Tegoroczna edycja Projektu Społecznego PLP jest już trzecią z rzędu inicjatywą tego typu. Blisko stu wolontariuszy w dniach od 13 lipca do 3 sierpnia, podczas trzech tygodniowych turnusów, pomagało rodakom mieszkającym na Ukrainie. Projekt Społeczny stanowi integralną część programu edukacyjnego Pracownia Liderów Prawa organizowanego przez IWS pod patronatem Ministra Sprawiedliwości. Pracownia w swoich szeregach zrzesza młodych adeptów prawa, zarówno studentów, jak i absolwentów – osoby już praktykujące, stawiając na rozwój nie tylko teoretyczny, ale przede wszystkim praktyczny.


Niezmiernie miło nam poinformować, że czasopismo „Prawo w Działaniu” znalazło się w ministerialnym wykazie czasopism naukowych z powiększonym dorobkiem punktowym. W związku z tym za opublikowany w nim artykuł autorom będzie przyznawanych nie 20 a 40 punktów!

Pełną treść komunikatu można znaleźć tutaj


W dniu 15 lipca 2019 roku miała miejsce inauguracja seminarium pt. „Summer School – Christians and their religious freedom” odbywającego się na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wydarzenie zostało zrealizowane w ramach Projektu pt. „O wolność wyznawania religii we współczesnym świecie. Przeciwdziałanie przyczynom dyskryminacji i pomoc prześladowanym na przykładzie chrześcijan”, którego realizację zapewnia Centrum Analiz Strategicznych Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości.


W lipcu ukazały się dwie nowe publikacje Wydawnictwa IWS:

 

  • Fundamentalne prawne problemy surrogate motherhood. Perspektywa krajowa
  • Fundamental legal problems of surrogate motherhood. Global perspective

 

Zapraszamy do lektury.


W dniu 27 czerwca 2019r. delegacja Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie uczestniczyła w Lozannie w międzynarodowej konferencji instytutów prawa pt. „Comparing Comparative Law Institutes”. Spotkanie zainicjował Szwajcarski Instytut Prawa Porównawczego z siedzibą w Lozannie (Institut suisse de droit compare). Celem spotkania było podjęcie współpracy w zakresie prowadzenia badań naukowych i upowszechniania wyników tych badań w płaszczyźnie współpracy międzynarodowej.


Miło nam poinformować, że wydawany przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości kwartalnik „Prawo w Działaniu” został wpisany na listę czasopism ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities and the Social Sciences) https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=496791


W dniu 7 czerwca 2019 roku Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości odbyła się uroczysta gala podsumowująca „Konkurs na najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną w zakresie nauk prawnych”. Organizatorem konkursu było Wydawnictwo IWS. W wydarzeniu wzięli udział laureaci Konkursu, członkowie Kapituły, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości dr Marcin Romanowski, kierownictwo i pracownicy IWS oraz zaproszeni goście.


Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki na wniosek Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry powołał dzisiaj (4 czerwca 2019 r.) dyrektora Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości Marcina Romanowskiego na stanowisko Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Wiceminister Marcin Romanowski będzie odpowiedzialny m.in. za informatyzację wymiaru sprawiedliwości oraz cyberbezpieczeństwo.

 


W dniu 3 czerwca 2019 roku odbył się warsztat naukowy: Przeciwdziałanie przyczynom przestępczości w Zarządzaniu Ludźmi w Organizacji, zorganizowany przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości. W warsztacie wzięli udział wybitni eksperci z zakresu Zarządzania Ludźmi w Organizacji oraz osoby zajmujące najważniejsze funkcje we własnych organizacjach.


Dnia 3 czerwca 2019 roku odbędzie się warsztat naukowy pt. „Przeciwdziałanie przyczynom przestępczości w Zarządzaniu Ludźmi w Organizacji” organizowany przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, w ramach Projektu: „Prawo, gospodarka i technologia na rzecz zapobiegania przyczynom przestępczości”. Poruszana tematyka będzie koncentrować się wokół zagadnienia przeciwdziałania przyczynom przestępczości w Zarządzaniu Ludźmi w Organizacji.