Współpraca IWS z Naukową i Akademicką Siecią Komputerową

2023-01-23

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości oraz Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK) – Państwowy Instytut Badawczy zawarły porozumienie o współpracy. Stosowny dokument został podpisany 18 stycznia 2023 r. Sygnatariuszami memorandum są dyrektor IWS prof. ucz. dr hab. Marcin Wielec i dyrektor NASK Wojciech Pawlak.

 

Obie instytucje zadeklarowały współdziałanie w zakresie koncepcyjnego opracowania i realizacji projektów badawczych z szeroko rozumianego obszaru wymiaru sprawiedliwości i przeciwdziałania przestępczości. Celem planowanych prac badawczych i naukowych jest w szczególności zapobieganie występowaniu szkodliwych działań w sieci Internet. – Zjawisko przestępczości od lat przenosi się z rzeczywistości realnej do wirtualnej. Dzięki współpracy z NASK nasz Instytut będzie miał więcej narzędzi, by tą rzeczywistość monitorować i badać – mówi prof. Marcin Wielec.

 

Istotnym punktem porozumienia jest prowadzenie działalności naukowej opartej na analizie akt oraz wspólne organizowanie seminariów, konferencji, spotkań i prezentacji popularyzujących uzyskane wyniki badań. Planowana jest też wymiana doświadczeń, transfer wiedzy w zakresie prac badawczych i naukowych prowadzonych przez IWS i NASK. Podjęta współpraca znacząco przyczyni się do poszukiwania i wdrażania rozwiązań, służących rozwojowi bezpiecznej sieci Internet oraz przeciwdziałaniu publikowania w sieci treści nielegalnych i szkodliwych.

 

Podpisane porozumienie jest ważnym etapem współpracy IWS z NASK. Pierwszym wspólnym projektem są badania pod względem zapobiegania przestępczości internetowej na szkodę dzieci, zwłaszcza przestępczości na tle seksualnym. – Celem tych badań jest opracowanie modelu postępowań karanych z udziałem dzieci ws. pedofilskich. Do tego potrzebni są nam informatycy z NASK, bo IWS nie ma specjalistów z tej branży – podkreśla prof. Wielec.

 

Efektem tej współpracy jest opracowanie metodyki prowadzenia spraw w wymiarze sprawiedliwości, która się ukarze w 2024 roku. – Opublikujemy książkę, która będzie takim podręcznikiem prowadzenia spraw przestępczości internetowej, by lepiej chronić dzieci np. przed pedofilią – dodaje dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości.

 

 

 

qq online qq online qq online qq online