Konkursu na najlepszą pracę w zakresie prawa do prywatności

2022-06-30

Instytut Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie we współpracy z Kołem Naukowym Postępowania Karnego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ma zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa do udziału w Konkursie na najlepszy esej z zakresu prawa do prywatności.

 

Termin nadsyłania prac 1 lipca – 31 października 2022 r.

 

Wymagania formalne pracy:

 

1. Praca zgłoszona w Konkursie przez uczestnika powinna spełniać następujące wymogi:

 

a) Musi dotyczyć jednego z następujących tematów:

– Prawo do prywatności w ujęciu porównawczym;

– Prawo do prywatności, a nowe technologie;

– Prawo do prywatności w orzecznictwie sądów krajowych;

– Prawo do prywatności w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowiek;

– Prawo do prywatności w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej;

– Międzynarodowe standardy prawa do prywatności;

– Konstytucyjne ramy prawa do prywatności;

– Prawo do prywatności, a wyzwania XXI wiek;

– Prawo do prywatności w postępowaniu karnym;

– Prawo do prywatności w postępowaniu cywilnym;

– Prawo do prywatności w postępowaniu administracyjnym;

– Prawo pracy, a prawo do prywatności;

– Prawo do prywatności, a realia społeczeństwa informacyjnego;

– Prawo do prywatności, a inne prawa człowieka – konflikt wartości;

– Prawo do prywatności w ujęciu interdsycyplinarnym;

 

b) Musi być napisana w języku angielskim;

 

c) Objętość 2-9 stron;

 

d) Interlinia 1,5;

 

e) Czcionka Times New Romans 12;

 

f) Akapity standardowe;

 

 

Uroczysta gala finałowa i wręczenie nagród odbędzie się w dniu  25 listopada 2022 r. w siedzibie Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie.

 

 

Link do formularza konkursowego – https://docs.google.com/forms/d/1u5olDO4YStQ9-Z9-mM9v5CnX3KLJlPV3PYZdSnXQJoM/edit

 

Wydarzenie to jest organizowane w ramach Sieci Profesorów Europy Środkowej, koordynowanej przez Uniwersytet w Miszkolcu – Akademię Środkowoeuropejską. European Academy.

 

Załączniki:

  1. Zarządzenie dyrektora IWS
  2. Regulamin konkursu
  3. Klauzula informacyjna
  4. Oświadczenie RODO

 

 

qq online qq online qq online qq online