Wpływ sztucznej inteligencji na cyberprzestępczość

2023-02-21

Sztuczna inteligencja może być wykorzystana przez cyberprzestępców, którzy zautomatyzują swoje ataki i dostosowują swoje scenariusze do ustalonego profilu ofiar – prof. Agnieszka Gryszczyńska. Jej wykład nt. wpływu sztucznej inteligencji na cyberprzestępczość jest dostępny na kanale Youtube Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości. 

 

 

W listopadzie zostały zaprezentowane wyniki badań w ramach międzynarodowej współpracy Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości (IWS) z Instytutem Prawa Porównawczego im. Ferenca Mádla w Budapeszcie. Było to podsumowanie efektów pracy czterech polsko-węgierskich zespołów badawczych. Zespół naukowców zajmował się między innymi sztuczną inteligencją. W trakcie warszawskiej konferencji „Polish-Hungarian Research Platform” zaprezentowano wyniki badań czterech zespołów międzynarodowych. Instytut Wymiaru Sprawiedliwości opublikował (video) z referatu prof. Agnieszki Gryszczyńskiej.

 

Polsko-węgierską platformą badawczą nad sztuczną inteligencją (artificial intelligence – AI) kierowała doktor hab. nauk prawnych, inżynier informatyk, prof. UKSW Agnieszka Gryszczyńska. Jej zdaniem badania nad AI jednoznacznie wskazują na problemy regulacyjne oraz legislacyjne w dobie nowoczesnych technologii i jednocześnie ukazują brak regulacji na poziomie UE, co jest coraz większym problemem rozwoju najnowszych rozwiązań technologicznych. – Europa musi dążyć do regulacji prawnej oraz programów wsparcia sztucznej inteligencji, bo w przeciwnym przypadku przegra globalny wyścig w stosowaniu najnowszych technologii. W tym wyścigu bardzo zawansowane są Stany Zjednoczone i państwa Azjatyckie z Chinami na czele – powiedziała prof. Agnieszka Gryszczyńska.

 

 

Podczas konferencji polsko-węgierskiej zostało omówionych wiele problemów ze stosowaniem sztucznej inteligencji oraz zaprezentowano dokumenty rozwiązań prawnych, które już są bardzo zaawansowane. – Sztuczna inteligencja może być wykorzystana przez cyberprzestępców, którzy zautomatyzują swoje ataki i dostosowują swoje scenariusze do ustalonego profilu ofiar – podkreśliła prof. Gryszczyńska.

 

Z drugiej strony można zastosować sztuczną inteligencję do analizy dużych zbiorów danych osobowych i nieosobowych, do profilowania, a także do wykrywania cyberataków, co może przynieść korzyści dla cyberbezpieczeństwa. AI poprzez szybsze wykrywanie ataku, a także gromadzenie i analizę danych może pomóc w tym, by cyberprzestępców postawić przed odpowiedzialnością karną.- Może też ułatwić deanonimizację sprawców, ustalenie ich tożsamości, a tym samym pozytywnie wpłynąć na walkę z cyberprzestępczością – wskazuje prof. Agnieszka Gryszczyńska.

 

AI może poprawić efektywność i skuteczność dochodzeń przedprocesowych. Sztuczną inteligencję należy bowiem wykorzystać do wykrywania i łączenia postępowań w sprawie tego samego przestępstwa oraz do analizy akt zdigitalizowanych w celu ustalenia powiązań i zależności pomiędzy toczącymi się postępowaniami.

Platformy badawcze prowadzone przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości w 2022 zyskały duże uznanie środowisk naukowych szczególnie w państwach Europy Centralnej. Dlatego inicjatywa będzie kontynuowana i rozwijana w 2023 r.  Tegoroczna edycja projektów koordynowanych przez IWS rozpocznie się prawdopodobnie w kwietniu i potrwa do października. Wstępnie ustalono, że w „Comparative Research Project 2023” (Projekt Badań Porównawczych 2023) będą uczestniczyć zespoły badawcze z 7 państw europejskich.

qq online qq online qq online qq online