II edycja konkursu mediacyjnego Postaw na mediację

2022-09-09

Zapraszamy do wzięcia udziału w II edycji konkursu mediacyjnego dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych Postaw na mediację! Celem konkursu jest zwiększenie świadomości młodzieży w zakresie alternatywnych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz rozpowszechniania wiedzy z zakresu prawa, poprzez aktywizację młodych ludzi na poziomie lokalnym.

 

Konkurs został podzielony na II etapy. I etap polega na przygotowaniu scenariusza mediacji na podstawie jednego z podanych przez Organizatora stanów faktycznych tj. z zakresu prawa rodzinnego, relacji rówieśniczych oraz prawa pracy. Scenariusz mediacji powinien składać się z monologu mediatora, przedstawienia stanowisk zwaśnionych stron, analizy ich interesów, zaproponowania możliwych rozwiązań sporu oraz propozycji zawarcia ugody.

 

II etap konkursu będzie polegał na przeprowadzeniu symulacji mediacji na podstawie wybranych scenariuszy przygotowanych przez uczniów w ramach I etapu konkursu. Do II etapu zakwalifikuje się co najmniej 8 najlepszych drużyn.

 

Przewidziano następujące nagrody dla szkół podstawowych:

  1. za zajęcie I miejsca drużyna otrzyma 2000 złotych,
  2. za zajęcie II miejsca drużyna otrzyma 1500 złotych,
  3. za zajęcie III miejsca drużyna otrzyma 1000 złotych,

 

oraz dla szkół ponadpodstawowych:

  1. za zajęcie I miejsca drużyna otrzyma 2000 złotych,
  2. za zajęcie II miejsca drużyna otrzyma 1500 złotych,
  3. za zajęcie III miejsca drużyna otrzyma 1000 złotych.

 

 

Termin zgłoszeń uczestników przypada od 15 września do 15 października 2022 r. Zgłoszenia Drużyny Mediacyjnej może dokonań jej opiekun (nauczyciel) poprzez wysłanie za pośrednictwem poczty elektronicznej projektu scenariusza mediacji, formularza zgłoszeniowego i niezbędnych oświadczeń w formacie pdf na adres: edukacja.prawna@ms.gov.pl.

 

 

Terminarz konkursu, zasady zgłoszeń i informacje o wymaganych dokumentach znajduję się na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości: https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/ii-edycja-konkursu-postaw-na-mediacje.

 

 

Czekamy na państwa zgłoszenia i życzymy powodzenia!

 

 

 

 

qq online qq online qq online qq online