Wizyta delegacji Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości na Uniwersytecie w Stavanger

2022-03-17

W dniach 10-11 marca 2022 r. delegacja Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie miała przyjemność uczestniczyć w wizycie naukowo-badawczej na Uniwersytecie w Stavanger w Norwegii w związku z realizacją międzynarodowego projektu badawczego pt.: „Zintegrowany System Przeciwdziałania Przemocy Domowej.”, prowadzonego przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości przy udziale norweskiego partnera projektu – Uniwersytetu w Stavanger, w ramach Programu Operacyjnego „Sprawiedliwość”.

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości podczas delegacji w Stavanger reprezentowany był przez pion zarządzający w osobach Dyrektora Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości dr hab. Marcina Wielca, prof. UKSW, Zastępcę Dyrektora Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości dr hab. Pawła Sobczyka, prof. UO, Koordynatora Centrum Analiz Strategicznych mgr Bartłomieja Oręziaka, Asystenta kierownika projektu mgr Klaudię Łuniewską, jak również osobę ds. promocji i informacji Julię Starybrat, którzy na co dzień zajmują się realizacją projektu. Instytut Wymiaru Sprawiedliwości reprezentowali również członkowie zespołu badawczego w osobach dr Jarosława Przeperskiego, dr mec. Michała Poniatowskiego, mgr Samuela Owusu, jak również mgr Małgorzaty Grządzielewskiej. Delegacja Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości została powitana przez kierownictwo Uniwersytetu w Stavanger w osobie Dziekana Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu w Stavanger Prof. Morten Tønnessen. Ze strony Partnera Projektu w spotkaniu merytorycznym udział wzięli również członkowie norweskiego zespołu badawczego w osobach Prof. Ingunn Studsrød, Prof. Kathrine Skoland, Prof. Brita Gjerstad, a także Prof. Svein Ingve Nødland.

 

W ramach delegacji odbyto szereg spotkań naukowo-badawczych oraz na szczeblu zarządzającym, które miały na celu omówienie bieżących przedsięwzięć i wyzwań realizowanych w ramach projektu przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości oraz Uniwersytet w Stavanger. W trakcie spotkań rozważano możliwe kierunki dalszych prac badawczych, w tym dotyczących zintegrowanego modelu profilaktyki przemocy domowej. Pośrednim celem wizyty naukowo-badawczej była również poprawa stosunków bilateralnych pomiędzy stroną polską i norweską, a także zacieśnienie współpracy na niwie badawczej pomiędzy Instytutem Wymiaru Sprawiedliwości a partnerem projektu.

 

Pierwszego dnia Instytut Wymiaru Sprawiedliwości uczestniczył w spotkaniach na szczeblu kadry zarządzającej, jak również w spotkania naukowo-badawczych na Uniwersytecie w Stavanger. Zespoły badawcze (polski i norweski) omawiali kwestie związane z zagadnieniami merytorycznymi dotyczącymi zintegrowanego modelu profilaktyki przemocy domowej, jak również potencjalnymi wyzwaniami związanymi z jego wdrożeniem. Następnie czas poświęcono kwestiom administracyjnym i zarządczym, które miały na celu usprawnienie współpracy polsko-norweskiej w ramach projektu.

 

Drugiego dnia wizyty delegacja Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości była uczestnikiem wizyty studyjnej w centrum wspierania rodziny Stavanger Family Counseling Services, podczas której przybliżono funkcjonowanie norweskiego system poradnictwa rodzinnego i systemu wsparcia, a także przeciwdziałania przemocy domowej. Wizyta studyjna obejmowała rozmowę z pracownikami na temat norweskiego systemu przeciwdziałania przemocy domowej i wsparcia rodzin i par, oferującego rozmowy i mediacje rodzinom, parom i osobom, chcącym polepszyć relacje, jak również współpracować jak najlepiej w zakresie wspólnej opieki nad dziećmi. Podczas spotkania zaprezentowano norweski system wspierania rodzin i par, jak również pod dyskusję poddano kwestie dotyczące podobieństw i różnic w systemach obowiązujących w Polsce i Norwegii.

 

qq online qq online qq online qq online