Wręczenie nagród – Konkurs na najlepsza pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk prawnych

2020-10-27

W dniu 26 października 2020 r. w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwości z udziałem Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości dr Marcina Romanowskiego, odbyło się wręczenie nagród laureatom drugiej edycji Konkursu na najlepszą pracę doktorską i habilitacyjną z zakresu nauk prawnych. Podobnie jak w roku ubiegłym, nagrodzono prace z różnych dziedzin prawa. Uroczystość ze względu na obowiązujące ograniczenia odbyła się z udziałem jedynie laureatów, przy czym niestety dwoje z laureatów nie mogło uczestniczyć w wydarzeniu. Zachowano wymagane wymogi sanitarne, także te dotyczące limitu osób znajdujących się na sali.

 

Dyrektor Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości dr hab. Marcin Wielec pogratulował zwycięzcom i zaznaczył, że konkurs na stałe wpisał się w działalność Instytutu. Również wiceminister sprawiedliwości dr Marcin Romanowski podkreślił, że konkurs stał się już pewną tradycją i pozwala w sposób szerszy upowszechniać osiągnięcia rodzimej nauki prawa, co jest ważne w praktyce tworzenia dobrego prawa. Przewodniczący Kapituły Konkursu, dr hab. Bogumił Szmulik, prof. UKSW w wygłoszonej laudacji pogratulował zwycięzcom życząc im kolejnych sukcesów zawodowych i naukowych.

 

Żywimy nadzieję, że za niecały rok konkurs ponownie skupi wybitnych naukowców, a uroczystość wieńcząca go, odbędzie się w znacznie szerszym gronie. Już teraz zapraszamy do udziału w zmaganiach!

 

 

qq online qq online qq online qq online