Projekt badawczy dotyczący założeń do strategii rozwoju usług cyfrowych dla sądownictwa powszechnego w Polsce

 

Projekt badawczy „przyczynek do założeń do strategii rozwoju usług cyfrowych dla sądownictwa powszechnego w Polsce” ma na celu prowadzenie naukowych badań i przygotowywaniu na ich podstawie opracowań dotyczących wsparcia informatycznego procesów zachodzących w sądownictwie polskim, oraz określenia potencjału i kierunku pożądanych zmian w tym obszarze tak, aby efektem była koncepcja zoptymalizowanej organizacji, efektywnych usług oraz systemów informatycznych wpisujących się w długoletnią koncepcję strategii rozwoju Państwa, stanowiąca podwaliny dla transformacji cyfrowej polskiego sądownictwa powszechnego.

 

 

Koncepcja 

Projekt badawczy „przyczynek do założeń do strategii rozwoju usług cyfrowych dla sądownictwa powszechnego w Polsce” ma na celu prowadzenie naukowych badań i przygotowywaniu na ich podstawie opracowań dotyczących wsparcia informatycznego procesów zachodzących w sądownictwie polskim, oraz określenia potencjału i kierunku pożądanych zmian w tym obszarze tak, aby efektem była koncepcja zoptymalizowanej organizacji, efektywnych usług oraz systemów informatycznych wpisujących się w długoletnią koncepcję strategii rozwoju Państwa, stanowiąca podwaliny dla transformacji cyfrowej polskiego sądownictwa powszechnego.

 

Potrzeba 

Transformacja cyfrowa polskiego sądownictwa powszechnego jest nieuchronna. Jest to jedyna realna droga, pozwalająca zwiększyć efektywność wymiaru sprawiedliwości. Jej przeprowadzenie należy starannie zaprojektować aby osiągalna stała się poprawa dostępu do wymiaru sprawiedliwości i usprawnienie systemów sądowych, z myślą o obywatelach, osobach wykonujących zawody prawnicze i odpowiednich organach, z uwzględnieniem niezależności sądów i podziału władzy. Możliwe będzie to poprzez rozwijanie i integrowanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w celu ułatwienia dostępu do informacji prawnych i działań systemów sądowych. Procedury przeprowadzane w sposób cyfrowy oraz elektroniczna komunikacja pomiędzy osobami zaangażowanymi w postępowania sądowe muszą stać się ważnym elementem skutecznego funkcjonowania sądownictwa w Polsce.

 

Realizacja 

Poszczególne części (zadania) projektu badawczego będą prowadzone przy wykorzystaniu ekspertów zewnętrznych zatrudnionych (głównie) na zasadzie B2B, istotnym elementem badań będą również wizyty referencyjne. W ten sposób powstaną: dokumenty analityczne, studia wykonalności, opracowania techniczne oraz opracowania prawne.

 

Efekty

Dematerializacja postępowań sądowych i pozasądowych w celu zaoferowania łatwiejszego i szybszego dostępu do sądów i ułatwienia korzystania z postępowań poprzez zastosowanie bezpiecznych narzędzi komunikacji elektronicznej.

Efektywne i ścisłe monitorowanie dziedziny technologii wykorzystywanych w usługach prawnych, takich jak na przykład sztuczna inteligencja, technologia blockchain, e-tłumaczenia lub rzeczywistość wirtualna, pozwolą zidentyfikować i wykorzystywać możliwości, które mogą mieć potencjalnie pozytywny wpływ na e-sprawiedliwość. Taki pozytywny wpływ na e-sprawiedliwość mogłyby mieć zwłaszcza sztuczna inteligencja i technologia blockchain, na przykład poprzez zwiększenie efektywności i zaufania. Wszelkie rozwijanie i wdrażanie takich technologii w przyszłości musi przebiegać z uwzględnieniem stosownego ryzyka i wyzwań, zwłaszcza w odniesieniu do ochrony danych i etyki.

 

Dnia 31 grudnia 2019 roku zakończyła się realizacja projektu badawczego dotyczącego założeń do strategii rozwoju usług cyfrowych dla sądownictwa powszechnego w Polsce.

qq online qq online qq online qq online