Wizyta delegacji z Uniwersytetu w Stavanger w IWS

2021-10-11

W dniach 7-8 października Instytut Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie odwiedziła delegacja z norweskiego Uniwersytetu w Stavanger pod przewodnictwem Prof. Ingunn Studsrød. Celem wizyty było omówienie bieżących przedsięwzięć realizowanych przez Uniwersytet w Stavanger oraz Instytut Wymiaru Sprawiedliwości w ramach realizacji międzynarodowego projektu badawczego pn. „Zintegrowany System Przeciwdziałania Przemocy Domowej”.

 

Głównym celem projektu pt. „Zintegrowany system zapobiegania przemocy domowej” (The Integrated System of Domestic Violence Prevention)” jest opracowanie modelu zapobiegania przemocy domowej na poziomie gminy. Zaproponowane w modelu rozwiązania, na poziomie profilaktyki selektywnej, mają doprowadzić do zmniejszenia występowania zjawiska przemocy domowej. Opracowany i przetestowany, w ramach Centrów dla Rodzin, model ma odpowiedzieć na dwie zidentyfikowane potrzeby: brak integracji działań interesariuszy na poziomie gminy oraz brak działań w ramach profilaktyki selektywnej (osoby doświadczające trudności w relacjach i z tego powodu zagrożone przemocą domową).

 

Delegacja została przywitana przez kierownictwo IWS w osobach: Dyrektora dr hab. Marcina Wielca, Zastępcy Dyrektora dr hab. Pawła Sobczyka i Koordynatora Centrum Analiz Strategicznych Bartłomieja Oręziaka oraz członków zespołu badawczego tj.: dr Jarosława Przeperskiego, dr Michała Poniatowskiego i Samuela Owusu.

 

Podczas pierwszego dnia wizyty zespoły badawcze – polski i norweski – omawiały kwestie związane z realizacją projektu. Z kolei drugiego dnia zespoły badawcze spotkały się z organizacjami pozarządowymi.

qq online qq online qq online qq online