Konstytucja a prawo do czystego środowiska

2022-10-17

„Czy Polska Konstytucja zapewnia publiczne prawo podmiotowe do czystego (zdrowego) środowiska?” – to tytuł dyskusji w gronie konstytucjonalistów na temat ekologii w ustawie zasadniczej. 

 

Ustawa zasadnicza wyraźnie nie wprowadziła unormowania o prawie każdego do czystego, zdrowego, przyjaznego czy ekologicznie bezpiecznego środowiska. To, czy taka norma może być wyinterpretowana z obowiązujących przepisów Konstytucji RP jest przedmiotem licznych sporów w orzecznictwie sądowym oraz literaturze prawniczej. Dialog dotyczący dopuszczalności wywiedzenia powyższego konstytucyjnego prawa podmiotowego jest potrzebny, gdyż w szczególności zwraca uwagę na potrzebę intensyfikacji ochrony środowiska naturalnego wobec postępującej jego degradacji.

 

 

 

Zapraszamy do obejrzenia i wysłuchania rozmowy na ten temat z Profesorem Zbigniewem Cieślakiem – Sędzią Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, Zastępcą Przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej i Profesorem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, oraz Profesor Aleksandrą Syryt – Profesorem Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Asystentem-Ekspertem Sędziego Trybunału Konstytucyjnego.

 

Rozmowa została przeprowadzona w ramach platformy badawczej the Central European Professors’ Network, koordynowanej przez Uniwersytet w Miskolc – Central European Academy i dotyczyła kwestii, czy Konstytucja RP gwarantuje prawo podmiotowe do czystego środowiska.

 

 

qq online qq online qq online qq online