Cyberbezpieczeństwo na Forum Krynica 2023

2023-09-28

“Od trolla do szpiega. Przeciwdziałanie cyberprzestępcom i cyberszpiegostwu jako zadanie dla instytucji i obywateli” – to temat panelu dyskusyjnego na Forum Krynica 2023, w który wziął udział dyrektor IWS. – W Polsce istnieją odpowiednie ramy prawne w celu zapobiegania i przeciwdziałania cyberprzestępczości. Są to przepisy spełniające międzynarodowe standardy, które są na bieżąco monitorowane – mówił w Krynicy prof. Marcin Wielec.

 

Eksperci podczas Krynica Forum 2023 dyskutowali o najważniejszych trendach dotyczących dezinformacji i jej przeciwdziałania. Jednym z tematów było także zjawisko cyberprzestępstwa, które może utrudnić, a nawet zatrzymać, pracę wielu instytucji i przedsiębiorstw, a także wpłynąć na bezpieczeństwo publiczne. Dlatego obok działań policji, wojska i prokuratury potrzebne są dobre rozwiązania prawne, które będą nadążać za rozwojem nowych technologii i nowych możliwości przeciwdziałania cyberprzestępczości. – Polska od 2015 roku jest stroną Konwencji Rady Europy z 2001 roku o cyberprzestępczości, zwanej także Konwencją Budapesztańską. Konwencja ta jest umową międzynarodową, która nie ma charakteru samo-wykonalnego. Oznacza to, że przepisy Konwencji Budapesztańskiej, aby były skuteczne i stały się częścią krajowego porządku normatywnego muszą zostać inkorporowane poprzez uchwalenie odpowiednich przepisów prawnych, bo sama ratyfikacja umowy nie wystarczy – mówił prof. Marcin Wielec, dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości.

 

Dyrektor Instytutu wziął udział 15 września w panelu dyskusyjnym Forum Krynica 2023 nt. cyberbezpieczeństwa z udziałem Zastępcy Dowódcy Komponentu Wojsk Obrony Cyberprzestrzeni pułkownikiem Łukaszem Jędrzejczakiem,  wiceprezesem zarządu Banku Pekao S.A. ds. pionu technologii i operacji Błażejem Szczeckim oraz ekspertem ds. przeciwdziałania dezinformacji w NASK Martą Gromady.

 

Pytany o to, czy polskie prawo jest przygotowane na zapobieganie i walkę z cyberprzestępczością prof. Wielec mówił, że w Polsce istnieją odpowiednie ramy prawne w celu zapobiegania i przeciwdziałania cyberprzestępczości. Są to przepisy na bieżąco monitorowane, spełniające międzynarodowe standardy. – Wydaje się, że intensyfikacja działań opierających się na współpracy sektora publicznego i prywatnego będzie konieczna w realiach kolejnej rewolucji przemysłowej, która będzie opierać się na zastosowaniu i wykorzystaniu sztucznej inteligencji, co otworzy nowe możliwości, ale jednocześnie przyczyni się do wzrostu cyberprzestępstw – podkreślił dyrektor IWS.

 

 

 

qq online qq online qq online qq online