W dniu 7 grudnia 2018 roku odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa „Prawo, gospodarka i technologia na rzecz zapobiegania przyczynom przestępczości” zorganizowana przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości. Wydarzenie to zostało objęte patronatem honorowym Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro, który dokonał jego oficjalnej inauguracji. Konferencja została poświęcona zarówno problematyce napotkanej w trakcie realizacji projektu badawczego jak i jego dotychczasowym rezultatom.


Rozstrzygnięty został Konkurs im. prof. Lecha Morawskiego na najlepszą pracę magisterską. Komisja konkursowa I. nagrodą wyróżniła Kajetana Rajskiego z Uniwersytetu Jagiellońskiego za pracę „Aspekty prawne przekazania władzy i funkcjonowania urzędu Prezydenta RP na uchodźstwie w 1939 r.” II. nagrodę otrzymała Justyna Świerczek z KUL na pracę „Zasada ochrony zaufania obywateli do państwa i do stanowionego przez nie prawa jako dyrektywa poprawnej legislacji”.


„Podczas gdy niektórzy studenci prawa w wakacje zarabiają pieniądze lub wypoczywają, młodzi prawnicy z Pracowni Liderów Prawa od dwóch lat wyjeżdżają na Ukrainę. Opiekują się tam seniorami, pracują fizycznie i uczą się zespołowej pracy.”- tymi słowami rozpoczyna się artykuł opisujący Projekt Społeczny realizowany przez uczestników Pracowni Liderów Prawa.


W sobotę 1 grudnia 2018 roku podczas II zjazdu Pracowni Liderów Prawa gościliśmy Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii Pana Mariusza Haładyja.Min. Mariusz Haładyj jest absolwentem studiów prawniczych na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL oraz podyplomowo „Prawa spółek” na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończył on również aplikację radcowską w stołecznej Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie oraz aplikację kontrolerską w Najwyższej Izbie Kontroli.


21 listopada 2018 roku w Warszawie odbyła się ekspercka konferencja Stowarzyszenia Twoja Sprawa pod nazwą „Masowa konsumpcja pornografii przez dzieci jako istotny problem społeczny” pod patronatem Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości oraz Rzecznika Praw Obywatelskich. Nad skutecznymi rozwiązaniami ograniczającymi najmłodszym dostęp do pornografii debatowali specjaliści z Polski i zagranicy. W panelu poświęconym regulacji i samoregulacji uczestniczyli Paulina Banaszak oraz dr Marcin Romanowski, dyrektor IWS.


20 listopada 2018 r w Warszawie odbyła się konferencja Instytutu Kryminologii i Penitencjarystyki „Nauka na rzecz polskiego więziennictwa”, której partnerem był Instytut Wymiaru Sprawiedliwości. Konferencja podsumowała kilkumiesięczną działalność naukową i badawczo-rozwojową Instytutu Kryminologii i Penitencjarystyki, państwowej jednostki organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości.


W dniu 16 listopada 2018 roku miała miejsce jednoczesna inauguracja aż trzech programów Pracowni Liderów Prawa: IV edycji Programu Głównego, II edycji Programu Student Junior i I edycji Programu Student Senior. W ramach zajęć dostosowanych do każdej z grup uczestnicy wezmą udział w zajęciach obejmujących swoją tematyką aksjologię polskiego porządku prawnego, umiejętności wystąpień publicznych i komunikacji, a także warsztaty legislacyjne czy warsztaty z zakresu oceny skutków regulacji.


Instytut Wymiaru Sprawiedliwości zorganizował w dniach 10-12 października 2018 roku warsztaty Improving performance, odbywające się w ramach prac nad projektem „Prawo, gospodarka i technologia na rzecz zapobiegania przyczynom przestępczości”. Program realizuje założenia związane z implementacją najnowszych rozwiązań prawnych oraz organizacyjnych z zakresu przeciwdziałania przestępczości.


W dniach 27-28 września 2018 roku w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości odbyła się konferencja naukowa pt. Surrogate motherhood – fundamental and legal problems, współorganizowana przez Centrum Badań nad Rodziną UMK. Przedmiotem obrad ekspertów krajowych i zagranicznych były fundamentalne i prawne problemy tzw. macierzyństwa zastępczego (surrogate motherhood), w tym aktualna kwestia ochrony podstawowych zasad polskiego porządku prawnego w obrocie międzynarodowym.


Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, wspólnie z Fundacją im. Lecha Morawskiego i pod patronatem Ministra Sprawiedliwości zaprasza absolwentów prawa i administracji do udziału w konkursie na najlepszą pracę magisterską.
Zapraszamy do zgłoszeń prac obronionych po 1 stycznia 2017 roku, a wyróżniających się walorem naukowo-badawczym z zakresu teorii prawa, filozofii prawa, historii doktryn polityczno-prawnych, prawa konstytucyjnego, a także pozostałych nauk dogmatycznych, które w swej tematyce związane są z krzewieniem wartości i cnót republikańskich, postaw obywatelskich, służby na rzecz dobra wspólnego, niepozytywistycznych lub nieliberalnych ujęć prawa i państwa oraz klasycznego etosu akademickiego.