Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „The Right to Privacy in the Digital Age – in general terms”

2022-05-31

Serdecznie zapraszamy do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. „The Right to Privacy in the Digital Age – in general terms”, która odbędzie się 1 czerwca 2022 r. w siedzibie Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, mieszczącej się przy ul. Krakowskie Przedemieście 25 w Warszawie. Wydarzenie zostanie zorganizowane w ramach Central European Professors’ Network, koordynowanego przez University of Miskolc – Central European Academy.

 

 

Prawo do prywatności stanowi szczególność wartość dla życia jednostki ludzkiej. Ochrona życia prywatnego została zapewniona przez szereg regulacji, w tym o zasięgu krajowym, jak i międzynarodowym. Prawo do prywatności zostało umiejscowione w najważniejszych dokumentach dotyczących praw człowieka, ale i również potwierdzone przez konstytucje współczesnych państw, a także ujęte w ramach krajowych porządków prawnych. Nieustający rozwój nowych technologii oraz postępująca digitalizacja kolejnych obszarów życia człowieka doprowadziła do powstania społeczeństwa informacyjnego. Rozwój rozwiązań informatycznych i teleinformatycznych, a także przenoszenie się życia jednostek do przestrzeni wirtualnej oprócz korzyści z tym związanych, doprowadził również do powstania nowych zagrożeń dla prawa do prywatności. Niezbędne jest zapewnienie odpowiednich gwarancji prawa do prywatności i mechanizmów prawnych służących do ochrony prawnej życia prywatnego.

 

Zakres tematyczny konferencji koncentrować się będzie wokół bieżących zagadnień związanych z prawem do prywatności i upowszechnieniem się nowych technologii, a także rozwojem społeczeństwa informacyjnego. Podczas obrad konferencji uwaga zostanie zwrócona w szczególności na aktualne wyzwania i problemy, stojące przed prawem do prywatności w dobie przemian społeczno-gospodarczych, do jakich doszło na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci za sprawą rewolucji cyfrowej. Konferencja obejmować będzie omówienie bieżących zagadnień związanych z prawem do prywatności i rozwojem nowych technologii, a także wytworzeniem się społeczeństwa informacyjnego. W ramach obrad konferencji ukazane zostaną uniwersalne standardy dotyczące prawa do prywatności, ale i również problemy, z którymi mierzą się ustawodawcy i wymiar sprawiedliwości państw Europy Środkowej. Szczególna uwaga zostanie skierowana na ustalenie granic prawa do prywatności, jak również zapewnienie skutecznych mechanizmów ochrony prawnej możliwych do wprowadzenia do krajowych porządków prawnych. Podczas konferencji zaprezentowane zostaną wyzwania i rozwiązania prawne funkcjonujące w krajach Europy Środkowej, w tym w Polsce, na Wegrzech, Slowenii, Serbii, Chorawcji, Czech i Słowacji.

 

Podczas wydarzenia głos zabiorą znamienici praktycy i naukowcy specjalizujący się w ochronie praw człowieka, ale i również w pozostałych gałęziach prawnych, co zapewni rozszerzenie kontekstu prawa do prywatności o inne obszary prawa, dzięki czemu ukazane zostanie całe spektrum problemu.

 

Udział w wydarzeniu możliwy jest po uprzedniej rejestracji i otrzymaniu potwierdzenia ze strony Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości. Rejestracji można dokonać za pośrednictwem niniejszego linku do dnia 26 maja 2022 r.: https://forms.gle/mYuUGyR6QwvYmgtG9

 

Zachęcamy do zapoznania się z agendą wydarzenia, a także broszurą konferencyjną, gdzie zawarto szczegółowe informacje o prelegentach.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w obradach konferencji.

 

qq online qq online qq online qq online