Środkowoeuropejskie Studia Doktoranckie

2022-03-29

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą stypendialną skierowaną do absolwentów prawa z Europy Środkowo-Wschodniej.

 

Program przewiduje praktyki oraz studia doktoranckie na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Miszkolcu.

 

Oferta daje niepowtarzalną szansę m.in na

 

  • poznanie środowiska CEA
  • pracę na materiałach specjalnie przygotowanych na potrzeby kursu przez około 200 wykładowców uniwersytetów środkowoeuropejskich
  • bezpośredni wgląd zarówno w ścieżkę badawczą jak również w końcowe publikacje w zakresie prawa porównawczego
  • możliwość zaangażowania się w pracę badacze prowadzone przez CEA
  • pisanie raportów badawczych i publikacje autorskich artykułów naukowych 
  • organizację i uczestnictwo w międzynarodowych konferencjach i innych wydarzeniach naukowych
  • udział w zagranicznych programach, szkołach letnich i szkoleniach
  • kursy z języków obcych

 

 

Wiedza zdobyta podczas programu w znacznym stopniu przyczyni się do postępu naukowego i zawodowego kandydata.  Warte wspomnienia jest, że CEA na wiele sposobów pomaga doktorantom w publikowaniu finalnych wyników badań naukowych.

 

 

Poniżej zamieszczamy broszurę do bezpośredniego wglądu.

 

BROSZURA

 

Szczegóły programu są także dostępne na stronie internetowej: https://jogikar.uni-miskolc.hu/cea_scholarship

 

Termin na składanie podań: 16 maja 2022 r. 

 

Zapraszamy do skorzystania z oferty!

 

 

 

 

qq online qq online qq online qq online