Standardy prawne Europy. Teksty i komentarze. Tom III – Prawo karne

 

BUY IN THE WEB BOOK

 

TABLE OF CONTENTS

Przedmowa 9

 

Europejska Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności 16
Piotr Hofmański: Komentarz do wybranych przepisów Europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności 74
Europejskie Porozumienie w sprawie osób uczestniczących w postępowa­niu przed Europejską Komisją oraz Europejskim Trybunałem Praw Człowieka 117
Piotr Hofmański: Komentarz do wybranych przepisów Europejskiego Porozumienia w sprawie osób uczestniczących w postępowaniu przed Europejską Komisją oraz Europejskim Trybunałem Praw Człowieka 127
Europejska Konwencja o zapobieganiu torturom oraz nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu 133
Piotr Hofmański: Komentarz do Europejskiej Konwencji o zapobiega­niu torturom oraz nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu 150

 

Europejska Konwencja o ekstradycji 159
Zenon Knypl: Komentarz do Europejskiej Konwencji o ekstradycji 212
Europejska Konwencja o pomocy prawnej w sprawach karnych 252
Igor Dzialuk: Komentarz do Europejskiej Konwencji o pomocy prawnej w sprawach karnych 269
Europejska Konwencja o nadzorze nad warunkowo skazanymi i warun­kowo zwolnionymi 277
Zbigniew Hołda: Komentarz do Europejskiej Konwencji o nadzorze nad warunkowo skazanymi i warunkowo zwolnionymi 290
Europejska Konwencja o karaniu za przestępstwa drogowe 300
Lech Gardocki: Komentarz do Europejskiej Konwencji o karaniu za przestępstwa drogowe 314
Protokół dodatkowy do Europejskiej Konwencji o informacji o prawie obcym 318
Igor Dńaluk: Komentarz do Protokołu dodatkowego do Europejskiej Konwencji o informacji o prawie obcym 326
Europejska Konwencja o międzynarodowej ważności wyroków karnych 333
Zenon Knypl: Komentarz do Europejskiej Konwencji o międzynarodowej ważności wyroków karnych 360
Europejska Konwencja o przekazywaniu ścigania w sprawach karnych 375
Paweł Biedka: Komentarz do Europejskiej Konwencji o przekazywaniu ścigania w sprawach karnych 394
Europejska Konwencja o nieprzedawnianiu zbrodni przeciwko ludzkości i zbrodni wojennych 411
Lech Gardocki: Komentarz do Europejskiej Konwencji o nieprzedaw­nianiu zbrodni przeciwko ludzkości i zbrodni wojennych 415
Europejska Konwencja o międzynarodowych skutkach pozbawienia prawa prowadzenia pojazdów mechanicznych 416
Lech Gardocki: Komentarz do Europejskiej Konwencji o międzynarodowych skutkach pozbawienia prawa prowadzenia pojazdów mecha­nicznych 423
Europejska Konwencja o zwalczaniu terroryzmu 425
Andrzej Marek: Komentarz do Europejskiej Konwencji o zwalczaniu terroryzmu 432
Europejska Konwencja o kontroli posiadania i nabywania broni palnej przez podmioty indywidualne438
Andrzej Marek: Komentarz do Europejskiej Konwencji o kontroli posiadania i nabywania broni palnej przez podmioty indywi­dualne 448
Konwencja o przekazywaniu osób skazanych 452

 

Jan Ciszewski: Komentarz do Konwencji o przekazywaniu osób skazanych 487
Europejska Konwencja o odszkodowaniach dla ofiar przestępstw popełnionych z użyciem przemocy 497
Ewa Bieńkowska: Komentarz do Europejskiej Konwencji o odszkodowaniach dla ofiar przestępstw popełnionych z użyciem przemocy 504
Europejska Konwencja o przestępstwach przeciwko dobrom kultury 512
Zenon Knypl: Komentarz do Europejskiej Konwencji o przestępstwach przeciwko dobrom kultury 529
Konwencja w sprawie prania dochodów pochodzących z przestępstwa, ich ujawniania, zajmowania i konfiskaty 539
Andrzej Marek: Komentarz do Konwencji w sprawie prania dochodów pochodzących z przestępstwa, ich ujawniania, zajmowania i konfiskaty 561
Europejskie Reguły Więzienne Zalecenie R(87)3 568
Danuta Gajdus: Europejskie Reguły Więzienne 590


qq online qq online qq online qq online