Warsztaty naukowe – Improving performance

2018-10-12

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości zorganizował w dniach 10-12 października 2018 roku warsztaty Improving performance, odbywające się w ramach prac nad projektem „Prawo, gospodarka i technologia na rzecz zapobiegania przyczynom przestępczości”. Program realizuje założenia związane z implementacją najnowszych rozwiązań prawnych oraz organizacyjnych z zakresu przeciwdziałania przestępczości.

W warsztatach wzięli udział reprezentanci międzynarodowych instytucji, menadżerowie wysokiego szczebla spółek państwowych oraz przedstawiciele administracji rządowej i organów ścigania, którzy docenili ich światowy poziom zarówno od strony merytorycznej  jak i organizacyjnej. Prowadzili je wybitni specjaliści z renomowanych ośrodków badawczych –  Gabriela Ciocarlie ze Stanford Research Institute, Adrian Done z London Business School, Stuart E. Madnick z Massachusetts Institute of Technology oraz Radosław Koszewski z IESE Business School in Poland. Spotkania odbywały się w formacie czterech dwudniowych warsztatów, ułożonych w blokach tematycznych obejmujących swoim zakresem obszar finansowy, obszar energetyczny, obszar ubezpieczeń oraz zarządzanie ludźmi w organizacji. Prace bazowały na metodzie studium przypadku prowadzonej według standardów obowiązujących w Harvard Business School i IESE Business School, a także unikalnym w Polsce, połączeniu warsztatu badawczego naukowców oraz wiedzy i doświadczenia praktyków biorących udział w projekcie, dzięki czemu otrzymane wyniki zostały oparte na wiedzy praktycznej, dostępnej wyłącznie osobom zajmującym się zarządzaniem w wybranych obszarach tematycznych, przy jednoczesnym zachowaniu rygoru akademickiego. Umożliwiło  to praktykom lepsze zrozumienie skomplikowanych sytuacji organizacyjnych i prawnych, z którymi spotykają się na co dzień.

Improving performance został poświęcony problematyce zarządzania operacjami. Podczas warsztatów podniesiono kwestie związane z zarządzaniem operacjami w poszczególnych obszarach badawczych, kreatywnością i innowacyjnością w zarządzaniu,  nowymi technologiami integrującymi informacje w zarządzaniu operacjami oraz rozwiązaniami problemów przestępczości w przestawionych działach. Szczególną uwagę poświęcono wybranym aspektom w kontekście zarządzania cyberbezpieczeństwem, wpływem czynnika ludzkiego na rozwiązania z zakresu innowacyjnych technologii oraz wykorzystywaniem najnowszych technologii w przeciwdziałaniu przestępczości. Interdyscyplinarne ujęcie problematyki przeciwdziałania przestępczości pozwoliło na szeroką analizę przedstawionych zagadnień oraz stanowiło podstawy do dalszych prac nad projektem.

qq online qq online qq online qq online