30.06.2022

 

Zapytanie ofertowe

 

 

Zatrudnienie jednego członka zespołu badawczego „The Reform of the Administrative Judiciary”mających za zadanie analizę polskiego porządku prawnego.

 

 

OGŁOSZENIE

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY