Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Freedom, Religion and Sovereignty. Modern Phenomena and Future Challenges”.

2019-11-05

W dniach 27-28 września 2019 r. odbyła się Międzynarodowa Konferencja Naukowa zatytułowana „Freedom, Religion and Sovereignty. Modern Phenomena and Future Challenges”, która odbyła się w siedzibie Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości. Konferencja została zorganizowana przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości w ramach projektu badawczego pt. „O wolność wyznawania religii we współczesnym świecie. Przeciwdziałanie przyczynom dyskryminacji i pomoc prześladowanym na przykładzie chrześcijan”, którego realizację zapewnia Centrum Analiz Strategicznych IWS. Wzięli w niej udział wybitni eksperci, zarówno polscy jak i zagraniczni, specjalizujący się w kwestiach związanych z wolnością religijną oraz wolnością słowa, a także problematyką suwerenności.

 

Obrady konferencji zostały uroczyście zainagurowane przez Dyrektora IWS, dr. Marcina Wielca, który w ramach wystąpienia podkreślił znaczenie komparatystyki prawniczej, pozwalającej na wymianę doświadczeń związanych z regulacjami oraz praktyką istniejącymi w porządkach prawnych poszczególnych państw, wskazując przy tym na istotne znaczenie z punktu widzenia możliwości wypracowania przepisów zapewniających skuteczniejszą ochronę wolności i praw oraz pozytywnie wpływających na przeciwdziałanie przyczynom przestępczości na tle religijnym oraz zapobiegnie ograniczaniu wolności, w tym wolności religijnej. Dyrektor IWS podziękował za liczne przybycie gościom, a także złożył szczególne podziękowania za współpracę w ramach organizacji konferencji ks. prof. Piotrowi Roszakowi, koordynatorowi projektu oraz Panu dr. Grzegorzowi Blicharzowi, Koordynatorowi badań ds. aspektów prawnych, a także wszystkim osobom zaangażowanym w pracę nad projektem. W ramach części otwierającej wystąpił również Koordynator Centrum Analiz Strategicznych IWS, Bartłomiej Oręziak, który zaprezentował referat poświęcony problematyce praw człowieka i godności istoty ludzkiej, a także wskazał na związane z tym założenia realizowane w ramach Projektu. W trakcie panelu otwierającego głos zabrał dr Grzegorz Blicharz, który w swoim wystąpieniu przybliżył uczestnikom konferencji ideę jaka przyświecała organizacji wydarzenia, a także wkładowi jaki może wnieść w realizację Projektu.

 

Na obrady konferencji składały się wystąpienia uczestników, a także głosy w dyskusji. Wśród uczestników wydarzenia znalazły się osobistości ze świata nauki i praktyki specjalizujące się w szeroko pojętych kwestiach dotyczących suwerenności oraz wolności, w tym wolności religijnej czy wolności słowa. Nie sposób wymienić wszystkich osób aktywnie uczestniczących w obradach konferencji, które wniosły ogromny wkład w powodzenie poszczególnych sesji.

 

Wystąpienia uczestników, wywiady oraz głosy w dyskusji zostaną udostępnione na oficjalnej stronie Projektu, do której odwiedzenia serdecznie zapraszamy: https://iws.gov.pl/projekt-o-wolnosc-wyznawania-religii-we-wspolczesnym-swiecie/opis-projektu/

 

qq online qq online qq online qq online