08.12.2023

 

ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

Dostawa sprzętu komputerowego, audiowizualnego i oprogramowania

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

Specyfikacja Warunków Zamówienia

 

Załącznik 3

 

Załącznik 4

 

Załącznik 5

 

 

AKTUALIZACJA 12.12.2023

 

 

ZMIANA OGŁOSZENIA

 

 

AKTUALIZACJA 13.12.2023

 

Informacja o zmianie postanowień SWZ

 

Specyfikacja Warunków Zamówienia

 

Załącznik nr 3

 

qq online qq online qq online qq online