Pracownia Liderów Prawa

Koncepcja 

Pracownia Liderów Prawa to nowoczesna forma kształcenia przyszłych państwowych elit, które mogą dzięki niej czerpać z wiedzy i doświadczenia aktualnych liderów prawa, polityki oraz gospodarki. Program adresowany jest przede wszystkich do studentów oraz młodych absolwentów studiów prawniczych. Wśród prowadzących znajdują się wykładowcy najbardziej renomowanych polskich uczelni, jak również praktycy z obszaru służby publicznej, w tym ministrowie i wiceministrowie, wysocy urzędnicy państwowi odpowiadający za ważne obszary funkcjonowania państwa, w szczególności w obszarze wymiaru sprawiedliwości.

Potrzeba 

Badanie pt. „Studenci prawa w Polsce 2016” wskazuje, że ogólny poziom zadowolenia z jakości kształcenia na wydziałach prawa spadł z poziomu 42% w roku 2014 do 29%
w roku 2016. Stosunkowo najgorzej ocenianymi obszarami były kontakty branżowe i doradztwo zawodowe, a także dostępność oraz jakość materiałów dydaktycznych oraz konsultacje naukowe.

Pracownia Liderów Prawa stanowi odpowiedź na te potrzeby, uzupełniając szkolenie młodych prawników, studentów prawa, a także innych zainteresowanych udziałem w nim osób, o działania powiązane z potrzebami rynku pracy i wzmacniające tzw. executive functions uczestników, a więc umiejętności związane z zarządzaniem własnym życiem zawodowym i rozwojem osobistym.

Umiejętności zdobyte w trakcie realizacji Programu umożliwią jego uczestnikom z jednej strony na aktywne kierowanie własną ścieżką kariery, a z drugiej pozwolą im na wykorzystanie umiejętności zdobytych na studiach do działalności publicznej, prospołecznej, rozwijającej państwo, biznes i sektor pozarządowy.

Realizacja 

Kolejne edycje Pracowni cieszą się stale rosnącą popularnością, dlatego wychodząc naprzeciw oczekiwaniom odbiorców Programu dajemy możliwość aplikowania do jednego z trzech przygotowanych przez nas Programów:
 Program Student Junior to szansa na wymarzony start dla osób rozpoczynających swoją przygodę ze studiami. Do udziału w nim zapraszamy więc studentów I, II oraz III roku.

 Program Student Senior dedykowany jest dla osób wkraczających na rynek prawniczy. Do udziału w nim zapraszamy studentów IV i V roku.

 Program Główny adresowany jest do absolwentów prawa, aplikantów i asystentów sędziów, prokuratorów oraz przedstawicieli innych zawodów prawniczych.

Z wyjątkowej szansy doskonalenia swoich umiejętności, jaką jest Pracownia Liderów Prawa, skorzystać mogą zarówno studenci oraz absolwenci prawa, jak i innych kierunków, o ile byłoby to uzasadnione ich zaangażowaniem we wskazanym obszarze.

Przygotowany program obejmuje siedem zjazdów szkoleniowych przeprowadzonych w Warszawie lub w jej okolicach, Szkołę Letnią, a także Projekt Społeczny.
Uczestnicy projektu otrzymają certyfikat potwierdzający ukończenie przez nich programu, a wyróżniające się osoby także niepowtarzalną szansę na odbycie praktyk w Ministerstwie Sprawiedliwości, czy też w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości.

Efekty 

Niewątpliwie zadania realizowane w ramach Programu stanowią cenne narzędzie, którego zadaniem jest podwyższenie świadomości prawnej społeczeństwa, przekazując wartości mające na celu ukazanie obowiązku poszanowania prawa i przeciwdziałania zachowaniom przestępczym.

Efekty 

Niewątpliwie zadania realizowane w ramach Programu stanowią cenne narzędzie, którego zadaniem jest podwyższenie świadomości prawnej społeczeństwa, przekazując wartości mające na celu ukazanie obowiązku poszanowania prawa i przeciwdziałania zachowaniom przestępczym.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: 

Aby być na bieżąco ze wszystkimi wiadomościami dotyczącymi rekrutacji zachęcamy także do obserwowania profili Pracowni Liderów Prawa w mediach społecznościowych:

qq online qq online qq online qq online