3 lipca 2020

 

Komisja konkursowa podjęła uchwałę o wyborze Pana dra hab. Jarosława Szymanka w celu zatrudnienia na stanowisku adiunkta w Sekcji Praw Podstawowych Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości.

qq online qq online qq online qq online