Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej 2022

2022-03-23

Dzień 23 marca został ustanowiony jako Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Deklaracja o jego ustanowieniu została przyjęta 12 marca 2007 roku na mocy jednomyślnej decyzji wszystkich członków Parlamentu Węgier. Cztery dni później – 16 marca 2007 roku – taką uchwalę przez aklamację podjął Sejm RP.

 

Zarówno w Polsce, jak i na Węgrzech istnieje wiele przejawów przyjaźni polsko-węgierskiej. Również dla Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, przyjaźń ta ma niezwykły wymiar, co wyraża się w udziale zespołów polsko-węgierskich w prestiżowych projektach badawczych: Polish-Hungarian Reaserch Platform oraz Central European Professors’ Network

qq online qq online qq online qq online