Zaproszenie na Międzynarodową Konferencję Naukową „Wolność religijna i edukacja”

2020-03-24

W dniach 8-10 października 2020 r. odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa o charakterze interdyscyplinarnym pt. „Wolność religijna i edukacja” (International Interdisciplinary Conference "Religious Freedom and Education").Wydarzenie zostanie zrealizowane w ramach Projektu pt.„O wolność wyznawania religii we współczesnym świecie. Przeciwdziałanie przyczynom dyskryminacji i pomoc prześladowanym na przykładzie chrześcijan”, którego realizację zapewnia Centrum Analiz Strategicznych Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości.

 

Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną konferencja odbędzie się w formie wideokonferencji.

 

Wolność religijna jest fundamentalnym prawem człowieka, które leży w centrum światopoglądu jednostki. Celem jaki stawiają sobie organizatorzy podczas tej konferencji będzie m.in. odpowiedź na często pojawiające się w przestrzeni publicznej pytania: w jakim stopniu wolność religijna w edukacji jest i powinna być honorowana? Jak zrównoważyć ją z wymogiem neutralności i innymi zasadami niezbędnymi w państwie demokratycznym? Jak można zintegrować teorię z praktyką? Co najważniejsze, czego teoretycy z różnych dziedzin nauki mogą się od siebie w tym zakresie nauczyć?

 

Pierwszy dzień konferencji (8 października br.) zostanie poświęcony organizacjom pozarządowym, które zajmują się szeroko pojętą wolnością religijną oraz ochroną praw osób dyskryminowanych lub prześladowanych ze względu na religię lub wyznanie z różnych stron świata.

 

Dzień drugi i trzeci (9-10 października br.) zostanie poświęcony pogłębionej naukowej refleksji nt. wolności religijnej i jej umiejscowienia w szeroko pojętej sferze edukacji. Instytut Wymiaru Sprawiedliwości gościć będzie przedstawicieli wielu znamienitych ośrodków akademickich zarówno polskich jak i zagranicznych.

 

Chęć uczestnictwa biernego należy zgłosić poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: religiousfreedomiws@gov.pl. Osoba zainteresowana otrzyma informacje dotyczące uczestnictwa w wydarzeniu. Chęć udziału w konferencji należy zgłosić nie później niż do dn. 30 września 2020 r.

 

Wszelkie zapytania odnośnie konferencji prosimy kierować na adres: educationconference@umk.pl.

 

Ponadto serdecznie zapraszamy Państwa do odwiedzenia strony internetowej Projektu, w ramach którego odbędzie się Konferencja.

qq online qq online qq online qq online