Wolność sumienia i religii prawem człowieka

2022-09-27

Wolność myśli, sumienia i religii, która jako jedno z podstawowych praw człowieka posiada charakter prawa podmiotowego, przysługuje każdej jednostce – to główne wnioski z VI Międzynarodowego Kongresu ICLARS w Hiszpanii.

 

W hiszpańskiej Kordobie odbył się VI Międzynarodowy Kongres ICLARS (International Consortium for Law and Religion Studies) pt.„Human Dignity, Law, and Religious Diversity: Designing the Future of Inter-Cultural Societies”(„Godność człowieka, prawo i różnorodność religijna: Projektowanie przyszłości społeczeństw międzykulturowych”).

 

Podczas kongresu prawnicy, naukowcy i eksperci dyskutowali na temat wolności religijnej w świetle praw człowieka. Ich zdaniem wolność myśli, sumienia i religii, która jako jedno z podstawowych praw człowieka posiada charakter prawa podmiotowego,przysługuje każdej jednostce. Celem konferencji było przeanalizowanie,w jaki sposób pojęcie niezbywalnej godności ludzkiej, stanowiące fundament Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka z 1948 roku, może stać się impulsem do osiągnięcia konsensusu pomiędzy rywalizującymi ze sobą koncepcjami praw człowieka.

 

Konferencja odbyła się w dniach 19-21 września 2022 roku, a wzięło  w niej  udział 400 osób z różnych części świata. Wśród pięciu reprezentantów Polski był prof. ucz. dr hab. Paweł Sobczyk, zastępca dyrektora IWS. Prof. Sobczyk wygłosił referat zatytułowany “New challenges for the legislator and justice in the field of protection of conscience and religion – 25 years of the Polish Constitution” („Nowe wyzwania dla prawodawcy i wymiaru sprawiedliwości w zakresie ochrony wolności sumienia i religii – 25 lat Polskiej Konstytucji”), w ramach międzynarodowego panelu „Law and religious diversity in low migration societies”.

 

Organizacją wydarzenia zajął się Instytut Analizy Wolności i Tożsamości Religijnej, Kulturowej i Etycznej, który działał pod patronatem Projektu “Consciencia, Espiritualidad y Libertad Religiosa” przy Hiszpańskiej Królewskiej Akademii Orzecznictwa i Legislacji we współpracy z Uniwersytetem w Kordobie, Międzynarodowym Uniwersytetem Andaluzji, grupą badawczą REDESOC z Uniwersytetu Complutense (Madryt), jak również innymi instytucjami lokalnymi oraz regionalnymi.

 

Zgodnie z decyzją ICLARS, kolejny Kongres odbędzie się w Stanach Zjednoczonych w 2024 r.

qq online qq online qq online qq online