sieci profesorskiej Central EuropeanProfessors Network 2022.


Szkolenie specjalistów zapobiegania przemocy domowej

50 uczestników z 14 samorządów wzięło udział szkoleniu specjalistów dla pracowników gmin i instytucji pomocowych w ramach projektu badawczego pt. „Zintegrowany system zapobiegania przemocy domowej”, który realizowany jest przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości. Szkolenia są częścią projektu współpracy polsko-norweskiej.


Prawo do prywatności w epoce cyfrowej

Na Węgierskiej Akademii Nauk odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa na temat prawa do prywatności w epoce cyfrowej. W prawniczej debacie Europy Centralnej wzięli udział naukowcy z Czech, Chorwacji, Polski, Węgier, Serbii, Słowacji, Słowenii. Konferencję 1 grudnia 2022 r. rozpoczął dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości prof. Marcin Wielec.  


Następna strona »