W sobotę 13 kwietnia 2019 roku podczas VI zjazdu Pracowni Liderów Prawa gościliśmy wiceministra sprawiedliwości Pana Marcina Warchoła. Podczas spotkania z uczestnikami Pracowni Liderów Prawa min. Marcin Warchoł mówił między innymi o wprowadzeniu nowych przepisów antylichwarskich oraz innych nadzorowanych przez niego pracach prowadzonych aktualnie w Ministerstwie Sprawiedliwości.


W kwietniu ukazały się dwie nowe publikacje Wydawnictwa IWS:

  • Kryzys Rodziny. Diagnoza, rozwiązania, profilaktyka.
  • Czy prawo musi pozostać bezradne? Prawne aspekty przeciwdziałania poalkoholowym uszkodzeniom płodu.

Zapraszamy do lektury.


Dnia 29 kwietnia 2019 roku odbędzie się warsztat naukowy pt. „Przeciwdziałanie przyczynom przestępczości na rynku energetycznym” organizowany przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, w ramach Projektu: „Prawo, gospodarka i technologia na rzecz zapobiegania przyczynom przestępczości”. Poruszana tematyka będzie koncentrować się wokół zagadnienia przeciwdziałania przyczynom przestępczości na rynku energetycznym. Podczas warsztatu przewidziane są indywidualne wystąpienia prelegentów oraz panel dyskusyjny.


Instytut Wymiaru Sprawiedliwości zaprasza na

„SUMMER SCHOOL – CHRZEŚCIJANIE I ICH WOLNOŚĆ RELIGIJNA”

 

Seminarium odbędzie się Toruniu w dniach 15-20 lipca 2019 roku w ramach projektu „O wolność wyznawania religii we współczesnym świecie. Przeciwdziałanie przyczynom dyskryminacji i pomoc prześladowanym na przykładzie chrześcijan.” Myślą przewodnią seminarium będzie zwiększenie wrażliwości na obecność prześladowania, wszelkich przejawów dyskryminacji i uprzedzeń wobec chrześcijan oraz wskazanie sposobów przeciwdziałania przestępczości w tym zakresie.


Czasopismo „Prawo w Działaniu” zostało zakwalifikowane do finansowania w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”. Aby znaleźć się w gronie wybranych, ze względu na sporą konkurencję, projekt czasopisma musiał uzyskać co najmniej 75 punktów. Dofinansowanie pozwoli na dalszy rozwój czasopisma i ulepszenie polityki wydawniczej. „Prawo w Działaniu” znajdzie się w  ministerialnym wykazie czasopism naukowych, w związku z czym za opublikowany w nim artykuł autorom będzie przyznawanych  20 punktów.


W dniu 25 marca 2019 roku odbył się warsztat naukowy: Przeciwdziałanie przyczynom przestępczości na rynku finansowym, zorganizowany przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości. W warsztacie wzięli udział wybitni eksperci z zakresu rynku finansowego oraz osoby zajmujące najważniejsze funkcje we własnych organizacjach.Warsztat naukowy składał się z dwóch paneli, gdzie poruszana tematyka koncentorowała się wokół zagadnienia przciwdziałania przyczynom przestępczości na rynku finansowym.


W sobotę 23 marca 2019 roku podczas V zjazdu Programu Student Pracowni Liderów Prawa gościliśmy dyrektora Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Wojciecha Federczyka, który opowiedział między innymi o systemie kształcenia stosowanym w KSAP.


W dniu 20 marca 2019 r. w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości odbyło się seminarium naukowe poświęcone prezentacji wyników badań przeprowadzonych w Sekcji Prawa Rodzinnego przez Panią Alinę Prusinowską-Marek, dotyczących praktyki sądowej w zakresie realizacji zasady tymczasowości pieczy zastępczej. W seminarium uczestniczyli przedstawiciele nauki, Ministerstwa Sprawiedliwości i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, sędziowie, kuratorzy zawodowi i pracownicy pomocy społecznej.


W sobotę 16 marca 2019 roku podczas V zjazdu Programu Głównego Pracowni Liderów Prawa gościliśmy zastępcę Przewodniczącego Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich Pana Sebastiana Kaletę. Nasz gość mówił o postępach w pracach Komisji i wyzwaniach związanych ze sprawowaniem mandatu radnego m. st. Warszawy, a także o swoich doświadczeniach związanych z tworzeniem oraz kierowaniem organizacjami pozarządowymi, które gromadził sprawując między innymi funkcję Prezesa stowarzyszenia Młodzi dla Polski.


Dnia 25 marca 2019 roku odbędzie się warsztat naukowy zorganizowany przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, w ramach Projektu: „Prawo, gospodarka i technologia na rzecz zapobiegania przyczynom przestępczości”. Myślą przewodnią warsztatu będzie problematyka przeciwdziałania przyczynom przestępczości na rynku finansowym. Podczas spotkania przewidywane są indywidualne wystąpienia prelegentów oraz panel dyskusyjny celem stworzenia płaszczyzny wymiany poglądów.