Wyniki Konkursu – Młodzi o przyszłości – wyzwania przed Polską  i Europą

2021-08-18

W dniu 17 sierpnia 2021 r. odbyło się posiedzenie Kapituły „Konkursu na najlepszą pracę  w zakresie komunikacji strategicznej, pt. Młodzi o przyszłości – wyzwania przed Polską  i Europą”, ustalonego Zarządzeniem dyrektora Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości z dnia 11 maja 2021 r. Celem Konkursu było ożywienie i wzmocnienie dyskusji młodych ludzi dotyczącej aktualnych i fundamentalnych wyzwać stojących przed Polska i Europą, a także dyskusji nt. zagadnień z zakresu edukacji prawnej. Uczestnicy w ramach konkursu zobowiązani byli do przygotowania eseju na tematy wskazane przez Instytut. Po długich obradach nagrodę główną tj. jednorazowe miesięczne stypendium stażowe o wartości 10 000 złotych brutto w Centrum Analiz Strategicznych IWS przyznano:

 

– Panu Michałowi Maria Lachowiczowi

 

 

Decyzją Kapituły przyznane zostały  nagrody wyróżnienia w formie miesięcznego stypendium stażowego o wartości 5 000 złotych brutto w Centrum Analiz Strategicznych IWS dla:

 

 

– Pana Timothy Briana O’Neilla

– Pana Seweryna Góreckiego

– Pani Jowity Sosnowskiej

– Pani Oliwii Gralak

– Pana Tomasza Marcia

 

 

Gratulujemy zwycięzcom.

 

 

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości przewiduje również zorganizowanie uroczystej gali  wręczenia nagród. O szczegółach będziemy informować Państwa w dalszej korespondencji.

 

qq online qq online qq online qq online