Ogólnopolskie Forum Młodych Kryminologów

2022-05-20

W dniach 18-20 maja 2022 r. odbyło się w Białymstoku Ogólnopolskie Forum Młodych Kryminologów. Instytut Wymiaru Sprawiedliwości wraz z Katedrą Prawa Karnego i Kryminologii Wydziału Prawa UwB oraz Instytutem Studiów Kobiecych, miał niewątpliwy zaszczyt współorganizować to wydarzenie.

 

Tematem przewodnim obrad było: Prawo karne i kryminologia wobec kryzysów XXI w. (Criminal law and criminology in response to the 21st century crises). Wybór obszaru tematycznego rozważań konferencyjnych związany był z kryzysami, z którymi aktualnie mierzy się cały świat, w tym: kryzysem spowodowanym pandemią COVID-19, kryzysem migracyjnym, gospodarczym, klimatycznym, aksjologicznym związanym z kryzysem rodziny, kryzysami związanymi z poczuciem bezpieczeństwa, kryzysami tożsamości człowieka i społeczeństwa oraz wieloma innymi bolączkami XXI w.

 

Ogólnopolskie Forum Młodych Kryminologów, to pionierskie przedsięwzięcie w skali całego kraju, mające jednocześnie charakter międzynarodowy. Czwartą edycję OFMK uświetnił panel ekspercki pod hasłem: Aktualne problemy prawa karnego i kryminologii (Current Problems of the Penal Law and Criminology), w czasie którego doświadczeni kryminolodzy z polskich i zagranicznych uczelni, przedstawili wyniki swoich badań i analiz – prezentowane wystąpienia dotyczyły związków pomiędzy kryzysami XXI w. a prawem karnym i kryminologią. Nazwa wspomnianego panelu eksperckiego, została zainspirowana serią wydawniczą: Current Problems of the Penal Law and Criminology (Aktuelle Probleme des Strafrechsund und der Kriminologie), publikowaną od lat z inicjatywy prof. dr. hab. dr. h. c. Emila W. Pływczewskiego – pomysłodawcy i twórcy idei OFMK oraz założyciela Białostockiej Szkoły Kryminologii.

 

 

Zdjęcia udostępnione dzięki uprzejmości Katedry Prawa Karnego i Kryminologii Wydziału Prawa UwB.

 

qq online qq online qq online qq online