Pracownia Liderów Prawa

Pracownia Liderów Prawa to nowoczesna forma kształcenia przyszłych państwowych elit, które mogą dzięki niej czerpać z wiedzy i doświadczenia aktualnych liderów prawa, polityki oraz gospodarki. Program adresowany jest przede wszystkich do studentów oraz młodych absolwentów studiów prawniczych. Wśród prowadzących znajdują się wykładowcy najbardziej renomowanych polskich uczelni, jak również praktycy z obszaru służby publicznej, w tym ministrowie i wiceministrowie, wysocy urzędnicy państwowi odpowiadający za ważne obszary funkcjonowania państwa, w szczególności w obszarze wymiaru sprawiedliwości.

Kolejne edycje Pracowni cieszą się stale rosnącą popularnością, dlatego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom odbiorców Programu dajemy możliwość aplikowania do jednego z trzech przygotowanych przez nas Programów:

 Program Student Junior to szansa na wymarzony start dla osób rozpoczynających swoją przygodę ze studiami. Do udziału w nim zapraszamy więc studentów I, II oraz III roku.

 Program Student Senior dedykowany jest dla osób wkraczających na rynek prawniczy. Do udziału w nim zapraszamy studentów IV i V roku.

 Program Główny adresowany jest do absolwentów prawa, aplikantów i asystentów sędziów, prokuratorów oraz przedstawicieli innych zawodów prawniczych.

Z wyjątkowej szansy doskonalenia swoich umiejętności, jaką jest Pracownia Liderów Prawa, skorzystać mogą zarówno studenci oraz absolwenci prawa, jak i innych kierunków, o ile byłoby to uzasadnione ich zaangażowaniem we wskazanym obszarze.


Przygotowany program obejmuje siedem zjazdów szkoleniowych przeprowadzonych w Warszawie lub w jej okolicach, Szkołę Letnią, a także Projekt Społeczny.


Uczestnicy projektu otrzymają certyfikat potwierdzający ukończenie przez nich programu, a wyróżniające się osoby także niepowtarzalną szansę na odbycie praktyk w Ministerstwie Sprawiedliwości, czy też w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości.

qq online qq online qq online qq online