Warsztaty naukowe – Assessing foundation

2018-09-10

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości zorganizował w dniach 10-12 września 2018 roku warsztaty Assessing foundation, otwierające cykl spotkań realizowanych w ramach prac nad projektem „Prawo, gospodarka i technologia na rzecz zapobiegania przyczynom przestępczości”. Przedsięwzięcie ma na celu przybliżenie uczestnikom najnowocześniejszych rozwiązań prawnych oraz organizacyjnych z zakresu przeciwdziałania przestępczości oraz umożliwić ich wprowadzenie oraz rozwijanie przez polskie instytucje.

Podczas warsztatów została wytworzona grupa ekspercka składająca się między innymi z  reprezentantów międzynarodowych instytucji, menadżerów wysokiego szczebla spółek państwowych oraz przedstawicieli administracji rządowej i organów ścigania. Prowadzili je wybitni specjaliści z renomowanych ośrodków badawczych –  Gabriela Ciocarlie ze Stanford Research Institute, Mireia Las Heras z IESE Business School, Mike Rosenberg z IESE Business School, Silvia King z IESE Business School oraz Radosław Koszewski z IESE Business School in Poland. Spotkania odbywały się w formacie czterech dwudniowych warsztatów, ułożonych w blokach tematycznych obejmujących swoim zakresem obszar finansowy, obszar energetyczny, obszar ubezpieczeń oraz obszar zarządzania ludźmi w organizacji. Prace bazowały na metodzie studium przypadku prowadzonej według standardów obowiązujących w Harvard Business School i IESE Business School, a także unikalnym w Polsce, połączeniu warsztatu badawczego naukowców oraz wiedzy i doświadczenia praktyków biorących udział w projekcie, dzięki czemu otrzymane wyniki zostały oparte na wiedzy praktycznej, dostępnej wyłącznie osobom zajmującym się zarządzaniem w wybranych obszarach tematycznych, przy jednoczesnym zachowaniu rygoru akademickiego. Umożliwiło  to praktykom lepsze zrozumienie skomplikowanych sytuacji organizacyjnych i prawnych, z którymi spotykają się na co dzień.

Assessing foundation został poświęcony problematyce modeli podejmowaniu decyzji. Zakres tematyczny warsztatów obejmował zarządzanie strategiczne, zarządzanie ludźmi w organizacji i podejmowanie decyzji, zarządzanie ryzykiem, a także analizę problemów przestępczości w poszczególnych sektorach. Ponadto podczas spotkań omówione zostały zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa cybernetycznego i ochrony danych, struktury przestępczości w Polsce oraz identyfikacji obszarów zagrożonych przestępczością. Interdyscyplinarne ujęcie problematyki przeciwdziałania przestępczości pozwoliło na szeroką analizę przedstawionych zagadnień oraz stanowiło podstawy do dalszych prac nad projektem.