Prawo europejskie na zjeździe Pracowni Liderów

2023-07-04

System prawny Unii Europejskiej, instytucja skargi do Trybunału Sprawiedliwości UE, kondycja pokryzysowej Europy oraz rola psychiatrii w wymiarze sprawiedliwości – to główne tematy IV zjazdu Pracowni Liderów Prawa Junior, który odbył się 1 lipca w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości.     

 

Sobotnie spotkanie rozpoczęło się zajęciami z adwokatem prof. Waldemarem Gontarskim, który się specjalizuje w zakresie prawa karnego procesowego i prawa Unii Europejskiej. Wykładowca  wprowadził młodych w meandry systemu prawnego Unii Europejskiej oraz  instytucji skargi do Trybunału Sprawiedliwości UE.

 

Kolejne zajęcia na temat ustroju i polityki UE poprowadził prof. Tomasz Grosse, europeista i profesor nauk społecznych. Profesor z Uniwersytetu Warszawskiego analizował wspólnie z młodymi dylematy polityczne i gospodarcze w pokryzysowej Europie.

 

Gościem specjalnym Zjazdu Pracowni Liderów Prawa był dr hab. Błażej Kmieciak, socjolog, bioetyk i profesor Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Podczas spotkania z młodymi mówił on o relacjach miedzy psychiatrią a prawem.

 

 

Misją Pracowni Liderów Prawa jest kształcenie przyszłych państwowych elit. Młodzi adepci prawa oprócz możliwości uzyskania wysokiego poziomu wiedzy, uczą się jak odpowiednio reagować i podejmować decyzje, których celem jest dobro wspólne. Cykliczne zjazdy są okazją do spotkań oraz pogłębiania wiedzy  m. in. nt. prawa, polityki oraz gospodarki.

 

Program zaadresowany jest do pełnoletnich uczniów szkół ponadpodstawowych, którzy interesują się zagadnieniami z zakresu nauk prawnych, politologicznych, socjologicznych, stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa oraz szeroko pojętej państwowości.

 

Wśród prowadzących znajdują się wykładowcy z najbardziej renomowanych polskich uczelni, jak również praktycy z obszaru służby publicznej, w tym ministrowie, wysocy urzędnicy państwowi odpowiadający za ważne obszary funkcjonowania państwa, w szczególności w obszarze wymiaru sprawiedliwości. Rekrutacja do programu odbywa się dwa razy w roku, a udział w Pracowni Liderów Prawa jest nieodpłatny.

 

Więcej o programie na stronie: https://plpjunior.iws.gov.pl

 

qq online qq online qq online qq online