Warsztaty naukowe – Assessing foundation

2018-09-10

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości zorganizował w dniach 10-12 września 2018 roku warsztaty Assessing foundation, otwierające cykl spotkań realizowanych w ramach prac nad projektem „Prawo, gospodarka i technologia na rzecz zapobiegania przyczynom przestępczości”. Przedsięwzięcie ma na celu przybliżenie uczestnikom najnowocześniejszych rozwiązań prawnych oraz organizacyjnych z zakresu przeciwdziałania przestępczości oraz umożliwić ich wprowadzenie oraz rozwijanie przez polskie instytucje.

Podczas warsztatów została wytworzona grupa ekspercka składająca się między innymi z  reprezentantów międzynarodowych instytucji, menadżerów wysokiego szczebla spółek państwowych oraz przedstawicieli administracji rządowej i organów ścigania. Prowadzili je wybitni specjaliści z renomowanych ośrodków badawczych –  Gabriela Ciocarlie ze Stanford Research Institute, Mireia Las Heras z IESE Business School, Mike Rosenberg z IESE Business School, Silvia King z IESE Business School oraz Radosław Koszewski z IESE Business School in Poland. Spotkania odbywały się w formacie czterech dwudniowych warsztatów, ułożonych w blokach tematycznych obejmujących swoim zakresem obszar finansowy, obszar energetyczny, obszar ubezpieczeń oraz obszar zarządzania ludźmi w organizacji. Prace bazowały na metodzie studium przypadku prowadzonej według standardów obowiązujących w Harvard Business School i IESE Business School, a także unikalnym w Polsce, połączeniu warsztatu badawczego naukowców oraz wiedzy i doświadczenia praktyków biorących udział w projekcie, dzięki czemu otrzymane wyniki zostały oparte na wiedzy praktycznej, dostępnej wyłącznie osobom zajmującym się zarządzaniem w wybranych obszarach tematycznych, przy jednoczesnym zachowaniu rygoru akademickiego. Umożliwiło  to praktykom lepsze zrozumienie skomplikowanych sytuacji organizacyjnych i prawnych, z którymi spotykają się na co dzień.

Assessing foundation został poświęcony problematyce modeli podejmowaniu decyzji. Zakres tematyczny warsztatów obejmował zarządzanie strategiczne, zarządzanie ludźmi w organizacji i podejmowanie decyzji, zarządzanie ryzykiem, a także analizę problemów przestępczości w poszczególnych sektorach. Ponadto podczas spotkań omówione zostały zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa cybernetycznego i ochrony danych, struktury przestępczości w Polsce oraz identyfikacji obszarów zagrożonych przestępczością. Interdyscyplinarne ujęcie problematyki przeciwdziałania przestępczości pozwoliło na szeroką analizę przedstawionych zagadnień oraz stanowiło podstawy do dalszych prac nad projektem.

 

qq online qq online qq online qq online