Niemieckie sądownictwo w okupowanej Polsce (zapowiedź)

2023-09-22

Odpowiedzialność za działalność sądownictwa niemieckiego w okupowanej Polsce (1939-1945) – to temat konferencji popularno-naukowej, którą 25 września organizuje Instytut Pamięci Narodowej we współpracy Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości. Nad konferencją patronat honorowy objął Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

 

Już podczas kampanii polskiej 1939 r. na okupowane ziemie polskie zostało wprowadzone niemieckie sądownictwo karne. Na ziemiach polskich wcielonych do Rzeszy, niemieckie sądy stosowały prawo karne III Rzeszy, które odrzucało zasady niedziałania prawa wstecz i realizowało zasadę segregacji rasowej. Dodatkowo, na obszarze Generalnego Gubernatorstwa, sądy niemieckie stosowały rozporządzenia o eksterminacyjnym charakterze, jak trzecie rozporządzenie o ograniczeniach pobytu w GG (penalizujące pod groźbą wyłącznie kary śmierci nieuprawnione opuszczenie przez Żyda wyznaczonej mu dzielnicy mieszkaniowej oraz udzielanie Żydom schronienia poza gettem) czy rozporządzenie o obowiązku meldowania się oficerów polskich. Podczas II wojny światowej niemieckie sądy wydały tysiące wyroków względem Polaków.

 

W trakcie konferencji zostanie poruszony temat niemieckich zbrodni sądowych, działalność Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w związku z wyrokami niemieckich sądów okupacyjnych, kariery prawników III Rzeszy po drugiej wojnie światowej,  polityka Republiki Federalnej Niemiec wobec niemieckich sprawców oraz dochodzenie roszczeń przez ofiary niemieckiego sądownictwa.

 

Konferencja rozpocznie się 25 września 2023 r. w Centralnym Przystanku Historia w Warszawie, ul. Marszałkowska 21/25 o godz. 10.00.  Nagrania z konferencji będzie dostępne na kanałach mediów społecznościowych IPN i IWS w późniejszym terminie.

 

 

PROGRAM KONFERENCJI

 

10.00 otwarcie konferencji przez prezesa IPN dr. Karola Nawrockiego oraz ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę

 

10.30–12.30 dyskusja naukowa

 

Moderator – prok. Robert Janicki

 

UCZESTNICY:

 

dr Konrad Graczyk: Od zbrodni sądowych do „zwykłych” wyroków sądów niemieckich w okupowanej Polsce

 

prok. Bogusław Czerwiński: Odpowiedzialność za niemieckie nazistowskie zbrodnie sądowe w świetle działalności prokuratorów Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

 

prof. Bogdan Musiał: Ochrona zamiast ścigania. O polityce Niemiec Zachodnich wobec zbrodniarzy z okresu II wojny światowej

 

prof. Józef Koredczuk: Dochodzenie roszczeń przez ofiary niemieckiego sądownictwa

 

13.00–14.00 dyskusja publicystyczna

 

Moderator – dr Rafał Leśkiewicz

 

UCZESTNICY: red. Tadeusz Płużański, red. Aleksandra Rybińska-Wróbel, red. Piotr Gursztyn

 

14.00 podsumowanie i zakończenie konferencji

 

qq online qq online qq online qq online