Komisja konkursowa podjęła uchwałę o wyborze Pana dr. Konrada Burdziaka w celu zatrudnienia na stanowisku adiunkta w Sekcji Prawa i Procesu Karnego Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości.

qq online qq online qq online qq online